Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås e-förvaltning och e-arkivering Torbjörn Hörnfeldt Normgivningsfunktionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås e-förvaltning och e-arkivering Torbjörn Hörnfeldt Normgivningsfunktionen."— Presentationens avskrift:

1 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås e-förvaltning och e-arkivering Torbjörn Hörnfeldt Normgivningsfunktionen Tillsynsbyrån Riksarkivet

2 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås Riksarkivet och e-nämnden Riksarkivet –Föreskrifter och tillsyn –Alla områden E-nämnden –Föreskrifter och ”standarder” Standardmeddelanden Informationsutbyte Informationssäkerhet Teckenmängder Webben

3 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås E-nämnden och framtiden Upphör 1 januari 2006 Ny myndighet –Statskontoret –KKR –24-timmarsdelegationen Föreskriftsrätten? Ett ramverk för e-tjänster

4 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås

5 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås Riksarkivet och SAMSET Samhällets e-tjänster –Regeringsuppdrag –Juristgrupp och ”allmän” grupp Riksarkivet medlem sedan december 2004 E-legitimationer Inkomna handlingar Föreskrifter för e-tjänster Bevarande och gallring av e-underskrifter Användargränssnitt, ikoner mm

6 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås E-underskrifter Kan e-signaturer bevaras? –Formatfrågor E-handlingen och XML E-signaturen, e-certifikatet mm PKI, CA mm Ska e-signaturer bevaras? –Gallringsföreskrifter –Tidplan

7 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås Riksarkivets föreskrifter Mediespecifika –Papper, mikrofilm, ritfilm etc –Särskilt om hantering Tekniska föreskrifter –Upphandling –Certifiering –Upphävda föreskrifter (tekniska krav)

8 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås RA-FS om ADB-upptagningar Inget om databärare –(RA-FS 1991:3) –Tillgänglighet –Aktiv hantering (pro-aktiv) –Riksarkivets lagringsstrategi Hierarchical Storage Management (HSM) SHS och nätverksöverföring LDB och Försäkringskassan –Hårddiskar, SAN/NAS och RAID

9 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås Riksarkivets föreskrifter - format Teckenuppsättningar ISO 8859, ISO 10646 Databaser och register –Flera format, vid avställning Strukturerade dokument –XML/SGML Kontorsdokument –PDF/A Skannade bilder – ISO 12639 (TIFF/IT), ITU-T T.6 (CCITT G) E-post, signaturer, bilder m.m.

10 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås PDF/A – en bakgrund Adobe –Postscript och Portable Document Format Leverantörsberoende eller standard? –Öppen specifikation Initiativ från förvaltningen i USA Följer upplägg enligt PDF/X Standardisering – ISO, SIS och RA –TK 321 Dokumentation

11 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås ISO DIS 19005-1 Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) DIS – Draft International Standard Bygger på PDF 1.4 Första delen Många leverantörer deltar i arbetet Fördelar med PDF/A-1 –Öppet –Tillgängligt –Fri programvara

12 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås ISO DIS 19005-1 Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) – forts. Nackdelar med PDF/A-1 –Tar en delmängd av alla dokument –”Slutet” PDF Reference Manual 1.4 är 1200 sidor –”Inte tillgängligt” – ej inbyggt –Inget stöd för e-signaturer(?) –Stora dokument – ingen ”down-sampling” –Kräver medvetenhet om arkiv

13 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås Framtiden Audio och video –JPEG, MPEG etc PDF/E-1 –Kartor, ritningar, färger, 2D och 3D –E-signaturer(?) LDB-projektet NAP-projektet

14 Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås Frågor?


Ladda ner ppt "Torbjörn Hörnfeldt, Riksarkivet - e-förvaltning och e-arkivering FALK 2005 - Alingsås e-förvaltning och e-arkivering Torbjörn Hörnfeldt Normgivningsfunktionen."

Liknande presentationer


Google-annonser