Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖ6FÖ6 Uppsummering Cyklett, Centralisering. S UMMERING NYCKELTAL R ca 7%, Vm = 8,6 % och KOH = 0,8 (jmf med konkurrenter och branschindex) Lönsamhetsdiagramet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖ6FÖ6 Uppsummering Cyklett, Centralisering. S UMMERING NYCKELTAL R ca 7%, Vm = 8,6 % och KOH = 0,8 (jmf med konkurrenter och branschindex) Lönsamhetsdiagramet,"— Presentationens avskrift:

1 FÖ6FÖ6 Uppsummering Cyklett, Centralisering

2 S UMMERING NYCKELTAL R ca 7%, Vm = 8,6 % och KOH = 0,8 (jmf med konkurrenter och branschindex) Lönsamhetsdiagramet, jobba med båda halvorna av DuPont Kassalikviditeten låg, ha koll på denna vid förändringar. Logistiska förändringar borde ge en ökning, men se upp under förändringen. Benchmarking av konkurrenter, Cyklett något lägre KOH

3 V AD BÖR C YKLETT GÅ VIDARE MED Binder mycket kapital i början och slutet av röret Marknadskoppla produktionen Se över ej optimerade SL

4 U PPGIFT 2 I C YKLETT Skall de outsourca transporterna i distributionen? Skall Cyklett Centralisera sin distribution till ett CL i Ödeshög?

5 S TEGEN I FÖRÄNDRINGSARBETET Figur 5.1

6 K LARGÖR FÖRUTSÄTTNINGARNA T&L tranportör Idag hyr vi DL till ett totalt pris av 413 000 SEK/år 1 person jobbar i varje lager a 260 000 SEK/år En förstudie visar att 2 av dessa erbjuds jobb i CL

7 T OTALKOSTNADSMODELL & LEVERANSSERVICE Figur 1.8

8 S TUDERAT SYSTEM, UPPGIFT 2 C Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) Studerat system

9 T OTALKOSTNADSMODELL, UPPGIFT 2 C Med DLUtan DLDifferens Lagerhållningskostnader Hyreskostnad Lönekostnad Lagerföringskostnader SL mot efterfrågan Transportkostnader Fjärrtransport Lokaltransport Totalt

10 S ÅGTANDSMODELLEN PER VARIANT I FVL, EFTER NEDLÄGGNING AV DL Tid Lagernivå 120+x Q IN = 100 MLN SL LT = 20 (samma som tidigare SL i FVL) SL D = x (= en veckas förbrukning, dvs en del av tidigare SL i DL) SL = 20+x 20+x

11 D ISKUSSION Inte tagit hänsyn till att det ev behövs ytterligare en person i orderdesk i Ödeshög. Det finns marginal i kalkylen för detta. Inga kostnader för den ökade miljöbelastningen

12 D U P ONT EFTER UPPG 2

13 B ESLUTSUNDERLAG Kalkylen visar att Centraliseringen ökar företagets lönsamhet om volymerna blir oförändrade. Blir känsligare för störningar i distributionen. Gör en känslighetsanalys på volymerna +10% +20% och -10% -20%

14 K OMPLETTERA BESLUTSUNDERLAGET MED  Administrationen (orderdesk) kommer att öka på kontoret i Ödeshög. Det finns utrymme i kalkylen att anställa en ytterligare person.  Det finns både engångsintäkter (försäljning av lastbil och släp) och engångskostnader (avgångsvederlag till avskedade personer). Minskade materialinköp på 192 cyklar.  Genomloppstiden minskar med några veckor.  Blir känslig för störningar hos transportören. Vi har inga SL på marknaden.  Behöver inhysa ytterligare 192 cyklar i FVL. Dessutom kommer det att behövas fler truckar i lagret pga kundorderplock (tidigare ackumulerade ordrar från DL)  Miljöbelastningen  Minskad lokal kännedom

15 T RANSPORTER

16 T RENIVÅMODELLEN Figur 3.16

17 T RANSPORTER UTAN RESP. MED TERMINALFUNKTION Figur 3.17

18 E XEMPEL PÅ TERMINALSYSTEM Figur 3.18

19 E TT EXEMPEL PÅ EN TRANSPORT Figur 3.19

20 T RANSPORT L AB NÄSTA VECKA - Förberedelseuppgift, kommer ut i filarkiv imorgon (tar 1 h att göra). Lab handledaren kollar att ni har rätt siffror på labben. - Labben handlar om att ruttplanera JM´s materialanskaffning, från 14 leverantörer, för att få lägsta TK. - Ni lämnar in uppgifterna i labben. Tar max 1 h efter labben att sammanställa. - På tors-fre nästa vecka finns frågestund för labben och Cyklett rapport 2.

21 S ÄKERHETSLAGER Varför? Serv 1 Dimensionering av SL Cyklett Serv 2

22 S ÄKERHETSLAGER SERV1 är sannolikheten att inte få brist under en lagercykel (sågtand) dvs mellan två påfyllningar. SERV2 är andelen order som kan levereras direkt från lagret (lagertillgängligheten mätt på orderrad)

23 SERV1 SL (gardering mot ledtiden) = Säkerhetsfaktor x Standardavvikelsen i ledtiden x Efterfrågan SL (gardering mot efterfrågan) = Säkerhetsfaktor x Standardavvikelsen i efterfrågan x Roten ur ledtiden

24 S ÄKERHETSFAKTORN, K, VID OLIKA SERVICENIVÅER Figur 8.5

25 SL C YKLETT Planera hur Cyklett skall dimensioner sitt SL i nya CL med Serv1. Vilken data behöver Cyklett för att dimensionera sitt SL. Behöver man mäta något?

26 S ERV 2 Nackdel Serv 1: talar inte om hur stora bristerna förväntas bli Bristens storlek är ett viktigt mått, dvs ett uttryck för lagertillgängligheten Serv 2 def som den del av D som kan levereras direkt från lager, dvs ett mått på lagertillgängligheten

27 E XEMPEL, 1 ART NR Brist i en av 20 beställningar, Serv 1 k=95% Lagertillgänglighet kan då vara mycket högre tex om 990 av 1000 artiklar kan levereras (10 kan inte levereras i den 20 beställningen) k=99%

28 F ORMELN S ERV 2 F (k) = ((1- Serv2) Q) / σ

29

30

31

32

33 SL = k * Standardavikelsen (totala) = 0,07 * 4,61 = 1 st

34 S UMMERING EXEMPEL Serv 1: med ett SL på 11 st av art ”Tunnel” garderar man sig mot att det inte skall bli brist under en lagercykel med en sannolikhet på 99 %. Serv 1 talar dock inte om hur stora bristerna är. Serv 2: med ett SL på 1 st kommer vi kunna leverera 99 av 100 produkter (i verkligheten alla 100). Serv 2 ger generellt lägre SL men är besvärligare att jobba med praktiskt (kräver passnings- räkning). Därav att den inte används lika mycket

35 O BSERVERA En leveransservice på art nivå på 99 % ger på ordernivå (n orderrader): 0,99 upphöjt till n Ex 10 art i en order


Ladda ner ppt "FÖ6FÖ6 Uppsummering Cyklett, Centralisering. S UMMERING NYCKELTAL R ca 7%, Vm = 8,6 % och KOH = 0,8 (jmf med konkurrenter och branschindex) Lönsamhetsdiagramet,"

Liknande presentationer


Google-annonser