Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nationella digitala biblioteket

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nationella digitala biblioteket"— Presentationens avskrift:

1 Det nationella digitala biblioteket

2 Det nationella digitala biblioteket – bakgrund för projektet
Strategin på nationell nivå: en digitalisering av samlingarna på biblitotek, i arkiv och på museer, tillgång till dem via internet och långtidsbevarande i digital form Nationella riktlinjer för informationssamhället Regeringsprogrammet Statsrådets principbeslut om målen för den nationella informationssamhällspolitiken 2007–2011: ett nationellt digitalt bibliotek inrättas och det viktigaste kulturarvet på museer, i arkiv och på bibliotek digitaliseras och görs tillgängligt i elektronisk form över internet en nationell digitaliseringsstrategi utarbetas och genomförs Nationalbibliotekets digitaliseringsverksamhet stärks och utvidgas Vardagens informationssamhälle – handlingsprogram 2007–2011: projektet Det nationella digitala biblioteket

3 Det nationella digitala biblioteket – bakgrund för projektet
Bevarandet av kulturellt material och vetenskaplig information i digital form växer inom den Europeiska unionen 2005: Strategin i2010 – kommissionens politiska riktlinjer för informationssamhället 2005 och 2007: Initiativet till digitala bibliotek: digitalisering av kulturellt material och vetenskapligt information, tillgänglighet i elektronisk form och bevarande på lång sikt 2006: Rådets slutsatser angående digitaliseringen av kulturellt material och tillgång till det i elektronisk form samt bevarande i digitaliserad form 2007: Rådets slutsatser angående vetenskaplig information i digitaliserad form, tillgång, spridning och bevarande

4 Nationella förpliktelser inom hela den Europeiska unionen
De nationella strategierna och målen för digitalisering och bevarande i digital form stärks Samordningen inom medlemsländerna och mellan dem stärks Deltagande i grundandet av det Europeiska digitala biblioteket : en gemensam flerspråkig söktjänst som ger tillgång till allt slags kulturellt material på bibliotek, i arkiv och på museer söktjänsten anknyts till samlingar som innehåller kulturellt material i digital form både nationellt och inom EU. verksamheten inleds 2011 / 2012

5 Det nationella digitala biblioteket 2008−2011
ett gemensamt projekt för undervisningsministeriets kultur- idrotts- och ungdomspolitiska avdelning och den forskningspolitiska avdelningen vår andel i det Europeiska digitala biblioteket Centrala mål bättre tillgång till och användarvänligheten via Internet för de viktigaste samlingarna på bibliotek, i arkiv och på museer en långsiktig lösning på hur kulturarvet ska bevaras i elektronisk form Tyngdpunkter en gemensam söktjänst för bibliotek, arkiv och museer en digitalisering av de viktigaste samlingarna på bibliotek, i arkiv och på museer och anslutning till söktjänsten långtidsbevarande av vårt kulturarv i digital form; höjd kompetens

6 Det nationella digitala biblioteket – fördelar:
kostnaderna för digitalisering samt förvaltning, distribution och bevarande av material i elektronisk form blir lägre i och med färre överlappningar för bibliotek, arkiv och museer förbättrad kompabilitet, bättre överblick och större effektivitet större tillgång till dokument i elektronisk form och ökad användarvänlighet vårt gemensamma kulturarv bevaras i elektronisk form för framtida bruk inom undervisning, forskning, skapande verksamhet och kunskapande samt näringslivets behov

7

8 Rekommendationer

9 Det nationella digitala biblioteket – finansiering av projektet
Undervisningsministeriets kultur- idrotts- och ungdomspolitiska avdelning samt den forskningspolitiska avdelningen beviljar gemensamt projektet Det nationella digitala biblioteket sammanlagt 5,1 miljoner euro för 2008−2011. Medlen anslås för: att skapa en gemensam portal utarbeta en lösning på hur digitalt material ska bevaras på lång sikt internationellt samarbete lösa de upphovsrättsliga frågorna kommunikation, utbildning och förvaltning Vardera avdelningen deltar även i projektet Det nationella digitala biblioteket, inom ramen för respektive verksamhetsområde, särskilt i fråga om extra finansiering och resultatstyrning för digitaliseringen.

10 Det nationella digitala biblioteket – genomförande
Organisation en uppföljningsgrupp en styrgrupp: sektionen för tillgänglighet sektionen för långtidsbevarande teknisk expertgrupp I projektet deltar 35 aktörer och 70 personer ministerier och institutioner som ansvarar för kulturarvet på nationell nivå vetenskapliga bibliotek och allmänna bibliotek arkiv museer universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, organisationer och nätverk

11 Det nationella digitala biblioteket – tidtabell

12 Ytterligare information
/ kultur / kulturpolitik / riktlinjer, program och projekt Minna Karvonen Generalsekreterare / Det nationella digitala biblioteket Tfn. 


Ladda ner ppt "Det nationella digitala biblioteket"

Liknande presentationer


Google-annonser