Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Onödiga återinläggningar – nej tack!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Onödiga återinläggningar – nej tack!"— Presentationens avskrift:

1 Onödiga återinläggningar – nej tack!

2 Minska återinläggningar
För en bättre sammahållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre För en mer effektiv verksamhet hos kommuner och landsting. För Linneas skull!

3

4 65+ år

5 65+ år

6 Målområden för åtgärder
Fokus på tunga återinläggningsdiagnoser ex hjärtsvikt, KOL, förmaksflimmer, Pneumoni. Uppföljning hemma inom 1-2v God planering vid utskrivning. Fortsatta studier. Webbkollen Återinläggningsstudie via FoU.

7 Återinläggningsstudie.
Uppföljning/studie av de som skrivs ut. (upplägg via FoU-Kronoberg efter idé i pilotstudie i Linnea-3) Kommunen följer upp de som har insatser av kommunen. Landstinget följer upp övriga. Frivilligt för pat! Pedagogiskt upplägg. Lätt göra rätt!

8 Uppföljningen Avdelningen börjar studien, ansvarig sjuksköterska bedömer om man är orolig för att patienten ska bli återinlagd inom 30 dagar och varför. Patienten blir uppring/eller får ett hembesök inom en vecka och frågor ställs till exempel kring mående sedan hemkomst, om man fått den hjälpt man sökte för, om information, om medicinering. Om behov förmedlas kontakt med primärvården, biståndshandläggare eller sjukhus.

9 Utöver Återinläggningstudien.
Webb-kollen (SKL-mätning) Fungerande nätverk-stärkta strukturer. Korta kontaktvägar. KOL-team Hjärtsvikts-team ”Säker utskrivning” med utskrivningsmeddelande till pat. Samordnad vårdplan ”i handen”.

10 Åtgärder Akutgeriatriska teamet på akuten. Mångbesökarteamet
Rådgivningsteamet (onk klin) Patientsäkerhetssatsningar, LM genomgångar primärv-hemsjukv Sammanhållen journal-LINK, gemensamma utbildningar Mobil läkare Ljungby, 2013 även i Växjö

11 Åtgärder Register: Senior Alert samt Svenska Palliativregistret.
Förbättringsarbeten till Alertdagen i slutet på februari. Skapar engagemang och sammanhang för medarbetare. Ständig förbättring.

12 Vad gör kommunerna? vårdplaneringsteam Välkommen hem projekt
Förbättrad patientinformationsblad till sjukhusen Kommunen skriver anamnes i journal vid inläggning som sjukhusen kan läsa Rapporterar Senior Alert åtgärder till sjukhusen, blir ej dubbelarbete

13 Forts. Vad gör kommunerna?
Telefonlista hos patienterna Uppdatera en ny vårdplaneringsbroschyr Uppföljning i hemmet med ADL taxonomi

14 [5] Hur kom du till sjukhuset?
6

15 [6] Vem tog initiativet till att du skulle åka till sjukhuset?
7

16 Återkoppling resultat
Nyhetsbrev till kommunerna! Utdataportalen Diverse möten med politiska presidier, samt Kommun/Lt gemensam ledningsgrupp.

17 Resultat tom sept-12

18 Kontrolldiagram undvikbar sjukhusvård Kronoberg.

19 Antal återinskrivningar inom 30 dagar per månad i Landstinget Kronoberg

20 Andel återinskrivning inom 30 dagar av alla inskrivningar i Kronoberg.

21 “Om personen du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig
“Om personen du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat.”


Ladda ner ppt "Onödiga återinläggningar – nej tack!"

Liknande presentationer


Google-annonser