Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-rapport Rehabilitering av äldre personer med höftfraktur – interdisciplinära team Medicinska kommittén 2015-06-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-rapport Rehabilitering av äldre personer med höftfraktur – interdisciplinära team Medicinska kommittén 2015-06-02."— Presentationens avskrift:

1 SBU-rapport Rehabilitering av äldre personer med höftfraktur – interdisciplinära team Medicinska kommittén 2015-06-02

2 Bakgrund Många äldre, främst kvinnor, som drabbas av höftfraktur har ofta andra sjukdomar och problem. Detta innebär att fler olika kompetenser och personalkategorier kan vara inblandade i vården. Detta motiverar samarbete mellan olika yrkesdiscipliner. Rehabilitering med hjälp av interdisciplinära team innebär vanligen återkommande uppföljning och träffar där samtliga i teamet arbetar mot ett gemensamt mål. Processen omfattar en grundlig geriatrisk bedömning och individuell vårdplanering inklusive utskrivningsplan. Optimerad nutrition, smärtbehandling och tidig mobilisering ingår med, träning av förflyttningar, gång, träning av styrka, rörlighet och balans samt personlig vård.

3 Rapporten inkluderar 7 studier varav två har genomförts i Sverige. I dessa studier har man jämfört interdisciplinära team med konventionell vård. Det finns tillförlitliga resultat för fyra mått: aktivitets och funktionsförmåga, förflyttningsförmåga, boendeform efter utskrivning från sjukhus och överlevnad.

4 Syfte Syftet med rapporten är att bedöma hur väl interdisciplinära team som arbetsform fungerar vid rehabilitering av äldre som genomgått operation för höftfraktur

5 Hälsoekonomiska aspekter Rapporten bedömer det som troligt att interdisciplinära rehabiliteringsteam initialt kan medföra en något högre personalkostnad än konventionell rehabilitering. Dock kan en förbättrad aktivitets- och funktionsförmåga samt förbättrad förflyttningsförmåga medföra lägre kostnader för stöd i hemmet och dessutom öka personens och närståendes livskvalitet.

6 Resultat Interdisciplinära team ger bättre aktivitets-och funktionsförmåga och förflyttningsförmåga än konventionell träning. Det saknas underlag för att lyfta fram något specifikt interdisciplinärt program som är bättre än något annat. Möjligheten att bo i eget hem efter utskrivning påverkas inte. Överlevnaden påverkas inte.

7 Hur gör vi i region Kronoberg Pat med höftfraktur tas initialt om hand på ortoped och akutgeriatrisk avdelning. Kommunal hemsjukvård tar vid därefter. Idag finns ett akutgeriatrisk team på den akutgeriatriska avdelningen men inte på ortopedavdelning. Kan vara en fördel om alla äldre med höftfraktur kan behandlas på akutgeriatrisk avdelning där det redan finns ett teambaserat arbetssätt. Resurser för aktivitets- och funktionsbedömning behöver förstärkas och vårdkedjan till kommunal vård måste bli mer säker. Prioritering för införande enligt SoS är 3-4. Uppföljning bör ske inom 3 år.


Ladda ner ppt "SBU-rapport Rehabilitering av äldre personer med höftfraktur – interdisciplinära team Medicinska kommittén 2015-06-02."

Liknande presentationer


Google-annonser