Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från idé till projektplan OL108A – ht2012 inom Samhällsentreprenörsskap, Glokala folkhögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från idé till projektplan OL108A – ht2012 inom Samhällsentreprenörsskap, Glokala folkhögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Från idé till projektplan OL108A – ht2012 inom Samhällsentreprenörsskap, Glokala folkhögskolan

2 Teoretiskt - Fasmodell för projekt (se förra föreläsningen) Vi befinner oss i initieringsfasen – denna del av projektet kallas ibland för prejekt I denna fas är det viktigt att ha en öppen inställning – exakt hur projektet skall se ut skall fortfarande vara rätt öppet för förändringar

3 ‘Modeller’ Ofta skapade inom industrin Ex. PROPSPROPS Ofta kopplade till specifika mallar/dokument Och en generell “traditionell” modell

4 Varför inte låsa produktmålet i detta skede? Projektförlopp Beslutens betydelse Tillgänglig information & kunskap StartSlut ”Projektplanläggningens dilemma”

5 Var börjar projektet? Olika utgångspunkter: Ett problem som behöver lösas En möjlighet som öppnar sig En idé som man vill genomföra

6 Analysera! Inte gå på genomförandet med en gång! Vilka bakomliggande faktorer finns? Vilka är förutsättningarna? Försöka ställa frågor man normalt inte ställer – vända och vrida på saker/ ifrågasätta vardagliga föreställningar Bryta ner i aktörer/krafter

7 Problem/möjlighet som utgångspunkt Analys: Vilka olika alternativ finns? (här gäller det att lista flera) Analysera alternativen med avseende på fördelar/nackdelar Värdera alternativen – välj ut bästa lösning – men ta även med ett alternativ Varför är det här viktigt för mig? Vad vill jag?

8 Idé som utgångspunkt Analys: Varför denna idé? Vad är viktigt? Vad kan förhandlas bort? Vad är min/vår ”mission”? Vilka huvudalternativ finns? Passa in projektet i ett samhällsperspektiv

9 Nu är ansatsen analyserad Gå vidare när man har tillräcklig kunskap Dags att börja tänka på produktmål = vad skall vara projektets slutgiltiga produkt Hur skall detta definieras? Samt projektets effektmål = vad skall vara projektets långsiktiga konsekvenser I stora drag – inte på detaljnivå

10 Sista delen av prejektet Undersöka förutsättningar Samarbeten? Förankra i sin organisation? Fastställa strategier/principer för projektet Etiska ställningstaganden

11 Resursbehov Vilka kompetenser kommer att behövas? Var kan vi hitta? Vilka resurser i stort kommer att behövas? Var kan vi hitta! Finansiering?

12 Vilka skall vara med? Hur kan de bidra? Vilken roll skall de spela? Vilken roll skall jag spela? Nu kan det vara dags att ge sig på att göra en projektplan/projektansökan!


Ladda ner ppt "Från idé till projektplan OL108A – ht2012 inom Samhällsentreprenörsskap, Glokala folkhögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser