Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studiegångar 2011 års lärarutbildning 150907. Förskollärarexamen, 210 hp, 3,5 år 2 Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp Förskolepedagogik 105 hp –Teknik,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studiegångar 2011 års lärarutbildning 150907. Förskollärarexamen, 210 hp, 3,5 år 2 Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp Förskolepedagogik 105 hp –Teknik,"— Presentationens avskrift:

1 Studiegångar 2011 års lärarutbildning 150907

2 Förskollärarexamen, 210 hp, 3,5 år 2 Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp Förskolepedagogik 105 hp –Teknik, naturvetenskap, utomhuspedagogik –Matematiklärande –Barns språkliga utveckling –Estetiska lärprocesser –Samverkan –Lek och lärande Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp Examensarbete 15 hp Studieort: Norrköping Antal platser: 190

3 Barns språkliga utveckling 2 Studiegångar Förskola, 210 hp U Matematiklärande i förskolan (2 v VFU) 970G12 Barns språkliga utveckling 1 (2 v VFU) 970G14 Lek och lärande (2 v VFU) 970G08 Barns livs- villkor 1 Utveckl. och lärande Förskolans samhälleliga roll, allmändidaktik och det demokratiska uppdraget (1 v VFU) 970G33 Ped. ledar- skap Teknik och naturvetenskap (2v VFU) 970G30 Samverkans- processer (3 v VFU) 970G31 År 2 (G2) År 3 (G3) Estetiska lär- processer (2 v VFU) 970G08 Mobilitetsfönster internationalisering Ledar- skap Utvärd. Utveckl. Vet. teori och metod Examens- arbete VFU (4 v) 970A02 Special- pedagogik Estetiska lär- processer Barns livs- villkor 2 (2 v VFU) 970G31 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Progressionsstråk Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Grönt = Utbildnings- vetenskaplig kärna Blått= Förskolepedagogik 97OG08 är samma VFU-kurs för hela våren År 4 (Av) År 1 (G1) 150907 970G32 är samma VFU-kurs för båda VFU-tillfällena Dokum entation och upp- följn

4 Fritidspedagogiska området, 60 hp Praktiskt-estetiskt ämne, 30 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp Examensarbete, 15 hp Får behörighet att undervisa i praktiskt-estetiskt ämne (musik, bild eller idrott) i år 1-6 Studieort: Norrköping Antal platser: 70 Grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem 180 hp, 3 år

5 Studiegång Fritidshem, 180 hp UK 3 Utb- historia FriP 4 Barn, kultur och samhälle FriP 3 Barn, hållbar utv. och utomhusped. 4 v VFU 971G27 FriP 2 Barn, gruppen, grupprocesser och lärande 5 v VFU 971G07 UK 6 Special- pedagogik UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 971G17 Praktiskt-estetiskt ämne Bild, Idrott eller Musik År 1 (G1) År 2 (G2/G3) År 3 (G3) UK 8 Teori och metod UK 7 Skol- utveckling Examens- arbete VFU 9 v 971G22 UK 1 Allmän didaktik UK 5 Bedömning FriP 1 Intro till fritidspeda- gogik och lärand e Praktiskt-estetiskt ämne Bild, Idrott eller Musik UK 4 Sociala relationer Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Grönt = Utbildnings- vetenskaplig kärna Gult = Fritidspedagogik Grått = Praktiskt- estetiskt ämne Bild/idrott/musik 150907 Pr. est. ämne 1 v VFU

6 Grundlärarexamen med inriktning mot F-3, 240 hp, 4 år 6 Läser ”alla” ämnen Svenska, 30 hp (innehåller 4,5 hp VFU) Matematik, 30 hp (innehåller 4,5 hp VFU) SO, 30 hp (innehåller 3 hp VFU) NO, 22,5 hp (innehåller 3 hp VFU) Teknik 7,5 hp Engelska, 15 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Examensarbete, 2 x 15 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp varav 15 hp i ämnen Studieort: Linköping (90 platser)

7 UK 6 Special- pedagogik UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 972G18 TK Studiegång F-3, 240 hp EN SO 2 v VFU 972G09 År 1 (G1) År 2 (G2) År 3 (G3) År 4 (Av) Examens- arbete 1 VFU 9 v 972Gxx UK 8 Teori och metod UK 1 Allmän didaktik UK 3 Be- dömning SV 3 v VFU 972G08 UK 4 Utb- historia MA 3 v VFU 972G12 UK 5 Sociala relationer och ledar- skap Examens- arbete 2 UK 7 Skol- utveckling NO 2 v VFU 972G15 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 150907

8 Grundlärarexamen med inriktning mot 4-6 240 hp, 4 år Examen innehåller 4 ämnen om vardera 30 hp 3 obligatoriska ämnen: Svenska Matematik Engelska Ett valbart ämne: SO NO/teknik Praktiskt-estetiskt ämne (musik, bild eller idrott) Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Examensarbete, 2x15 hp Studieort: Linköping (65 platser)

