Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige

2 Med läkemedelsfrågor som övergripande och gemensamt intresse Ideellt, oberoende och över alla professionsgränser Idag har föreningen 5200 medlemmar

3 11 lokala kretsar

4 Farmacihistoria Farmakognosi Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism Galenisk farmaci och biofarmaci Klinisk prövning Kvalitetssäkring Läkemedel för djur Läkemedelsanalys Läkemedelsinformation Läkemedelskemi Regulatory Affairs Sjukvårdsfarmaci Öppenvårdsfarmaci 13 vetenskapliga sektioner

5 Medical Devices Drug Discovery and Development Club (DDDC) Drug Safety Samhällsfarmaci Swedish Proteomics Society 5 tvärvetenskapliga intressegrupper (Special Interest Groups)

6 OPINION KUNSKAP Remisser Policyprogram Driver frågor Läkemedelsvärlden.se Läkemedelsakademin Böcker Stipendier Priser OMVÄRLDSBEVAKNING

7 Policyprogram i fem huvudpunkter Forskning och utveckling Tillverkning och handel Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet Samverkan Utbildning och kompetensutveckling

8 Vi delar ut stipendier för 6-7 miljoner kronor om året till vidareutbildning och forskning

9 En självklar mötesplats - vårt största årliga evenemang sedan mer än 40 år

10 Ett forum för diskussion och debatt på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)

11 Scheele Award & Symposium – vårt största vetenskapliga pris delas ut vartannat år

12 Största kursgivaren inom läkemedelsområdet i Sverige Utbud av återkommande och nya utbildningar för alla kunskapsnivåer och hela läkemedelskedjan Även e-learning och uppdragsutbildningar

13 Bokförlag med försäljning genom webbshop Läroböcker Historiskt Allmänintresse

14 Läkemedelsvärlden.se – en öppen och gratis webbtidning för oberoende nyhetsrapportering och fördjupning Bevakar politik och myndigheter, forskning, läkemedels- utveckling, industri, hälso- och sjukvård samt apotek Följ LmV i sociala medier

15 Ett attraktivt medlemskap med många förmåner. 5200 medlemmar som vill bli fler!

16 Exempel på kortare version…..

17 Ideellt, oberoende och över alla professionsgränser Med läkemedelsfrågor som övergripande och gemensamt intresse Idag har föreningen 5200 medlemmar För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige

18 11 lokala kretsar

19 Farmacihistoria Farmakognosi Farmakokinetik och läkemedelsmetabolism Galenisk farmaci och biofarmaci Klinisk prövning Kvalitetssäkring Läkemedel för djur Läkemedelsanalys Läkemedelsinformation Läkemedelskemi Regulatory Affairs Sjukvårdsfarmaci Öppenvårdsfarmaci 13 vetenskapliga sektioner

20 Medical Devices Drug Discovery and Development Club (DDDC) Drug Safety Samhällsfarmaci Swedish Proteomics Society 5 tvärvetenskapliga intressegrupper (Special Interest Groups)

21 Policyprogram i fem huvudpunkter Forskning och utveckling Tillverkning och handel Läkemedelsanvändning och patientsäkerhet Samverkan Utbildning och kompetensutveckling

22 Vi delar ut stipendier på 4-5 miljoner om året till vidareutbildning och forskning

23 VÅRA STÖRSTA ÅTERKOMMANDE EVENEMANG

24 FLER VIKTIGA DELAR I VÅR VERKSAMHET

25 Ett attraktivt medlemskap med många förmåner. 5200 medlemmar som vill bli fler!

26 Exempel på presentation av en sektion eller krets.

27 s Sektionen för klinisk prövning Den största sektionen med mer än 1100 medlemmar inom vård, industri, CRO, myndighet och apotek Målsättning att främja utvecklingen och höja kompetensen inom området Deltar som experter i Apotekarsocietetens remiss- och opinionsarbete

28 11 lokala kretsar 13 vetenskapliga sektioner 5 tvärvetenskapliga intressegrupper (Special Interest Groups) Många möjligheter för engagemang och nätverk

29 s Norra Mälarkretsen En av Apotekarsocietetens elva lokalföreningar med ca 730 medlemmar Arrangerar föreläsningar, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter för medlemmar och andra yrkesverksamma inom läkemedelsområdet Aktiviteterna är mestadels gratis för medlemmarna Mall för eventuell extra textsida

30 s Norra Mälarkretsen En av Apotekarsocietetens elva lokalföreningar med ca 730 medlemmar Arrangerar föreläsningar, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter för medlemmar och andra yrkesverksamma inom läkemedelsområdet Aktiviteterna är mestadels gratis för medlemmarna Mall för eventuell extra textsida


Ladda ner ppt "För en bra utveckling och användning av läkemedel i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser