Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation. Vad är kommunikation? Från latinets ”Comunicare” som betyder att ”göra gemensamt” eller ett ”ömsesidigt utbyte”. Genom utbyte av information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation. Vad är kommunikation? Från latinets ”Comunicare” som betyder att ”göra gemensamt” eller ett ”ömsesidigt utbyte”. Genom utbyte av information."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation

2 Vad är kommunikation? Från latinets ”Comunicare” som betyder att ”göra gemensamt” eller ett ”ömsesidigt utbyte”. Genom utbyte av information har människan lyckats överleva och reproducera sig (inlärd förmåga). Kommunikationen behöver ett språk eller kod för att kunna uttryckas. Kommunikationen behöver en sändare och en mottagare.

3 Kommunikationens tre primära steg 1.Tanke – information, idé, koncept eller känsla finns i huvudet på avsändaren. 2.Kodning – ett budskap förmedlas till mottagaren i form av ord eller koder. 3.Avkodning – mottagaren översätter budskapet i begrepp och information som den kan förstå.

4 Grundläggande kommunikationsformer Intrapersonell – tankar och resonemang inom oss själva. Interpersonell – kommunikation mellan två eller tre personer. Gruppkommunikation – t e x familjen eller gemensamma kompisar. Masskommunikation – budskap via medier till en större grupp individer, ”massan”. Det talade språket Skriftspråk Kroppsspråk (mimik och gester) Hur vi kommunicerar delas upp i tre kategorier:

5 Kommunikationsmodeller Sändare – Budskap – Mottagare Sändare – Budskap – Kanal – Mottagare Sändare – Budskap – Kanal – Massa mottagare Envägskommunikation Tvåvägskommunikation Mediekommunikation Masskommunikation Feedback

6 Sändare – Budskap – BRUS - Mottagare Utifrån mediekommunikation: En form av brus är det när det sker en filtrering via en kommunikationskanal. Nedan finns en kommunikationsmodell framtagen av forskare vid namn Shannon och Weaver.* Kommunikationskanalen kan exempelvis vara nyhetsinformation via olika medier. Exempel på identifierad kommunikationskanal är Twitter, Aftonbladet, YouTube etc. Budskap Mottaget Budskap Mottaget Budskap BRUS Sändare Mottagare *Denna modell går att applicera på olika typer av kommunikation och inte endast mediekommunikation. Den är även något förenklad här.

7 Sändare – Budskap – BRUS – Mottagare Genomtänkt Ogenomtänkt Tankesprång Projicering Språk Fokus Känslotillstånd Inställning Brus och störningar är saker i omgivningen som kan försvåra uppfattningen av ett meddelande. Faktorer som kan påverka sändarens meddelandet är:

8 Mediainformation i teori och praktik Källa med information, kan vara konkreta upplevelser vi hör, ser eller känner eller färger och former eller lukt, smak eller om något är varm eller kallt. Kan också vara abstrakt dvs. handla om idéer eller föreställningar som kärlek, vänskap eller religiös tro. Sändare, den som tar till sig information i någon form och vill föra den vidare. Kanal, ett medium som används för att överföra informationen. Kan vara radio, TV, telefonsamtal, e-post, artikel i tidning eller tv-inslag. Brus, allt som stör överföringen av informationen. Mottagare, den som tar emot informationen från sändaren. Källa med info Mottagare BRUS Sändare Kanal

9 Varför behöver vi kommunicera? Behovet av kommunikation mellan människor kan till viss del förklaras av Maslows behovshierarki. Ofta går denna att koppla till reklam.

10 MÅLGRUPPER PRIMÄR MÅLGRUPP: Smal målgrupp, tex gymansieungdomar i Stockholms södra förorter, 15-20 år. Intresserade av hip hop och RnB, klädsel… osv SEKUNDÄR MÅLGRUPP: Bredare målgrupp. Tex gymnasieungdomar i Sveriges storstäder, deras föräldrar och lärare, musikintresserade osv…

11 Variabler för en målgruppsanalys Ålder Kön Yrke Ekonomi Utbildning Politiska övertygelser Attityder Religion Beteenden Livsstilar Konsumtionsmönster Demografi Psykologi/beteende


Ladda ner ppt "Kommunikation. Vad är kommunikation? Från latinets ”Comunicare” som betyder att ”göra gemensamt” eller ett ”ömsesidigt utbyte”. Genom utbyte av information."

Liknande presentationer


Google-annonser