Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-rapporter. Kosttillägg för undernärda äldre SBU-rapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-rapporter. Kosttillägg för undernärda äldre SBU-rapport."— Presentationens avskrift:

1 SBU-rapporter

2 Kosttillägg för undernärda äldre SBU-rapport

3 Bakgrund Kosttillägg är vanligt inom vård och omsorgen Sammanställt forskning på äldre över 70 år som är undernärda eller riskerar att bli det

4 Rapportens budskap Generellt sett saknas studier Ev ogynnsamma effekter på hälsan har ej studerats Troligen varierar användningen över landet Hälsoekonomiska studier saknas

5 Otillräckligt vetenskapligt stöd ADL-förmåga Muskelstyrka i ben Gånghastighet på plan mark Gånghastighet i trappa Fysisk aktivitet BMI Triceps skinfold thickness Livskvalitet Välbefinnande Totalt energiintag

6 SBUs slutsatser Mer forskning behövs – Tydligare definition av undernärd – Kvalitativt bättre studier Ska man sluta med kosttillägg? – Det tycker inte SBU – Att man inte kan visa att det gör nytta behöver inte betyda att det är verkningslöst – Fortsätt använd Senior Alert för bättre uppfattning om läget i landet

7 Vilka patientgrupper berörs? 30 % av alla äldre över 70 år bedöms ligga i riskgruppen för undernäring Dessa finns överallt i sjukvården – högre andel bland dem som sjukhusvårdas och bor på äldreboende

8 Fortsätta med Screena med Senior Alert på äldreboende och på sjukhus Om undernäring utreda och behandla med kosttillägg Viktigt att även följa upp Inget framkommer som gör att vi ska sluta med kosttillägg

9 Behöver riktlinjer uppdateras? Riktlinjer finns här: http://intern.ltkronoberg.se/hem/Centrum/Primrehabcent/Lasarettsreha b1/Dietistmottagningen/ http://intern.ltkronoberg.se/hem/Centrum/Primrehabcent/Lasarettsreha b1/Dietistmottagningen/ Dessa är adekvata Bör vi införa något ytterligare? – Från dietisthåll finns önskemål om screening i primärvården med Senior Alert – Från primärvården känns det tveksamt att allmänt göra sådana screeningar och rapporter ger inte stöd för det


Ladda ner ppt "SBU-rapporter. Kosttillägg för undernärda äldre SBU-rapport."

Liknande presentationer


Google-annonser