Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare. Fastighetsvärdering Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare. Fastighetsvärdering Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare

2 Fastighetsvärdering Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning Belåning Lagfartsansökan Exekutiva förfaranden

3 Fastighetsvärdering Värderingsmetoder Ortsprismetoden -Erfarenhetsmetoder -Fastighetstaxering Nuvärdesmetoden -Massvärdering Produktionskostnadsmetoden

4 Fastighetsvärdering Prisbildning Vad påverkar priset? Marknaden Objektet Finansiering Planer och miljö Irrationella faktorer

5 Fastighetsvärdering Prisbildning Marknaden Utbud Efterfrågan Signaler Trender

6 Fastighetsvärdering Prisbildning Objektet Storlek Standard Läge Tomten Underhåll/Finish Uppvärmning

7 Fastighetsvärdering Prisbildning Finansiering Ränteläget Befintliga lån Kontantinsats Säljarrevers Byteslägenhet

8 Fastighetsvärdering Prisbildning Planer och miljö Byggrätt Skola och butiker Immissioner Strand Rekreation

9 Fastighetsvärdering Prisbildning Irrationella faktorer Väder vid visningen Rätt/Fel färger i huset Grannarna Ordning/Städning Styling

10 Fastighetsvärdering Planpåverkan Naturresurslagen Plan- och bygglagen Miljöbalken Väglagen Järnvägslagen

11 Fastighetsvärdering Miljöpåverkan Trafik Industribuller Lukt Grannar Gräs/Betong Vatten

12 Fastighetsvärdering Marknadsanalys Omvärldsbevakning Vad händer i orten Vad händer i storstäderna Objektet

13 Fastighetsvärdering Finansiering Mäklarens roll Bankkontakter Inteckningar Reverser Annan finansiering

14 Fastighetsvärdering Förändring av fastigheten Hyreshus - Bostadsrätt Avstyckning av tomt/er Tredimensionell fastighetsbildning Ändrad byggrätt Ändrad taxering

15 Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering för fastighetsmäklare. Fastighetsvärdering Ändamålet med värderingen Vad ska värderingen användas till? Överlåtelse Ekonomisk redovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser