Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte med databaserna?. Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte med databaserna?. Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna."— Presentationens avskrift:

1 Syfte med databaserna?

2 Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna

3 Förse modeller med data för drivning och validering

4 KVVF: Kustdatabas vattenkemi Utsläppsdatabas (EDB) Nyköping Vatten Systemekologi SMHI: vattenkemi Alcontrol Erkenlaboratoriet Övriga Stockholm Vatten Vattenmyndigheten KVVFs medlemmar Systemekologi (BIOMAD): Växtplankton Bottenfauna Fytobentos SGU: Metaller och miljögifter i sediment IVL: Miljögifter i biota Nationella datavärdar Tillgängliggöra regionala data för medlemmarna och andra

5 Krav på databaserna?

6 Lagring av kringinformation, tex om datakvalitet specifikt för varje värde Provtagningsmetoder Analyslaboratorium Analysmetoder Mätosäkerhet

7 MS Access kan användas som gränssnitt för att uppdatera databaserna som är uppbyggda i Firebird/Interbase (SQL-server-databas). Flexibelt och användarvänligt gränssnitt för KVVF

8 Integrering med ArcGIS

9 Åtkomst över internet

10

11 Moment i arbetet med data Datainventering/insamling Insamling av kvalitetsinfo (tex provtagnings och analysmetoder) Databasuppbyggnad (se även Malins presentation) Inläggning av data och kvalitetsinfo (Tidskrävande pga data i olika format. Digitalisering av stort dataset från 70-talet) Kvalitetskontroll (genom medföljande info, koll av orimliga värden, jämförelser med ev andra data) Gränssnitt för uttag över internet Rutiner för uppdatering av databaser

12 Vilka vattenkemidata finns i kustdatabasen?

13 KVVFs karteringar

14 Randstationer KVVF och Nationell miljöövervakning NR BY31 BY29

15 Recipientkontrolldata Nyköping vatten Nynäshamn Himmerfjärden Stockholm Vatten Norrtälje Holmen paper Östhammar DVVF Karlit Haninge

16 Waerns unders digitaliserat från SNV rapport 1855


Ladda ner ppt "Syfte med databaserna?. Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna."

Liknande presentationer


Google-annonser