Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget kansli 2015-04-03 /1 Onödiga återinläggningar – nej tack!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget kansli 2015-04-03 /1 Onödiga återinläggningar – nej tack!"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget kansli 2015-04-03 /1 Onödiga återinläggningar – nej tack!

2 Landstinget kansli 2015-04-03 /2 Minska återinläggningar ● För en bättre sammahållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre ● För en mer effektiv verksamhet hos kommuner och landsting. ● För Linneas skull!

3 Landstinget kansli 2015-04-03 /3

4 Landstinget kansli 2015-04-03 /4 65+ år

5 Landstinget kansli 2015-04-03 /5 65+ år

6 Landstinget kansli 2015-04-03 /6 Målområden för åtgärder Fokus på tunga återinläggningsdiagnoser ex hjärtsvikt, KOL, förmaksflimmer, Pneumoni. Uppföljning hemma inom 1-2v God planering vid utskrivning. Fortsatta studier. –Webbkollen –Återinläggningsstudie via FoU.

7 Landstinget kansli 2015-04-03 /7 Återinläggningsstudie. ● Uppföljning/studie av de som skrivs ut. (upplägg via FoU-Kronoberg efter idé i pilotstudie i Linnea-3) ● Kommunen följer upp de som har insatser av kommunen. ● Landstinget följer upp övriga. ● Frivilligt för pat! ● Pedagogiskt upplägg. Lätt göra rätt!

8 Landstinget kansli 2015-04-03 /8 Uppföljningen ● Avdelningen börjar studien, ansvarig sjuksköterska bedömer om man är orolig för att patienten ska bli återinlagd inom 30 dagar och varför. ● Patienten blir uppring/eller får ett hembesök inom en vecka och frågor ställs till exempel kring mående sedan hemkomst, om man fått den hjälpt man sökte för, om information, om medicinering. ● Om behov förmedlas kontakt med primärvården, biståndshandläggare eller sjukhus.

9 Landstinget kansli 2015-04-03 /9 Utöver Återinläggningstudien. Webb-kollen (SKL-mätning) Fungerande nätverk-stärkta strukturer. Korta kontaktvägar. KOL-team Hjärtsvikts-team ”Säker utskrivning” med utskrivningsmeddelande till pat.Säker utskrivning” med utskrivningsmeddelande till pat. Samordnad vårdplan ”i handen”.

10 Landstinget kansli 2015-04-03 /10 Åtgärder Akutgeriatriska teamet på akuten. Mångbesökarteamet Rådgivningsteamet (onk klin) Patientsäkerhetssatsningar, LM genomgångar primärv-hemsjukv Sammanhållen journal-LINK, gemensamma utbildningar Mobil läkare Ljungby, 2013 även i Växjö

11 Landstinget kansli 2015-04-03 /11 Åtgärder Register: Senior Alert samt Svenska Palliativregistret. Förbättringsarbeten till Alertdagen i slutet på februari. –Skapar engagemang och sammanhang för medarbetare. –Ständig förbättring.

12 Landstinget kansli 2015-04-03 /12 Vad gör kommunerna? vårdplaneringsteam Välkommen hem projekt Förbättrad patientinformationsblad till sjukhusenFörbättrad patientinformationsblad till sjukhusen Kommunen skriver anamnes i journal vid inläggning som sjukhusen kan läsa Rapporterar Senior Alert åtgärder till sjukhusen, blir ej dubbelarbete

13 Landstinget kansli 2015-04-03 /13 Forts. Vad gör kommunerna? Telefonlista hos patienterna Uppdatera en ny vårdplaneringsbroschyr Uppföljning i hemmet med ADL taxonomi

14 Landstinget kansli 2015-04-03 /14 6 [5] Hur kom du till sjukhuset?

15 Landstinget kansli 2015-04-03 /15 7 [6] Vem tog initiativet till att du skulle åka till sjukhuset?

16 Landstinget kansli 2015-04-03 /16 Återkoppling resultat Nyhetsbrev till kommunerna! Utdataportalen Diverse möten med politiska presidier, samt Kommun/Lt gemensam ledningsgrupp.

17 Landstinget kansli 2015-04-03 /17 Resultat tom sept-12

18 Kontrolldiagram undvikbar sjukhusvård Kronoberg.

19 Antal återinskrivningar inom 30 dagar per månad i Landstinget Kronoberg

20 Andel återinskrivning inom 30 dagar av alla inskrivningar i Kronoberg.

21 “Om personen du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat.”


Ladda ner ppt "Landstinget kansli 2015-04-03 /1 Onödiga återinläggningar – nej tack!"

Liknande presentationer


Google-annonser