Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Personcentrerad rehabilitering i Senior alert Maria Johansson och Susanne Lundblad Senior alert, Qulturum, Region.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Personcentrerad rehabilitering i Senior alert Maria Johansson och Susanne Lundblad Senior alert, Qulturum, Region."— Presentationens avskrift:

1 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Personcentrerad rehabilitering i Senior alert Maria Johansson och Susanne Lundblad Senior alert, Qulturum, Region Jönköpings län

2 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Från några till alla Kommuner Landsting

3 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Senior alert bidrar till att förebygga Fall Trycksår Undernäring Ohälsa i munnen Blåsdysfunktion

4 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Vad bidrar till hälsa? Tillsammans…. - Vet om risker - Gör förebyggande åtgärder och rehabiliterar - Följer upp åtgärder och vet att de gör skillnad - Utgår från den äldres behov och önskemål ”Idag är det en sån där bra dag…” Lilly, 95

5 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se

6 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Registrering i kvalitetsregister Vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, blåsdysfunktion Förbättringsarbete Reflektion och analys över resultat

7 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Vårdprevention i Senior alert Avsluta/ överför informa- tion Risk- bedöm Utred orsaker Bestäm åtgärder Följ upp och utvärdera

8 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Det blir bättre 1,3 miljoner bedömningar + förebyggande åtgärder för 460 000 personer 65+

9 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Mindre andel viktnedgång i kommuner med munhälsobedömning och åtgärder

10 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se S + P + C = O Structures + Process + Cultures = Outcomes Källa: Donabedian, A (1980). ”C” tillagt av B. Lloyd, R. Scoville Hjärtat tillagt av Susanne Lundblad

11 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Introduktion Vårdprevention Förbättringsarbete Grundkurs i tre delar Korta texter och videofilmer Frågor att reflektera kring Gå igenom ensam eller i grupp 45 minuter plus tid för reflektionsfrågor Hjälp att ta fram PLAN för nästa steg I din dator, surfplatta eller mobiltelefon Diplom Kostnadsfri Inga förkunskaper behövs Bild från filmade inslag. Mer info: www.senioralert.sewww.senioralert.se

12 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Rätt rehabilitering till rätt person utifrån unika behov och önskemål Bild: Åstorps kommun

13 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Rehabilitering i Senior alert - ett jobb vi gör tillsammans Den äldre är en resurs i sin egen rehabilitering Utgår och har respekt för den äldres individuella behov, värderingar och för vad som är viktigt för den äldre Görs strukturerat och dokumenteras Den äldre och personalen vet om rehabiliteringen går i önskad riktning Samordning och kontinuitet inom och mellan vård och omsorg

14 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Rehabilitering i Senior alert Avsluta/ överför informa- tion Bedöm Utred orsaker Bestäm åtgärder Följ upp och utvärdera

15 Framkommer tydligt vad som är viktigt för den äldre Team provar nya arbetssätt med rehabilitering Fångar prioriteringar Ger den äldre personen en röst. Bra för att identifiera rehabiliteringsbehov Positivt att den äldre personen är i centrum

16 Vi gör ett bättre jobb tillsammans i teamet som gynnar den äldre Inget är lätt i början… Behov av stöd och utbildning och ramverk Mätbara resultat ger tydlighet och samtalet blir bra i mötet med den äldre Alla har unika behov som styr vårt jobb. Öppnar upp för rehabfrågor i teamet Bra att kunna följa resultatet på gruppnivå. Se var vi gör skillnad!

17 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Värde för den äldre Medskapande Delaktighet Självständighet God hälsa God livskvalitet Leva ett gott liv hela livet

18 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Värdeskapande för teamet Personcentrerat Teambaserat Systematiskt arbetssätt Följa förbättringar – för individ och aggregerat Lätt att göra rätt Storskalig spridning

19 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Införande av rehabilitering i Senior alert Referensgrupp Administration Nätverk Testperiod Workshops Konceptualisering Webb Register Programmering Utbildning Spridning Vidareutveckling Forskning Förvaltning 2014 - 2015 - 2016 -

20 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Aina fyllde 103 år i mars

21 www.senioralert.se | senioralert@rjl.se Tack för att ni har lyssnat Maria Johansson, maria.e.johansson@rjl.semaria.e.johansson@rjl.se Susanne Lundblad, susanne.lundblad@rjl.sesusanne.lundblad@rjl.se Senior alert, Qulturum, Region Jönköpings län www.senioralert.se Facebook.se/senioralert @senior_alert senior_alert


Ladda ner ppt "| Personcentrerad rehabilitering i Senior alert Maria Johansson och Susanne Lundblad Senior alert, Qulturum, Region."

Liknande presentationer


Google-annonser