Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DahlinMiljöKonsult, Nytt program för den samordnade recipientkontrollen ( Presentation årsmöte 2015-05-21) Bakgrund till förändringarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DahlinMiljöKonsult, Nytt program för den samordnade recipientkontrollen ( Presentation årsmöte 2015-05-21) Bakgrund till förändringarna."— Presentationens avskrift:

1 DahlinMiljöKonsult, hos.dahlin@spray.se Nytt program för den samordnade recipientkontrollen ( Presentation årsmöte 2015-05-21) Bakgrund till förändringarna ● Programmet i stort sätt oförändrat sedan 1990 ● Modernisering, nya föreskrifter ● Fokus på fler typer av miljögifter än enbart metaller ● Ny upphandling med nya aktörer

2 Förslag till förändringar (1) Antalet provtagningsstationer för sjöar minskas med åtta stationer. Från nuvarande 36 st till 28 st. Av DVVF:s 17 provtagningsstationer för rinnande vatten med provtagningsfrekvensen 12 prov/år reduceras provtagningsfrekvensen för 6 provtagningsstationer till 6 prov/år Fisk och bottenfauna har tidigare undersökts var sjätte år i 27 sjöar. Fiskeundersökningar föreslås fortsätta i 7 sjöar och bottenfaunaundersökningar i 12 sjöar. DahlinMiljöKonsult, hos.dahlin@spray.se

3 Förslag till förändringar (2) Ny övervakning av miljögifter ● Ett urval av organiska miljögifter provtas vid fem provtagningsstationer i Dalälven. ● Provtagningsfrekvens 4-6 ggr/år för vattenprover. ● Provtagning var tredje år för fisk och sediment (endast för Bäsingen). DahlinMiljöKonsult, hos.dahlin@spray.se

4 Förslag till förändringar (3) ● Förslaget till nytt program föreslås gälla i sex år med en första översyn efter tre år. ● Lagring av fiskmaterial i provbank utgår. ● Provtagningsstationerna i Bottenhavet (fyra stycken) överförs till andra vattenvårdsförbund (Gästriklands kustvattenvårdsförbund alternativt Svealands kustvårdsförbund). ● Resultaten från mätningarna sammanfattas i en årsrapport senast sex månader efter avslutat mätår. DahlinMiljöKonsult, hos.dahlin@spray.se

5

6


Ladda ner ppt "DahlinMiljöKonsult, Nytt program för den samordnade recipientkontrollen ( Presentation årsmöte 2015-05-21) Bakgrund till förändringarna."

Liknande presentationer


Google-annonser