Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-Alert – Laserbehandling vid nacksmärta SBU Alert-Rapport nr 2014-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-Alert – Laserbehandling vid nacksmärta SBU Alert-Rapport nr 2014-03."— Presentationens avskrift:

1 SBU-Alert – Laserbehandling vid nacksmärta SBU Alert-Rapport nr 2014-03

2 Bakgrund Lågeffektlaser används ibland som behandlingsmetod vid nackbesvär av leg sjukvårdspersonal liksom av yrkesgrupper utanför hälso- och sjukvården. Det råder ingen samstämmighet för hur behandlingen ska ges. Som utfallsmått för smärta används ofta VAS 0- 100 mm. I denna rapport används laser ur dess symtomlindrande effekt oavsett förklaringsmodell. I klinisk praxis kombineras ofta symtomatisk behandling med funktionella metoder.

3 Syfte Undersöka om det finns vetenskapligt underlag för att behandling med lågeffektlaser jämfört med placebo minskar smärtupplevelsen hos personer 16 år och äldre med akut eller långvarig nacksmärta. Livskvalitet, hälsoekonomiska- och etiska aspekter redovisas. Eventuella komplikationer och biverkningar beaktas.

4 Slutsats Vid långvarig nacksmärta kan lågeffektlaser ge smärtlindring i 2-6 månader efter avslutad behandling. Inga allvarliga biverkningar eller komplikationer har rapporterats. En behandlingsomgång om tio behandlingar kostar mellan 2 200 och 4 600 kronor beroende på vårdgivare. Det saknas dock studier för att avgöra om metoden är kostnadseffektiv jämfört med annan behandling. Fler välgjorda studier behövs för att säkerställa effekten av behandling med lågeffektlaser jämfört med placebo och andra metoder, framför allt när det gäller akuta smärttillstånd, funktion och arbetsförmåga samt effekt på lång sikt.

5 Rekommendation och åtgärd Patientgrupper som berörs: i huvudsak primärvård Metoden används inte i landstinget idag. Möjligen med undantag av privata utförare. FoU-åtgärd, rekommenderar fortsatt forskning inom området.


Ladda ner ppt "SBU-Alert – Laserbehandling vid nacksmärta SBU Alert-Rapport nr 2014-03."

Liknande presentationer


Google-annonser