Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU-rapporter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU-rapporter."— Presentationens avskrift:

1 SBU-rapporter

2 Svårläkta sår hos äldre Prevention och behandling
SBU-rapport 2014

3 Rapportens bakgrund Bensår ses som en sjukdom istället för symtom
En växande redan stor grupp som kostar mycket Otillräckligt med data över svensk praxis Svårighet med studier pga att äldre har många sjukdomar och läkemedel, svårt att följa över tid Man ser bara läkning som markör i studier. Andra faktorer kan vara lika viktiga ex minska bakteriebörda, lukt, smärta och sårsekretion

4 Rapportens utgångspunkt
Viktigt att se bensår som ett symtom där underliggande sjukdom måste utredas och åtgärdas Ofta multifaktoriell Perifer arteriell, venös kärlsjukdom (60 %), diabetes eller inflammation Finns endast studier om venös kärlsjukdom Vid bensår är kompressionsbehandling, fr a med flerlagerbandage avgörande för läkning

5 Rapportens frågeställningar
Kan svårläkta sår förebyggas? Vilka behandlingsmetoder förbättrar läkning av svårläkta sår? Har organisationen och vårdflöden vid sårbehandling betydelse för sårläkning och återkomst av sår?

6 Rapportens budskap Begränsat vetenskapligt underlag för:
Operation av åderbråck kan minska återfall av venösa bensår hos äldre – sannolikt kostnadseffektivt Förband som innehåller kalciumalginat kan leda till kortare läkningstid av trycksår hos äldre – övriga förband saknar studier Kunskapsluckor när det gäller vårdorganisation Inga nationella data, men representativa data i Riks-Sår

7 Rapportens delresultat
Bensår hos äldre – prevention Kirurgisk behandling av åderbråck Fotsår hos äldre med diabetes Enstaka studier Prevention – patientutbildning i kombination med fysisk aktivitet resp ortopedtekniska hjälpmedel Behandling – hyperbar syrgas resp dalteparin (Fragmin)

8 Rapportens delresultat 2
Trycksår hos äldre – behandling Kalciumalginat (Carboflex) är bättre än dextranomer (Debrisan) eller hydrokolloidalt (Duoderm) förband Utbildning och organisation Enstaka studier Bensårsklinik, bensårsklinik ledd av sjuksköterskor, intensivutbildning av sjuksköterskor i primärvård eller kommun samt patientutbildning

9 Vem berörs? Äldre patienter med bensår eller trycksår förekommer i hela sjukvården inkl hemsjukvård

10

11

12 Hur gör vi idag? Screening Behandling
Senior Alert vid inläggning samt i hemsjukvården Behandling Sårriktlinjer finns sedan 2012 Långsamtläkande sår remitteras till Sårmottagning efter 6 veckor Diabetesfotsår remitteras till multidisciplinärt fotteam efter 2 veckor

13 Vad behöver förändras? Sluta med Fortsätta med
Omläggningar utan ställningstagande till orsak Omläggningar utan kompressionsbehandling Fortsätta med Bättre bedömning av bensår i tidigt skede Det utvidgade besöket. Riktlinje finns Sjuksköterska och doktor tillsammans Remiss enligt riktlinjer vid behov Riktlinjer är bra men bristfällig följsamhet

14 Hur gå vidare? Varför svårt att följa riktlinjer?
Ta fram mer detaljerad statistik Hur stor skillnad är det mellan enheter? Låta sjuksköterskestudent göra en kvalitativ undersökning Medicinsk grupp äldre ska titta på Riks-sår Kan vi ha någon nytta av kvalitetsregistret? Uppföljning om ett halvår


Ladda ner ppt "SBU-rapporter."

Liknande presentationer


Google-annonser