Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant"— Presentationens avskrift:

1 Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning Ett stöd för vattendirektivet
Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant Brockmann Geomatics Sweden AB från april -11!

2 Innehåll www.vattenkvalitet.se Presentation av tjänsten Kort bakgrund
Satellitdata Produkter Valideringsmöjligheter Hemsida och GIS-verktyg Vidareutveckling Bottenhavet/Bottenviken Små sjöar Relaterade tillämpningar Temperaturkartor Siktdjupskartor

3 Projektdeltagare & Referensgrupp
Petra Philipson Brockmann Geomatics Alexander Krusper Brockmann Geomatics Susanne Kratzer Systemekologiska institutionen, SU Niklas Strömbeck Strömbeck Consulting Vänerns Vattenvårdsförbund - Agneta Christensen Mälarens Vattenvårdsförbund - Lars Edenman Vätternvårdsförbundet - Måns Lindell Svealands Kustvattenvårdsförbund - Jacob Walve Naturvårdsverket - Åsa Andersson Vattenmyndigheten - Lennart Sorby m.fl. Stockholm Vatten - Christer Lännergren Norrvatten - Per Ericsson SYVAB - Carl-Olof Zetterberg Finansiärer

4 Bakgrund 1996 2006 2010 Forskning Bio-optiska modellering, fältvalidering och bildbehandling: Dr. Petra Philipson Dr. Niklas Strömbeck Dr. Susanne Kratzer Systemutveckling Drift Definition av plattform, teknisk lösning och utveckling av rutiner för regelbunden produktion av vattenkvalitetsinformation. Petra Philipson Alexander Krusper Vf Power Consultant Petra Philipson Alexander Krusper När de relaterade forskningsprojekten visar på förbättrade resultat uppdaterar vi systemet.

5 En hemsida för myndigheter, organisationer och företag som är intresserade av: aktuell och kontinuerlig information om vattnets status ett verktyg för uppföljning av miljöåtgärder i kustmiljön ett redskap för förvaltning och planering av mät- program och provtagning

6 Vattenkvalitet Koncentrationen av: Klorofyll
Suspenderat partikulärt material Humus (löst organiskt material) Foto:Claudia Giardino

7 Övervakade sjöar och kustområden
Mälaren Vänern Vättern Norra Östersjö Delar av Södra Östersjön

8 Bastjänsten Humus Klorofyll TSM
Behandling och analys av satellitbilder för att förse slutanvändarna med regelbunden vattenkvalitets- information. Klorofyll TSM

9 Satellitdata Vi jobbar i första hand med satellitdata med 300,1000 eller 1200 meters upplösning (MERIS och MODIS). 12 km 1200 m m Sensorer konstruerade för vattentillämpningar, d.v.s. unika band, hög känslighet, kort ”omdrev”, stor täckning, MEN låg upplösning!

10 Vänern Mariestadviken

11 Antal ”mättillfällen” per säsong
Vi kontrollerar alla bilder som registreras mellan april och september…satellitpassage ca. 5 av 7 dagar i veckan. Pilotproduktion i augusti = 9 (Mn), 6 (Vn), 8 (Vt). April-september = 23 (Mn), 21 (Vn), 18 (Vt), 19 (Hf) och 18 (SthlmSk). Ingen produktion 2009, många bilder/datum finns tillgängliga! April-september = 29 (Mn), 28 (Vn), 28 (Vt) och 30 (Östersjön). Alla resultat finns nu på projektets hemsida…

12 Mälaren 23 respektive 29 uppsättningar koncentrationskartor för Mälaren under 2008 och 2010! Susp Klorofyll CDOM

13 Himmerfjärden 2010 Klorofyll

14 Produkter Målet är att ha bas som sedan kan utökas om budgeten tillåter eller extra beställning görs. Koncentrationskartor Provpunktsdata Månadsmedel per provpunkt Medelvärde per vattenförekomst Månadsmedel per vattenförekomst

15 Källa: Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning – Årsrapport 2010.
Produkter Provpunktsdata och månadsmedel Exempel på klorofyll-, Susp- och ABSf-koncentrationer för kontrollstation H2 i Himmerfjärden samt fält/labmätta värden för samma station. Källa: Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning – Årsrapport 2010.

16 Produkter Medelvärde och månadsmedel per vattenförekomst
Klorofyll-, Susp- och ABSf-koncentrationer för respektive vattenförekomst. Mälarens 39 bassänger

17 Valideringsmöjligheter
Vi har inte för avsikt att inkludera egna valideringsarbeten inom tjänsten, utan använder oss av befintliga program och de relaterade forskningsprojekten. Data från övervakningsprogrammen SeaPRISM stationer – N. Strömbeck, Ströbeck Consulting Valideringskampanjer – S. Kratzer, SU & Mn VVF m.fl.

18 www.vattenkvalitet.se Vattenkvalitet.se
Websida med information om arbetet, pågående utveckling och kontaktpersoner m.m. Länk till web baserad GIS Server med tillgång till samtliga koncentrationskartor.

19 DEMO av www.vattenkvalitet.se

20 Vidareutveckling Befintlig service fortsätter under 2011 med samma finansiärer som tidigare! Utvecklingsprojekt Bottenhavet och Bottenviken Produktutveckling Utvärdering av tekniken för små sjöar

21 Vidareutveckling Utvecklingsprojekt Bottenhavet och Bottenviken

22 Vidareutveckling Utveckling av produkter för vattendirektivet Svenska nationella miljömål och internationella vattendirektivet sätter höga krav på kunskap och åtgärder om vattenkvaliteten i våra sjöar och kustområden… …existerande provtagningsprogram är kostsamma och mycket begränsade i både tid och rum! Hur mäter man en vattenförekomst?? EXEMPEL: Hur relaterar satellitbaserade vattenförekomstdata till vattendirektivets statusklasser?

23 Vidareutveckling 2011-2012 Utvecklingsprojekt för mindre sjöar
Abs(Humus) 080429 080512 080602 080607 080730 080925 ABSf(420) ~ 0.03 (Abs(Humus))

24 Relaterade produkter och tillämpningar
Högupplösta vattenkvalitetskartor Klorofyll Koncentrationskartor för Mälaren (30 meter) som en kombination av data från två olika satellitsensorer.

25 Relaterade produkter och tillämpningar
Siktdjup Siktdjupskartor som input till ekologisk habitatmodellering. En kombination av data från två olika satellitsensorer. Upplösning 30 meter.

26 Relaterade produkter och tillämpningar…
Temperatur Temperaturskikt som input till fiskhabitats-modeller. Upplösning meter.

27 Tack…Frågor? Petra.Philipson@vattenfall.se, 070-6996046


Ladda ner ppt "Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant"

Liknande presentationer


Google-annonser