Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärranalysdagarna 2011 Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant Brockmann Geomatics Sweden AB från april -11! Satellitbaserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärranalysdagarna 2011 Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant Brockmann Geomatics Sweden AB från april -11! Satellitbaserad."— Presentationens avskrift:

1 Fjärranalysdagarna 2011 Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant Brockmann Geomatics Sweden AB från april -11! Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning Ett stöd för vattendirektivet

2 Fjärranalysdagarna 2011 Innehåll  Presentation av tjänsten • Kort bakgrund • Satellitdata • Produkter • Valideringsmöjligheter • Hemsida och GIS-verktyg  Vidareutveckling • Bottenhavet/Bottenviken • Produkter • Små sjöar  Relaterade tillämpningar • Temperaturkartor • Siktdjupskartor

3 Fjärranalysdagarna 2011 •Petra Philipson Brockmann Geomatics •Alexander Krusper Brockmann Geomatics •Susanne Kratzer Systemekologiska institutionen, SU •Niklas Strömbeck Strömbeck Consulting •Vänerns Vattenvårdsförbund - Agneta Christensen •Mälarens Vattenvårdsförbund - Lars Edenman •Vätternvårdsförbundet - Måns Lindell •Svealands Kustvattenvårdsförbund - Jacob Walve •Naturvårdsverket - Åsa Andersson •Vattenmyndigheten - Lennart Sorby m.fl. •Stockholm Vatten - Christer Lännergren •Norrvatten - Per Ericsson •SYVAB - Carl-Olof Zetterberg Projektdeltagare & Referensgrupp Finansiärer

4 Fjärranalysdagarna 2011 Bakgrund Forskning Systemutveckling Drift När de relaterade forskningsprojekten visar på förbättrade resultat uppdaterar vi systemet. Bio-optiska modellering, fältvalidering och bildbehandling: Dr. Petra Philipson Dr. Niklas Strömbeck Dr. Susanne Kratzer Definition av plattform, teknisk lösning och utveckling av rutiner för regelbunden produktion av vattenkvalitetsinformation. Petra Philipson Alexander Krusper Vf Power Consultant Petra Philipson Alexander Krusper

5 Fjärranalysdagarna En hemsida för myndigheter, organisationer och företag som är intresserade av: • aktuell och kontinuerlig information om vattnets status • ett verktyg för uppföljning av miljöåtgärder i kustmiljön • ett redskap för förvaltning och planering av mät- program och provtagning

6 Fjärranalysdagarna 2011 Vattenkvalitet Koncentrationen av: •Klorofyll •Suspenderat partikulärt material •Humus (löst organiskt material) Foto:Claudia Giardino

7 Fjärranalysdagarna 2011 Övervakade sjöar och kustområden •Mälaren •Vänern •Vättern •Norra Östersjö •Delar av Södra Östersjön

8 Fjärranalysdagarna 2011 Bastjänsten Behandling och analys av satellitbilder för att förse slutanvändarna med regelbunden vattenkvalitets- information. Klorofyll TSM Humus

9 Fjärranalysdagarna 2011 Satellitdata Vi jobbar i första hand med satellitdata med 300,1000 eller 1200 meters upplösning (MERIS och MODIS). 12 km 1200 m 300 m Sensorer konstruerade för vattentillämpningar, d.v.s. unika band, hög känslighet, kort ”omdrev”, stor täckning, MEN låg upplösning!

10 Fjärranalysdagarna 2011 Vänern Mariestadviken

11 Fjärranalysdagarna 2011 Antal ”mättillfällen” per säsong Vi kontrollerar alla bilder som registreras mellan april och september…satellitpassage ca. 5 av 7 dagar i veckan Pilotproduktion i augusti = 9 (Mn), 6 (Vn), 8 (Vt) April-september = 23 (Mn), 21 (Vn), 18 (Vt), 19 (Hf) och 18 (SthlmSk) Ingen produktion 2009, många bilder/datum finns tillgängliga! April-september = 29 (Mn), 28 (Vn), 28 (Vt) och 30 (Östersjön). Alla resultat finns nu på projektets hemsida…

12 Fjärranalysdagarna 2011 Mälaren Klorofyll Susp CDOM 23 respektive 29 uppsättningar koncentrationskartor för Mälaren under 2008 och 2010!