9 UK 6 Special- pedagogik UK 1 Allmän didaktik UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 973G20 Studiegång 4-6, 240 hp MA UK 3 Be- dömning SV 4 v VFU 973G07 År 1 (G1) År 2 (G2) År 3 (G3) År 4 (Av) VFU (9 v) 973Gxx Valbart ämne NO, SO, Bild, Idrott el. Musik Valbart ämne NO, SO eller Pra-Est 2 UK 4 Utb- historia EN 3 v VFU 973G08 Examens- arbete 1 UK 5 Soc.rel. och ledar- skap Examens- arbete 2 UK 8 Teori och metod SV forts MA Forts. 3 v VFU 973G12 UK 7 Skolut- veckling Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 150907

10 Ämneslärarexamen med inriktning mot år 7-9, 270 hp, 4,5 år 10 Examen innehåller 3 ämnen: Ämne 1, 60 hp Ämne 2, 60 hp Ämne 3, 45 hp Ämne 2 och ämne 3 måste tillhöra samma kunskapsområde Svenska och samhällskunskap måste alltid fördjupas till 90 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Examensarbete, 2 x 15 hp i ämne 1 eller ämne 2 Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp; 15 hp i ämnen samt slut-VFU 15 hp Studieort: Linköping Antal platser: 140

11 UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 974GV6 UK 6 Special- Pedagogik Studiegång 7-9, 270 hp (ingångsämne i kombination med ht-ämne) Ä 1, kurs 1-2 Ä 3, kurs 1-2 År 1 (G1) År 2 (G2) År 3 (G3) År 4 (G3/Av) UK 8 Teori och metod UK 4 Utb- historia UK 3 Be- dömnin Ä 2, kurs 3-4 Ä 1 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v under de första 60 hp) Ä 2 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v under de första 60 hp) Ä 3 innehåller 4 v VFU UK innehåller 1 v VFU 5 v VFU år 5 (slut-VFU) År 5 (Av) Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 Ex-.arb 1 Ä 1/Ä 2 UK 1 Allm. didakt. UK 5 Soc.rel. och ledar- skap Ä 3, kurs 3 Ä 1, kurs 3-4 Ä 2, kurs 1-2 VFU 5 v VFU 9NAVFU7 Progressionsstråk did. o. ped. kunnande UK 7 Skolut- veckling Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Progressionsstråk: didaktiska o vetenskapligt kunnande Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 60 hp (Ä 1) 60 hp (Ä 2) 45 hp (Ä 3) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 30 hp VFU varav 15 hp räknas in i ämnet 150907

12 UK 2 Utveckling och lärande 1 v VFU 974GV6 UK 6 Special- Pedagogik Studiegång 7-9, 270 hp (ingångsämne i kombination med vt-ämne) Ä 1, kurs 1-2 Ä 3, kurs 1-2 År 1 (G1) År 2 (G2) År 3 (G3) År 4 (G3/Av) UK 8 Teori och metod UK 4 Utb- historia UK 3 Be- dömnin Ä 2, kurs 3-4 Ä 1 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v under de första 60 hp) Ä 2 innehåller 7,5 v VFU (varav 5 v under de första 60 hp) Ä 3 innehåller 4 v VFU UK innehåller 1 v VFU 5 v VFU år 5 (slut-VFU) År 5 (Av) Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 Ex-.arb 1 Ä 1/Ä 2 UK 1 Allm. didakt. UK 5 Soc.rel. och ledar- skap Ä 3, kurs 3 Ä 1, kurs 3-4 Ä 2, kurs 1-2 VFU 5 v VFU 9NAVFU7 Progressionsstråk did. o. ped. kunnande UK 7 Skolut- veckling Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande Progressionsstråk: didaktiska o vetenskapligt kunnande Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 60 hp (Ä 1) 60 hp (Ä 2) 45 hp (Ä 3) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 30 hp VFU varav 15 hp räknas in i ämnet 150907

13 Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp, 5 - 5,5 år 13 Examen innehåller 2 ämnen Ämne 1, 90 hp Ämne 2, 90 hp Svenska och samhällskunskap måste alltid fördjupas till 120 hp Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Examensarbete 2x15 hp inom ämne 1 eller ämne 2 Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Studieort: Linköping Antal platser: 209

14 UK 2 1 v VFU Utveckling och lärande 975GV7 91MAV11 UK 6 Spec.- ped. Studiegång Gy, 300 hp (ingångsämne i kombination med ht-ämne) Ä 1, kurs 1-2 År 1 (G1) År 2 (G2) År 3 (G3) År 4 (G3) UK 8 Teori och metod Ä 2, kurs 3-4 Ä 2, kurs 5-6 Ä 2, kurs 7 Två ämnen: 90 hp (Ä 1) 90 hp (Ä 2) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 15 hp ämnesrelaterad VFU 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 15 hp VFU År 5 (Av) UK 7 Skol- utveckling Ä 1, kurs 7 UK 4 Utb- historia Ä 1 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v under de första 90 hp) Ä 2 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v under de första 90 hp) UK innehåller 1 v VFU År 5 slut-VFU 9 v Ex-arb Ä 1/Ä 2 Ä 1, kurs 3-4 Ä 1, kurs 5-6 Ä 2, kurs 1-2 UK 1 Allm. didakt UK 5 Soc.rel. och ledar- skap Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 VFU 9 v 9AVFU1 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 150907 UK 3 Be- dömn.

