Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens SBN 91% KS och alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens SBN 91% KS och alla."— Presentationens avskrift:

1 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens SBN 91% KS och alla nämnder 90% 1

2 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 SAMMANSTÄLLNING SVARSFREKVENS 2

3 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING SVARSFREKVENS 2007 - 2009 3

4 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING NÄMNDER 26 frågor Redovisning och ekonomi Personal Nämndmål Internkontroll 4

5 Samhällsbyggnadsnämnden, redovisning och ekonomi 5

6 Samhällsbyggnadsnämnden, personal 6

7 Samhällsbyggnadsnämnden, nämndmål 7

8 Samhällsbyggnadsnämnden, internkontroll 8

9 Samhällsbyggnadsnämnden, individuella svar Fråga 19 Hur ofta gör nämnden uppföljningar av gällande nämndmål och uppdrag? Kvartal Månad Varierande Halvårsvis Årsvis 9

10 Samhällsbyggnadsnämnden, individuella svar Fråga 21 Hur följs åtgärderna ovan upp? Rapportering vid påföljande nämndmöte sedan åtgärd genomförts På beredning nämnd Rapporteras som speciella punkter på varje nämndsammanträde Genom att vidta åtgärder för att lösa det problem som uppstått 10

11 Samhällsbyggnadsnämnden, individuella svar Fråga 25 Om ja, hur säkerställer nämnden detta? Rapportering vid nämndmöte sedan beslut genomförts Fråga till förvaltningen om det dröjer länge Med uppföljning, redovisning på nämnd Finns under rapporteringsrutinen vid varje sammanträde Dock skulle högre detaljeringsgrad behövas, men då skulle sammanträdestiden behöva mångfaldigas Redovisning på nämnd Rapporter 11

12 Samhällsbyggnadsnämnden, individuella svar Övriga kommentarer Samarbetet nämnd – förvaltning är mycket bra. Ledamöterna har all den insyn de önskar. Kontroversiella frågor löses för det mesta i samförstånd eller kompromiss Förvaltningen har enl. anvisningen inför checklista för konventionen om barnens rättigheter vilket känns helt irrelevant. Denna kontroll måste försiggå under hela behandlingen och diskussionen av ett ärende och blir inte bättre av några pekpinnar av snusförnuftig typ. Nämndmålen består till stor del av honnörsord som svårligen når verkligheten 12


Ladda ner ppt "ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens SBN 91% KS och alla."

Liknande presentationer


Google-annonser