Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4 Bered, fatta och effektuera ärendebeslut 11/11 2009 Jana Wahlberg Nyps utbildning- Företagsstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4 Bered, fatta och effektuera ärendebeslut 11/11 2009 Jana Wahlberg Nyps utbildning- Företagsstöd."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4 Bered, fatta och effektuera ärendebeslut 11/11 2009 Jana Wahlberg Nyps utbildning- Företagsstöd

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Effektuera ärendebeslut alt. utbetalningsbeslut ÄH Fatta ärendebeslut alt. utbetalningsbeslut Beslutsdeltagare/ Beslutsfattare Om ej OK Bered ärendebeslut alt. utbetalningsbeslut ÄH Kontrollera ansökan ÄH Fördela ansökan ÄH Uppdatera aktörsregister ÄH Ärendet skickas till ned- skrivning eller avslut ÄH Inväntar redovisning ÄH Ansökan om företagsstöd alt. utbetalning inkommer Arbetsgång i Nyps

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3 Kontrollera ansökan  Ärendet visas i Att göra-listan på arbetsytan ”Att göra”. För att kunna arbeta med ärendet måste du hämta ut det till ”Hantera ärende”-arbetsytan.  Kontrollera ansökan innehåller ej automatisk summering etc. => Registering bör ske i bered ärendebeslut.  Ansökningar i denna status kommer ej med i rapporter etc.  Ärendet hamnar enbart i Kontrollera ansökan om det finns felaktiga uppgifter i ansökan eller om uppgifter saknas.

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Bered, fatta beslut och effektuera ärendebeslut om ansökan om företagsstöd

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Bered ärendebeslut- Flik Beslutsförslag

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Bered ärendebeslut – Flikar Allmänt

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Bered ärendebeslut-Flik Ek. underlag

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Hantera ärende-Bered ärendebeslut-Flik Indikatorer

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Bered ärendebeslut-Klart för beslut

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Fatta beslut i ärende  Utförs av beslutsdeltagaren/beslutsfattaren. Så fort någon väljer att inte godkänna ärendehanterarens förslag går ärendet tillbaka till ärendeberedning.  Beslutsdeltagaren/Beslutsfattaren ser precis samma flikar med innehåll som ärendehanteraren ser vid beredning av ärendet (undantaget fliken Checklista). För beslutsfattaren är dock alla fält låsta.  Beslutsfattaren kan skapa dokument i ärendet.

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 ” Vägval vid ”Fatta beslut om ärende” ” Du kan välja att skicka ärendet följande vägar:  Beslut – till ärendefördelning – godkänner beslutet, ärendet skickas till gruppen ÄH  Beslut – åter till ÄH – godkänner beslutet, skickas tillbaka till samma ÄH för effektuering av ärendebeslut  Ej beslut – till ärendefördelning – godkänner ej beslutet, ärendet skickas till gruppen ÄH  Ej beslut – åter till ÄH – godkänner ej beslutet, skickas tillbaka till samma ÄH för fortsatt beredning  Ärendefördelare – har ej tagit ställning till beslutet, vill att ärendet omfördelas

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 Ärendebeslut- Fatta ärendebeslut 1(2)

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 Ärendebeslut- Fatta ärendebeslut 2(2)

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Effekturera ärendebeslut  Beslutsflikarna är nu låsta  Möjlighet att ändra beslutsdatum  Aktören ska meddelas beslutet (beslutsbrev går ut)

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Effektuera ärendebeslut

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Övning 4


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 4 Bered, fatta och effektuera ärendebeslut 11/11 2009 Jana Wahlberg Nyps utbildning- Företagsstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser