Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myh.se Kvalitetsarbete konst-och kulturutbildningar Utvecklingsarbete Steg 1 utarbeta en strategi för kvalitetsarbetet Arbetsmetod: diskussion med konstnärliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myh.se Kvalitetsarbete konst-och kulturutbildningar Utvecklingsarbete Steg 1 utarbeta en strategi för kvalitetsarbetet Arbetsmetod: diskussion med konstnärliga."— Presentationens avskrift:

1 myh.se Kvalitetsarbete konst-och kulturutbildningar Utvecklingsarbete Steg 1 utarbeta en strategi för kvalitetsarbetet Arbetsmetod: diskussion med konstnärliga rådet Inhämta synpunkter Bearbeta dessa Beslut klart före midsommar Steg 2 utarbeta kvalitetskriterier och indikatorer Klart till hösten

2 myh.se Kvalitetssäkring och strategier I strategin ska det framgå hur kvalitetsgranskningen ska gå till för konst- och kulturutbildningar och för vissa andra utbildningar inom ramen för förordningen Strategin ska ha sin utgångspunkt i politiska mål, gällande bestämmelser för utbildningsformen, och i myndighetens syn på kvalitet och kvalitetsgranskning.

3 myh.se Definitioner Kvalitet hur väl verksamheten: uppfyller mål och riktlinjer för området strävar efter utveckling och förbättring Kvalitetsgranskning En utifrån fastslagna och transparenta kvalitetskriterier gjord bedömning av måluppfyllelse på utbildningsnivå

4 myh.se Vad är kvalitetsgranskning? Syftet är att förbättra kvaliteten i enskilda utbildningar Den kunskap som skapas ger underlag för stödjande insatser till utbildningsanordnare Skillnad mot tillsyn Gradera i hur bra eller dålig en verksamhet är Vi har valt att lyfta fram tre kvalitetsaspekter

5 myh.se Tre kvalitetsaspekter för konst-och kulturutbildning utbildningens effekt i termer av hur väl den uppnår syftet för sin typ av utbildningar och hur den bidrar till uppfyllelse av politiska mål utbildningens resultat i andel studerande som når målen och i vilken mån den präglas av utveckling och förbättring.

6 myh.se Kvalitetskriterier för konst-och kulturutbildning Kriterier som ska spegla utbildningens effekt -I förhållande till vilken grad de bidrar till uppfylla syftet och politiska mål Kriterier som ska spegla utbildningens resultat -Förutsättningar att nå lärandemål, pedagogiskt upplägg, infrastruktur Kriterier avseende utbildningens utveckling och förbättring -Systematiskt kvalitetsarbete

7 myh.se Förslag på kvalitetskriterier så här långt.. Utbildningens effekt Utbildningen fyller sitt övergripande syfte som konst- och kulturutbildning Utbildningsanordnaren bedriver ett aktivt arbete med breddad rekrytering Inom ramen för utbildningen sker aktiv samverkan med det omgivande samhället

8 myh.se Forts förslag på kvalitetskriterier så här långt.. Utbildningens resultat Utbildningen genomförs på ett sätt som ger de studerande goda praktiska förutsättningar att nå lärandemålen Utbildningen genomförs på ett sätt som ger de studerande goda pedagogiska förutsättningar att nå lärandemålen

9 myh.se Fortsättning förslag på kvalitetskriterier så här långt.. Utbildningens utveckling och förbättring Utbildningens styrelse/ledningsgrupp arbetar effektivt och tar ansvar för utbildningens utveckling Utbildningen karaktäriseras av ett systematiskt kvalitetsarbete


Ladda ner ppt "Myh.se Kvalitetsarbete konst-och kulturutbildningar Utvecklingsarbete Steg 1 utarbeta en strategi för kvalitetsarbetet Arbetsmetod: diskussion med konstnärliga."

Liknande presentationer


Google-annonser