Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering Övning 2 GSS/GGI Övning 8 maj. Mål med övningen  Träna samverkan i en gränstrakt  Lösa problem tillsammans över gränsen  Juridiska spörsmål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering Övning 2 GSS/GGI Övning 8 maj. Mål med övningen  Träna samverkan i en gränstrakt  Lösa problem tillsammans över gränsen  Juridiska spörsmål."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering Övning 2 GSS/GGI Övning 8 maj

2 Mål med övningen  Träna samverkan i en gränstrakt  Lösa problem tillsammans över gränsen  Juridiska spörsmål  Ansvarsfördelning  Överlämning av ansvar/ärenden/uppgifter  Dela resurser  Testa den egna utrustningen i nordisk samverkan  Undersöka när och vilka typer av kartor som behövs i vilka situationer/befattningar

3 Generella kommentarer  Bra att vara på sina egna arbetsplatser  Scenariot flöt bra i övningsverktyget  Bra att man kunde arbeta i kartan över gränsen  Överlag mycket fokus på kartanvändning  Teknikproblem och att markera position på kartan  Saknade sökmöjligheter i kartan

4 Jämförelse med föregående år  Bättre denna gång, mer realistisk övning när man är på sin ordinarie arbetsplats  Den operativa personalen positiv till att få delta  Skillnader förra året (strategisk personal) och årets (operativ personal) utvärdering

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Arbetssätt  Kartan används frekvent för att finna och kommunicera positioner för händelser. Detta förekommer särskilt inledningsvis då flest observationer och noter görs om kartdata.  Beslut tas i ungefär lika stor omfattning genom hela övningen.  Kommunikationen sker framförallt via övningssystemet (med några undantag som främst använder telefon)

17 Innehåll  Utlarmning/Varsel och kvittering  Efterfrågar mer detaljerad information och hjälp  Har ni ytterligare upplysningar, position  Antal skadade  Uppföljning – vad har gjorts  Informerar vidare till andra organisationer  Larmet/varslet och ytterligare upplysningar om t.ex. position  Erbjudande att hjälpa till  Senare informeras om de åtgärder som vidtagits och kontakter som tagits

18 Forts…  Fattar beslut om:  Larm  Informera  Använda resurser och bistå med resurser  Handlingar/aktiviteter t.ex. avspärrningar  Tagna kontakter, kommunikation, kontakter med media  Kontroller av läget samt bekräftelse av läget och återgång till normal verksamhet  Framåtriktade frågor  Personalförsörjning på sikt, personalbyte  Täcka upp för personal som är ute på uppdrag

19 Synpunkter för det fortsatta arbetet  Den som först mottar ett meddelande ska också registrera den i kartan  Behov av funktion att söka på ortsnamn, adresser, koordinater och fritext  Önskar se mer av de resurser som finns på andra sidan gränsen på kartan  Val av flera koordinatsystem  Lista med händelser som kan slås av och på för visning på kartan


Ladda ner ppt "Utvärdering Övning 2 GSS/GGI Övning 8 maj. Mål med övningen  Träna samverkan i en gränstrakt  Lösa problem tillsammans över gränsen  Juridiska spörsmål."

Liknande presentationer


Google-annonser