Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten och avlopp Latrinlösningar på kolonilotter Enskilda avlopp hos privatpersoner Kommunalt dricksvatten Grundvattenprovtagning Legionella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten och avlopp Latrinlösningar på kolonilotter Enskilda avlopp hos privatpersoner Kommunalt dricksvatten Grundvattenprovtagning Legionella."— Presentationens avskrift:

1 Vatten och avlopp Latrinlösningar på kolonilotter Enskilda avlopp hos privatpersoner Kommunalt dricksvatten Grundvattenprovtagning Legionella

2 Enskilda avlopp 3 olika typer av lösningar - mulltoalett - urinseparerande torrtoalett - kommunal latrintömning 246 inkomna latrinansökningar under 2010 - Inkommer vid ägarbyte - stort mörkertal

3

4 Ca 3 ansökningar om vattentoalett per år -1000 enskilda avlopp 1 anmälan om otillåten avloppslösning -Får inte installera utan tillstånd från miljönämnden -Miljösanktionsavgift -Eventuellt föreläggande om utsläppsförbud.

5

6 Dricksvatten Kommunalt dricksvatten -övervaka NSVA -11 stycken klagomål har inkommit till miljönämnden i år -Ta reda på orsaken, uppmana NSVA att provta, följa upp resultaten, uppman/förelägga om eventuella åtgärder. -Övergången till Bolmenvatten -Gott samarbete Grundvattenprovtagning -10 grävda brunnar som provtas 2 ggr/år -5 djupborrade brunnar som provtas vart 5 år -Mikrobiologisk, kemisk, tungmetaller, bekämpningsmedel.

7 Legionella -3 inkommna klagomål i år varav i ett av fallen påträffades Legionella - 2 tillfällen med låga varmvattentemperaturer, åtgärder krävs.

8 Provtagning -Brunnsvatten, uppföljning och förklaring vid anmärkning på vattnet -Barnvatten, uppföljning och förklaring vid anmärkning på vattnet -Båtar och vattenföreningar Övrigt -Cisterner -Tillsyn miljöfarliga verksamheter -Vattenreservoarer -Vattenföreningar


Ladda ner ppt "Vatten och avlopp Latrinlösningar på kolonilotter Enskilda avlopp hos privatpersoner Kommunalt dricksvatten Grundvattenprovtagning Legionella."

Liknande presentationer


Google-annonser