Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av utökat barnhälsovårdsprogram i Rinkeby

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av utökat barnhälsovårdsprogram i Rinkeby"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av utökat barnhälsovårdsprogram i Rinkeby
Utvärderargruppen: Utvärderingsansvarig prof. Bo Burström Anneli Marttila, Med dr; Kristina Burström docent i hälsoekonomi; Lene Lindberg docent i psykologi och lektor i folkhälsovetenskap SLL/CES Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap

2 Utökat barnhälsovårdsprogram - Rinkeby
Hembesök effektivt enligt tidigare studier, även när barnen blir vuxna Effekter på föräldrars hälsa => effekter på barnens hälsa BVC-sjuksköterskan tillsammans med föräldrarådgivare i Rinkeby jämförs med ordinarie barnhälsovårdsprogram i Husby/Hässelby Gård Anneli Marttila 2015

3 Utvärderingens olika delar
Effekter av insatsen Enkätintervju: föräldrar – självskattad hälsa, hälsorelaterad livskvalitet, föräldraskapet Journaler: barnens hälsoutveckling och sjukvårdskonsumtion Process Hur genomförandet sker, problem/hinder och hur dessa löses, framgångsfaktorer Kan detta vara en modell för samverkan mellan kommun och landsting för de allra minsta barnen och deras föräldrar i utsatta områden? Anneli Marttila 2015

4 Frågeställningar 1. Kan ett utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan mellan BVC och socialtjänsten till förstagångsföräldrar ge positiva effekter på: a) föräldrars självskattade hälsa, hälsorelaterade livskvalitet, upplevelse av föräldraroll samt socialt stöd och deltagande, b) barns hälsa och välbefinnande? 2. Hur uppfattas ett utökat barnhälsovårdsprogram i samverkan mellan BVC och socialtjänsten: a) av deltagande föräldrar, b) av medverkande personal? Anneli Marttila 2015

5 Rinkeby -Nästan alla har tackat ja till både intervention och utvärderingsstudie (inkluderade barn 119) - Interventionen når förstagångsföräldrar i området. Anneli Marttila 2015

6 Några iakttagelser hittills
+Evidensbaserad metod och generell insats i proportion till behoven – gedigen grund +Välfungerande samverkan mellan barnhälsovård, socialtjänst, forskning + Bra att utgå från BVC + Målgruppen förstagångsföräldrarna mottagliga + Personalen har format innehållet, utgår från behoven från familjerna + Når familjerna – tidigt stöd möjliggörs till familjer med olika behov + Lyhördhet för familjernas situation och frågor Anneli Marttila 2015

7 Föräldrars erfarenheter
Övervägande positivt mottagande hittills - Kunskaper och nya insikter - Får svar på frågorna man har - De kommer hem – ”våra gäster” - Ger trygghet - Något nytt Anneli Marttila 2015

8 Tack!


Ladda ner ppt "Utvärdering av utökat barnhälsovårdsprogram i Rinkeby"

Liknande presentationer


Google-annonser