Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

e-förvaltning och e-arkivering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "e-förvaltning och e-arkivering"— Presentationens avskrift:

1 e-förvaltning och e-arkivering
Torbjörn Hörnfeldt Normgivningsfunktionen Tillsynsbyrån Riksarkivet

2 Riksarkivet och e-nämnden
Föreskrifter och tillsyn Alla områden E-nämnden Föreskrifter och ”standarder” Standardmeddelanden Informationsutbyte Informationssäkerhet Teckenmängder Webben

3 E-nämnden och framtiden
Upphör 1 januari 2006 Ny myndighet Statskontoret KKR 24-timmarsdelegationen Föreskriftsrätten? Ett ramverk för e-tjänster

4

5 Riksarkivet och SAMSET
Samhällets e-tjänster Regeringsuppdrag Juristgrupp och ”allmän” grupp Riksarkivet medlem sedan december 2004 E-legitimationer Inkomna handlingar Föreskrifter för e-tjänster Bevarande och gallring av e-underskrifter Användargränssnitt, ikoner mm

6 E-underskrifter Kan e-signaturer bevaras? Formatfrågor
E-handlingen och XML E-signaturen, e-certifikatet mm PKI, CA mm Ska e-signaturer bevaras? Gallringsföreskrifter Tidplan

7 Riksarkivets föreskrifter
Mediespecifika Papper, mikrofilm, ritfilm etc Särskilt om hantering Tekniska föreskrifter Upphandling Certifiering Upphävda föreskrifter (tekniska krav)

8 RA-FS om ADB-upptagningar
Inget om databärare (RA-FS 1991:3) Tillgänglighet Aktiv hantering (pro-aktiv) Riksarkivets lagringsstrategi Hierarchical Storage Management (HSM) SHS och nätverksöverföring LDB och Försäkringskassan Hårddiskar, SAN/NAS och RAID

9 Riksarkivets föreskrifter - format
Teckenuppsättningar ISO 8859, ISO 10646 Databaser och register Flera format, vid avställning Strukturerade dokument XML/SGML Kontorsdokument PDF/A Skannade bilder ISO (TIFF/IT), ITU-T T.6 (CCITT G) E-post, signaturer, bilder m.m.

10 PDF/A – en bakgrund Adobe Postscript och Portable Document Format
Leverantörsberoende eller standard? Öppen specifikation Initiativ från förvaltningen i USA Följer upplägg enligt PDF/X Standardisering – ISO, SIS och RA TK 321 Dokumentation

11 ISO DIS 19005-1 Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)
DIS – Draft International Standard Bygger på PDF 1.4 Första delen Många leverantörer deltar i arbetet Fördelar med PDF/A-1 Öppet Tillgängligt Fri programvara

12 ISO DIS 19005-1 Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) – forts.
Nackdelar med PDF/A-1 Tar en delmängd av alla dokument ”Slutet” PDF Reference Manual 1.4 är 1200 sidor ”Inte tillgängligt” – ej inbyggt Inget stöd för e-signaturer(?) Stora dokument – ingen ”down-sampling” Kräver medvetenhet om arkiv

13 Framtiden Audio och video JPEG, MPEG etc PDF/E-1
Kartor, ritningar, färger, 2D och 3D E-signaturer(?) LDB-projektet NAP-projektet

14 Frågor?


Ladda ner ppt "e-förvaltning och e-arkivering"

Liknande presentationer


Google-annonser