13 Fjärranalysdagarna 2011 Himmerfjärden 2010 Klorofyll

14 Fjärranalysdagarna 2011 Produkter Målet är att ha bas som sedan kan utökas om budgeten tillåter eller extra beställning görs. • Koncentrationskartor • Provpunktsdata • Månadsmedel per provpunkt • Medelvärde per vattenförekomst • Månadsmedel per vattenförekomst

15 Fjärranalysdagarna 2011 Produkter Exempel på klorofyll-, Susp- och ABSf-koncentrationer för kontrollstation H2 i Himmerfjärden samt fält/labmätta värden för samma station. Provpunktsdata och månadsmedel Källa: Satellitbaserad vattenkvalitetsövervakning – Årsrapport 2010.

16 Fjärranalysdagarna 2011 Mälarens 39 bassänger Produkter Klorofyll-, Susp- och ABSf-koncentrationer för respektive vattenförekomst. Medelvärde och månadsmedel per vattenförekomst

17 Fjärranalysdagarna 2011 Valideringsmöjligheter Vi har inte för avsikt att inkludera egna valideringsarbeten inom tjänsten, utan använder oss av befintliga program och de relaterade forskningsprojekten. • Data från övervakningsprogrammen • SeaPRISM stationer – N. Strömbeck, Ströbeck Consulting • Valideringskampanjer – S. Kratzer, SU & Mn VVF m.fl.

18 Fjärranalysdagarna 2011 Vattenkvalitet.se Websida med information om arbetet, pågående utveckling och kontaktpersoner m.m. Länk till web baserad GIS Server med tillgång till samtliga koncentrationskartor.

19 Fjärranalysdagarna 2011 DEMO av

20 Fjärranalysdagarna 2011 Vidareutveckling Befintlig service fortsätter under 2011 med samma finansiärer som tidigare! • Utvecklingsprojekt Bottenhavet och Bottenviken • Produktutveckling • Utvärdering av tekniken för små sjöar

21 Fjärranalysdagarna 2011 Vidareutveckling Utvecklingsprojekt Bottenhavet och Bottenviken

22 Fjärranalysdagarna 2011 Svenska nationella miljömål och internationella vattendirektivet sätter höga krav på kunskap och åtgärder om vattenkvaliteten i våra sjöar och kustområden… … existerande provtagningsprogram är kostsamma och mycket begränsade i både tid och rum! Hur mäter man en vattenförekomst?? Vidareutveckling Utveckling av produkter för vattendirektivet EXEMPEL: Hur relaterar satellitbaserade vattenförekomstdata till vattendirektivets statusklasser?

23 Fjärranalysdagarna ABSf(420) ~ 0.03 (Abs(Humus)) Abs(Humus) Vidareutveckling Utvecklingsprojekt för mindre sjöar

24 Fjärranalysdagarna 2011 Koncentrationskartor för Mälaren (30 meter) som en kombination av data från två olika satellitsensorer. Klorofyll Relaterade produkter och tillämpningar Högupplösta vattenkvalitetskartor

25 Fjärranalysdagarna 2011 Relaterade produkter och tillämpningar Siktdjup Siktdjupskartor som input till ekologisk habitatmodellering. En kombination av data från två olika satellitsensorer. Upplösning 30 meter.

26 Fjärranalysdagarna 2011 Temperatur Temperaturskikt som input till fiskhabitats- modeller. Upplösning meter. Relaterade produkter och tillämpningar…

27 Fjärranalysdagarna 2011 Tack…Frågor?


Ladda ner ppt "Fjärranalysdagarna 2011 Alexander Krusper & Petra Philipson, Vattenfall Power Consultant Brockmann Geomatics Sweden AB från april -11! Satellitbaserad."

Liknande presentationer


Google-annonser