Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning."— Presentationens avskrift:

1 Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning

2 Kort om BPS • BPS är en sammanslutning av välrenommerade tillverkare och leverantörer av personlig skyddsutrustning • Grundades 1978 av tillverkare och grossister i branschen • Föreningen har idag 33 medlemsföretag • Administrerar och upprätthåller branschstatistik inom produktområdena

3 Produktområden

4 Syfte och mål • Att bevaka medlemmarnas intressen i frågor som berör lagar och normer, tillverkning av och handel med personlig skyddsutrustning samt service och underhåll av sådan materiel. • Att verka för hög kvalitet, standard och service på branschens produkter. • Att hålla fortlöpande kontakt med myndigheter och andra organisationer för att ge information om branschens verksamhet samt fungera som remissinstans. • Att bevaka standardiseringsarbeten, nationellt och internationellt, inom de produktområden som föreningen representerar. • Att inrätta arbetsgrupper för behandling av såväl tekniska som kommersiella frågor samt frågor gällande standardisering, utbildning, kontakter med myndigheter etc. • Att handlägga utställningsfrågor för branschen.

5 BPS organisation och ekonomi •Ideella föreningen BPS äger och driver verksamheten genom BPS Service AB •Medlemskap i BPS förening, 500 kr/år •Serviceavgifter till Service AB, 15 000 kr/år (inkluderar statistiksamverkan) •Inträdesavgift motsvarande serviceavgiften •Avgifter fastställs årligen på höstens budgetmöte – speglar ambitionsnivån

6 Som medlem i BPS ska företaget… … aktivt bidra med kompetens till förenings arbete i syfte att uppnå dess målsättningar … aktivt verka för utbildning och information till föreningens intressenter samt slutförbrukare och återförsäljare … aktivt delta i föreningens arbetsgrupper och bidra till dess uppgifter och målsättningar … aktivt delta på föreningsmöten och möten i arbetsgrupperna … aktivt delta i styrelsens/valberedningens arbete från tid till annan … aktivt delta i branschstatistiken (via kansliet)

7 Styrelse, kansli Ivan Sundström (ordf)Sundström Safety Nils-Holger Olsson3M Svenska Samuel EnqvistEjendals Jonas DahlmanAnsell Thomas SvenskBåstad Industri Åke JohanssonBjörnkläder Lennart HolmSkydda Ghazal Voghoui (BPS kansli)Branschkansliet Annie Ernstsson (Assistent)Branschkansliet

8 Bli medlem i BPS •Kontakta BPS kansli och få –Stadgar och ansökningsblankett •Styrelsen beslutar •Två reguljära föreningsmöten årligen •Produktarbetsgrupper vid behov •Information och kommunikation elektroniskt •Intern medlemsinfo på hemsidan •Medlemsförmåner hotell, bilar mm

9 Kontakt Ghazal Voghoui (BPS kansli) ghazal.voghoui@branschkansliet.se 08-508 93 834, 0765-474 834@branschkansliet.se Annie Ernstsson (Assistent) annie.ernstsson@branschkansliet.se annie.ernstsson@branschkansliet.se 08-508 93 833, 0765-474 833 Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning Postadress: Box 22307 104 22 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Tel. vxl: 08-508 93 800 Fax: 08-508 93 801

10 Hemsida www.bps.nu


Ladda ner ppt "Branschföreningen för Personlig Skyddsutrustning."

Liknande presentationer


Google-annonser