Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Senior alert Sverige t om 2014-09-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Senior alert Sverige t om 2014-09-30."— Presentationens avskrift:

1 | Senior alert Sverige t om

2 | Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat

3 | Minskning av andel trycksår - enligt punktprevalensmätning trycksår Mätning av SKL: v Mätning av Senior alert för kommuner: v v

4 | Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting

5 | Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG

6 | Andel fall i särskilt boende punktprevalensmätning i Senior alert

7 | Incidens av fall – 30 % minskning i kommunerna (OBS- Ej säkerställda siffror. Gäller endast de kommuner som registerar fall i Senior alert)

8 | 288 kommuner, 20 landsting, 128 privata utförare är anslutna

9 | Antal anslutna enheter: Antal personer med egen inloggning:

10 | Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om

11 | Totalt riskbedömningar i Senior alert t om

12 | Antal riskbedömningar per månad i Senior alert

13 | Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om

14 | Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om (n= ) Fall 65 % Undernäring 59 % Ohälsa i munnen 50 % Trycksår 23 % Ingen risk 18 %

15 | 105 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert

16 | 4237 bedömningar av blåsdysfunktion 81 % har besvär och 68 % får planerad åtgärd jan-sept 2014

17 | Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende

18 | 24 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO t om

19 | 251 kommuner och 21 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om

20 | munbedömningar enligt ROAG, i snitt per månad i Senior alert t om Kumulativt

21 | Hälften av munhälso-bedömningarna enligt ROAG visar ohälsa 82 % av dem får åtgärd Per månad

22 | munbedömningar enligt ROAG t om

23 | munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om Variationen är stor bland kommunerna

24 | 32 kommuner har gjort över 1000 bedömningar av munhälsa enligt ROAG t om 14930

25 | Variationen är stor bland landstingen Antal bedömningar av munhälsa enligt ROAG t om


Ladda ner ppt "| Senior alert Sverige t om 2014-09-30."

Liknande presentationer


Google-annonser