Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningsprocessen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningsprocessen."— Presentationens avskrift:

1 Ledningsprocessen

2 Ledningsprocessen Ledning Verksamhet som syftar till att säkerställa att tillgängliga resurser samordnas och ut- nyttjas på bästa sätt för att förelagd upp- gift ska kunna lösas. Ibland kan det ställas extra krav på ledning och stabstjänst: Händelsen kräver stor insats av personal och resurser. Insatsen förväntas ta lång tid. Stora geografiska eller många verksamhetsområden berörs, Flera (samhälls-) kritiska system är störda/berörda Flera samverkande aktörer är ianspråktagna (stort krav på samverkan) Skadeområdet har stor omfattning

3 Ledningsprocessen Ibland kan det ställas extra höga krav på ledning och stabstjänst: Händelsen kräver stor insats av personal och resurser. Insatsen förväntas ta lång tid. Många verksamhetsområden berörs. Skadeområdet har stor omfattning. Flera (samhälls-) kritiska system är störda/berörda. Flera samverkande aktörer är inblandade (stort krav på samverkan).

4 Ledningsprocessen Planering Uppföljning Genomförande Inhämta underlag
Samverkan Samordna verksamhet Inriktning Utveckling av inriktning Uppföljning Kontroll Besök Orienteringar Rapportering Utvärdering Genomförande Uppgifter och direktiv Information till allmänhet/media Ledning innebär en kontinuerligt pågående process! Innebär: - Ständig uppföljning av läget, och från detta göra överväganden och fatta beslut om åtgärder/förändring i åtgärder. Fördela arbetsuppgifter och resurser samt följa arbetet. Reglera beredskap inom staben (och hos underställda). Samverkan över lång tid i en föränderlig situation och med varierande resurser och uppgifter. Samordna åtgärder och verksamheter såväl inom egen organisation som med andra berörda organisationer. Ge order, direktiv, råd, rekommendationer etc. Vid stora händelser kräver situationen att den som leder/har ansvaret för en verksamhet har en stab till sitt förfogande!

5 Planering (1) 1 Händelse Vad har hänt? Omedelbara åtgärder
När inträffade det? Hur – vilka konsekvenser? Varför inträffade det? Omedelbara åtgärder Slutsatser 2 Utgångsvärden Kända fakta Vilka resurser finns? Vilka interna resurser kan tillföras? Väderförhållanden Andra styrande förhållanden Informationsbehov – internt/externt Omedelbara åtgärder Slutsatser

6 Planering (2) 3 Överväganden Utveckling på kort/lång sikt?
Samverkans- och samordningsbehov Vilka externa resurser kan tillföras? Alternativa hanteringsmetoder Styrande faktorer Val av alternativ Omedelbara åtgärder Slutsatser 4 Inriktning En övergripande inriktning för verk- samheten. 5 Utveckling av inriktning Riktlinjer, order, rekommendationer Långtidsprognos ”Order”

7 Snödjupet i Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötlands län
20xx-02-03 SMHI´s Varningar 20XX kl

8 1 Händelse Hur – vilka konsekvenser? 2 Utgångsvärden Kända fakta Vilka resurser finns? Vilka interna resurser kan tillföras? Andra styrande förhållanden Informationsbehov – internt/externt 3 Överväganden Utveckling på kort/lång sikt? Samverkans- och samordningsbehov Vilka externa resurser kan tillföras? Alternativa hanteringsmetoder Styrande faktorer

9 Övningsuppgift: Fundera gruppvis på vilka överväganden och åtgärder ni tar med anledning av hittills utdelade förutsättningar (Vädervarning och snödjupskarta) Genomför stegen 1-3 (4) Händelse Utgångsvärden Överväganden 4 Inriktning Var beredda att ge en kortfattad redogörelse för arbete.


Ladda ner ppt "Ledningsprocessen."

Liknande presentationer


Google-annonser