15 UK 2 1 v VFU Utveckling och lärande 975GV7 91MAV11 UK 6 Spec.- ped. Studiegång Gy, 300 hp (ingångsämne i kombination med vt-ämne) Ä 1, kurs 1-2 År 1 (G1) År 2 (G2) År 3 (G3) År 4 (G3) UK 8 Teori och metod Ä 2, kurs 3-4 Ä 2, kurs 5-6 Ä 2, kurs 7 Två ämnen: 90 hp (Ä 1) 90 hp (Ä 2) 30 hp examensarbete i ett ämne (Ä1/Ä2) 15 hp ämnesrelaterad VFU 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 15 hp VFU År 5 (Av) UK 7 Skol- utveckling Ä 1, kurs 7 UK 4 Utb- historia Ä 1 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v under de första 90 hp) Ä 2 innehåller 9,5 v VFU (varav 5 v under de första 90 hp) UK innehåller 1 v VFU År 5 slut-VFU 9 v Ex-arb Ä 1/Ä 2 Ä 1, kurs 3-4 Ä 1, kurs 5-6 Ä 2, kurs 1-2 UK 1 Allm. didakt UK 5 Soc.rel. och ledar- skap Ex-arb 2 Ä 1/Ä 2 VFU 9 v 9AVFU1 Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 150907 UK 3 Be- dömn.

16 Yrkeslärarexamen, 90 hp, (halvfart: 2-3 år) 16 Bygger på gedigen arbetslivserfarenhet i yrkesämne Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp för yrkeslärare Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne, del 1 Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne, del 2 Bedömning och betygsättning Sociala relationer och lärares ledarskap Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering VFU 1-3, 30 hp, kan helt eller delvis valideras

17 UK 7UK 6 Studiegång Yrkeslärarutbildningen, 90 hp Halvfart/distans 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) inkl yrkesdidaktik 30 hp VFU VFU 3 15 hp 976G10 UK 5VFU 2 7,5 hp 976G09 VFU 1 7,5 hp 976G08 UK 4UK 1UK 2UK 3 Progressionsstråk: yrkesdidaktiskt o vetenskapligt kunnande År 2År 1År 3 Termin 1Termin 6Termin 5Termin 4Termin 3Termin 2 UK 1: Den egna yrkeskunskapen och lärande i yrkesämne, 7.5 hp UK 2: Perspektiv på skola, utbildningens styrning och organisation, 7.5 hp UK 3: Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp UK 4: Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp UK 5: Betygssättning och bedömning, 7.5 hp UK 6: Konflikthantering, lika villkor och specialpedagogik, 10 hp UK 7: Utveckling av yrkesutbildning och utvärdering, 5 hp 150907

18 Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp 18 Examen på grund- eller avancerad nivå Åk 7-9 (1-3 ämnen) Gymnasieskolan (1-2 ämnen) Utbildningen ges på halvfart-distans Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp Ämnesdidaktiskt stråk Självständigt arbete som förkunskapskrav Studieort: Linköping Antal platser: 52

19 Studiegång Kompletterande lärarutbildning, 90 hp halvfart-distans Skolans samhälls- uppdrag och organisation, 7.5 hp Att leda och handleda didaktiska, processer, 7.5 hp Undervisningens sociala processer, 7.5 hp VFU 1, 7.5 hp 9KP203 VFU 3, 7.5 hp 9KPA10 År 1 (G2) År 2 (G3/Av) År 3 (Av) Den professionella läraren i en lärande organisation, 7.5 hp Bedömning och Betygsättning i didaktiska processer, 7.5 hp VFU 4, 7.5 hp 9KPA11 Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7.5 hp Undervisningens didaktiska processer, 7.5 hp VFU 2, 7.5 hp 9KPA06 Undervisningens specialpedagogiska dimensioner, 7.5 hp Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande 60 hp Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) 30 hp Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 150907

20 Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp 20 Allmän didaktik och läroplansteori Utveckling och lärande Bedömning och betygsättning Skolans historia, organisation och villkor Skolans värdegrund, grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap Specialpedagogik Utvärdering och utvecklingsarbete Vetenskapsteori och forskningsmetodik

21 www.liu.se


Ladda ner ppt "Studiegångar 2011 års lärarutbildning 150907. Förskollärarexamen, 210 hp, 3,5 år 2 Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp Förskolepedagogik 105 hp –Teknik,"

Liknande presentationer


Google-annonser