Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Nilsson, stabschef 2015-04-23 Samlad kraft kring e-hälsoutveckling!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Nilsson, stabschef 2015-04-23 Samlad kraft kring e-hälsoutveckling!"— Presentationens avskrift:

1

2 Mats Nilsson, stabschef 2015-04-23 Samlad kraft kring e-hälsoutveckling!

3 Vårt grunduppdrag Recepthantering Register och statistik för läkemedel 3

4 Nya uppdrag 4 Utökat uppdrag vård och omsorg Samordna regeringens satsningar Ett personligt hälsokonto Kunskaps- och beslutsstöd

5 Så här har vi börjat arbeta Bildat ett E-hälsokansli och börjat rekrytera ny kompetens Naturlig samverkan med Socialstyrelsen, SKL och Inera i ett flertal olika projekt Samverkan kring vårdmyndigheternas IT-drift och förvaltning, med fokus på register Projekt med Socialstyrelsen om hur man kan automatisera insamling av information från socialtjänsten Översyn av kunskaps- och beslutsstöd 5

6 Så här arbetar vi forts. Leder regeringens deltagande i EU-arbete kring gränsöverskridande e-hälsotjänster E-hälsokommitténs förslag Vi tar avstamp i vårt basuppdrag och börjar med att utveckla läkemedelsområdet Vi arbetar tillsammans med andra aktörer för att undanröja de barriärer som finns för ett kvalitativt informationsutbyte. Organisatoriska, semantiska, tekniska och juridiska hinder kan över övervinnas om vi kraftsamlar tillsammans! 6


Ladda ner ppt "Mats Nilsson, stabschef 2015-04-23 Samlad kraft kring e-hälsoutveckling!"

Liknande presentationer


Google-annonser