Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrerad rehabilitering i Senior alert

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrerad rehabilitering i Senior alert"— Presentationens avskrift:

1 Personcentrerad rehabilitering i Senior alert
Maria Johansson och Susanne Lundblad Senior alert, Qulturum, Region Jönköpings län

2 Från några till alla Kommuner Landsting
Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för vårdprevention för våra äldre. 288 kommuner 19 landsting/region 138 privata utförare enheter användare Senior alert vill kunna arbeta med rehabilitering på samma vis för att göra skillnad för våra äldre.

3 Senior alert bidrar till att förebygga
Fall Trycksår Undernäring Ohälsa i munnen Blåsdysfunktion

4 Vad bidrar till hälsa? Tillsammans…. - Vet om risker
- Gör förebyggande åtgärder och rehabiliterar - Följer upp åtgärder och vet att de gör skillnad - Utgår från den äldres behov och önskemål ”Idag är det en sån där bra dag…” Lilly, 95

5 Senior alert är ett paket som består utav flera delar som gör skillnad för våra äldre. Det är ett helhetstänkande…

6 Registrering i kvalitetsregister Förbättringsarbete
Vårdprevention Fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen, blåsdysfunktion Reflektion och analys över resultat Ett helhetstänkande där vi skaffar oss kollen genom att jobba systematiskt med att förebygga fall, trycksår, ofrivilliga viktnedgångar, ohälsa i munnen oh besvär med blåsdysfunktion, vi registrerar, vi använder våra data för att veta vad vi behöver jobba med för förbättringar.

7 Vårdprevention i Senior alert
Avsluta/ överför informa-tion Risk- bedöm Utred orsaker Bestäm åtgärder Följ upp och utvärdera

8 Det blir bättre 1,3 miljoner bedömningar + förebyggande åtgärder för
personer 65+

9 Mindre andel viktnedgång i kommuner med munhälsobedömning och åtgärder

10 S + P + C = O Structures + Process + Cultures = Outcomes
Källa: Donabedian, A (1980) ”C” tillagt av B. Lloyd, R. Scoville Hjärtat tillagt av Susanne Lundblad

11 Korta texter och videofilmer Frågor att reflektera kring
Introduktion Vårdprevention Förbättringsarbete Grundkurs i tre delar Korta texter och videofilmer Frågor att reflektera kring Gå igenom ensam eller i grupp 45 minuter plus tid för reflektionsfrågor Hjälp att ta fram PLAN för nästa steg I din dator, surfplatta eller mobiltelefon Diplom Kostnadsfri Inga förkunskaper behövs Bild från filmade inslag. Mer info:

12 Rätt rehabilitering till rätt person utifrån unika behov och önskemål
Bild: Åstorps kommun

13 Rehabilitering i Senior alert - ett jobb vi gör tillsammans
Den äldre är en resurs i sin egen rehabilitering Utgår och har respekt för den äldres individuella behov, värderingar och för vad som är viktigt för den äldre Görs strukturerat och dokumenteras Den äldre och personalen vet om rehabiliteringen går i önskad riktning Samordning och kontinuitet inom och mellan vård och omsorg Vårdanalys har låtit göra en internationell extern utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård. En av huvudslutsatserna är att hälso- och sjukvården brister ofta i att möta patienters individuella behov, värderingar och preferenser. Om inte patienterna görs delaktiga i den egna vården kan det leda till sämre vårdresultat och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och samhället i stort. Områden som Vårddanalys rekommenderar för förbättring för utveckling är att…: Patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård – Vårdanalys rapport 2012:5

14 Rehabilitering i Senior alert
Avsluta/ överför informa-tion Bedöm Utred orsaker Bestäm åtgärder Följ upp och utvärdera

15 Team provar nya arbetssätt med rehabilitering
Framkommer tydligt vad som är viktigt för den äldre Positivt att den äldre personen är i centrum Bra för att identifiera rehabiliteringsbehov Fångar prioriteringar Ger den äldre personen en röst.

16 Vi gör ett bättre jobb tillsammans i teamet som gynnar den äldre
Alla har unika behov som styr vårt jobb. Öppnar upp för rehabfrågor i teamet Bra att kunna följa resultatet på gruppnivå. Se var vi gör skillnad! Mätbara resultat ger tydlighet och samtalet blir bra i mötet med den äldre Inget är lätt i början… Behov av stöd och utbildning och ramverk

17 Värde för den äldre Leva ett gott liv hela livet Medskapande
Delaktighet Självständighet God hälsa God livskvalitet Leva ett gott liv hela livet

18 Värdeskapande för teamet
Personcentrerat Teambaserat Systematiskt arbetssätt Följa förbättringar – för individ och aggregerat Lätt att göra rätt Storskalig spridning

19 Införande av rehabilitering i Senior alert
Referensgrupp Administration Nätverk Testperiod Workshops Konceptualisering Webb Register Programmering Utbildning Spridning Vidareutveckling Forskning Förvaltning

20 Aina fyllde 103 år i mars Visst kan vi göra skillnad för våra äldre!

21 Tack för att ni har lyssnat
Maria Johansson, Susanne Lundblad, Senior alert, Qulturum, Region Jönköpings län @senior_alert Facebook.se/senioralert senior_alert


Ladda ner ppt "Personcentrerad rehabilitering i Senior alert"

Liknande presentationer


Google-annonser