Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur bereds ett ärende?. Stabsverksamhet är också ett lagspel! som kräver: En lagkapten (stabschefen) Olika lagdelar (funktioner) Spelyta (stabsarbetsrum/verktyg)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur bereds ett ärende?. Stabsverksamhet är också ett lagspel! som kräver: En lagkapten (stabschefen) Olika lagdelar (funktioner) Spelyta (stabsarbetsrum/verktyg)"— Presentationens avskrift:

1 Hur bereds ett ärende?

2

3 Stabsverksamhet är också ett lagspel! som kräver: En lagkapten (stabschefen) Olika lagdelar (funktioner) Spelyta (stabsarbetsrum/verktyg) Ett spelsystem (arbetsrutiner/-arbetssätt) En boll/puck (ärenden) Någon att spela med (en organisation att leda) Lagledare (ledningen)

4 Inkommande meddelande Olika typer av ”ingångar” Telefonsamtal (Tjänsteanteckning) E-post Annan elektronisk kommunikation Muntlig uppgift vid möte eller kontakt Mediainslag (som generar ärende) etc. etc.

5 Ett ärendes flöde Inkommande ärende Diarie Funktion/ Handläggare Original Kopia Original Pågående ärenden Original Kopia Handläggn/ beredning Funktions- dagbok Aktivitetstavla Lägeskarta Plott Info Övriga berörda Kopia Avslutade ärenden Original Huvud- dagbok Avslutat ärende Utgående ärende Kopia Mottagare/ Aktörer

6 Ledning Stabschef Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion Informationsfunktion Upplysningscentral Sambandsfunktion Servicefunktion Exempel på kommunal Krishanteringsorganisation Linjeorganisation (förvaltningar och bolag)

7 Stabschef Analys- funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Ledning/ KLN Krislednings- grupp Läges- funktion

8 Order Direktiv Information Rapporter Behov Lägesuppföljning Erfarenhet Samråd/ Samverkan Underlag för beslut Att ta fram underlag för beslut … …“Nödvändiga” funktioner och aktörer deltar ….

9 Stabschef Krislednings- grupp Analys funktion Läges funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Om klassning är tydlig, lämna till berörd funktion och orientera i övrigt enl. fast- ställd ordning. Om ärendet är av vikt, orientera stabschef och andra berörda. Lotta ärendet för handläggning. Avdela vid behov bered- ningsgrupp för ärendet. Orientera Ledning/ Krisledningsnämnd vid behov och inhämta direktiv/riktlinjer. Genomför hand- läggning med de interna/externa kontakter som erfordras. Eventuella direktiv/riktlinjer. Ledning/ KLN Beredningsgrupp elbortfall Kommunala elbolaget Hemtjänst Vatten & Avlopp Teknisk förvaltning Information Räddningstjänst Gatukontor Socialförvaltning Kommunala bostadsbolaget Repr. Analysfunktionen Exempel

10 Stabschef Analys funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Ledning/ KLN Informationsfunk- tionen lämnar under- lag till UC. När ärendet är handlagt/berett föredras det för beslut. Ärenden av vikt föredras för Ledningsnämnd/Krisled- ningsnämnd för beslut. Ledning/Krisledningsnämnd fattar beslut. Beslutet medde- las externt och avslutas via diariet. Krislednings- grupp Läges funktion Övriga (berörda) delar av staben informeras. Om information ska lämnas till allmänheten utarbetas sådan i samverkan med Info.funktionen. Pressmeddelande eller annan form av information.

11 Alarmerande lägesrapport in- kommer till sam- bandsfunktionen Stabschef Analys funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Ledning/ KLN Krislednings- grupp Läges funktion Hur bör ärendet behandlas/handläggas? Övningsuppgift

12 Informationsfunk- tionen snappar upp ett meddelande på sociala medier som bör undersökas. Hur bör ärendet behandlas/handläggas? Övningsuppgift Stabschef Analys funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Ledning/ KLN Krislednings- grupp Läges funktion

13 Upplysningscentralen får i kontakt med allmänheten känne- dom om ett för- hållande som drama- tiskt påverkar hän- delsen. Hur bör ärendet behandlas/handläggas? Övningsuppgift Stabschef Analys funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Ledning/ KLN Krislednings- grupp Läges funktion

14 En handläggare i krisled- ningsgruppen får veta att ytterligare (25-35 cm) snö är att vänta, temperaturen sjunka till minus 16-20 o, och vindhastigheten uppgå till oorkanstyrka (över 30 m/s) om c:a ett halvt dygn. Hur bör ärendet behandlas/handläggas? Övningsuppgift Stabschef Analys funktion Diarie & Doku- mentation Sambands- funktion Informations- funktion Service- funktion Upplysnings- central Ledning/ KLN Krislednings- grupp Läges funktion


Ladda ner ppt "Hur bereds ett ärende?. Stabsverksamhet är också ett lagspel! som kräver: En lagkapten (stabschefen) Olika lagdelar (funktioner) Spelyta (stabsarbetsrum/verktyg)"

Liknande presentationer


Google-annonser