Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte med databaserna?. Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte med databaserna?. Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna."— Presentationens avskrift:

1 Syfte med databaserna?

2 Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna

3 Förse modeller med data för drivning och validering

4 KVVF: Kustdatabas vattenkemi Utsläppsdatabas (EDB) Nyköping Vatten Systemekologi SMHI: vattenkemi Alcontrol Erkenlaboratoriet Övriga Stockholm Vatten Vattenmyndigheten KVVFs medlemmar Systemekologi (BIOMAD): Växtplankton Bottenfauna Fytobentos SGU: Metaller och miljögifter i sediment IVL: Miljögifter i biota Nationella datavärdar Tillgängliggöra regionala data för medlemmarna och andra

5 Krav på databaserna?

6 Lagring av kringinformation, tex om datakvalitet specifikt för varje värde Provtagningsmetoder Analyslaboratorium Analysmetoder Mätosäkerhet

7 MS Access kan användas som gränssnitt för att uppdatera databaserna som är uppbyggda i Firebird/Interbase (SQL-server-databas). Flexibelt och användarvänligt gränssnitt för KVVF

8 Integrering med ArcGIS

9 Åtkomst över internet

10

11 Moment i arbetet med data Datainventering/insamling Insamling av kvalitetsinfo (tex provtagnings och analysmetoder) Databasuppbyggnad (se även Malins presentation) Inläggning av data och kvalitetsinfo (Tidskrävande pga data i olika format. Digitalisering av stort dataset från 70-talet) Kvalitetskontroll (genom medföljande info, koll av orimliga värden, jämförelser med ev andra data) Gränssnitt för uttag över internet Rutiner för uppdatering av databaser

12 Vilka vattenkemidata finns i kustdatabasen?

13 KVVFs karteringar

14 Randstationer KVVF och Nationell miljöövervakning NR BY31 BY29

15 Recipientkontrolldata Nyköping vatten Nynäshamn Himmerfjärden Stockholm Vatten Norrtälje Holmen paper Östhammar DVVF Karlit Haninge

16 Waerns unders 1969-76 digitaliserat från SNV rapport 1855


Ladda ner ppt "Syfte med databaserna?. Vara KVVFs grund för att göra analyser som är till nytta för medlemmarna."

Liknande presentationer


Google-annonser