Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD VI GÖR OCH HUR Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman 2015-05-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD VI GÖR OCH HUR Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman 2015-05-07."— Presentationens avskrift:

1 VAD VI GÖR OCH HUR Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman 2015-05-07

2 VAD VI GÖR OCH HUR  Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning  Ändring i lagen av ordet funktionshinder till funktionsnedsättning Ny diskrimineringsgrund 1 jan 2015 Diskrimineringslag (2008:567)

3 VAD VI GÖR OCH HUR  Med bristande tillgänglighet - en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Vad innebär bristande tillgänglighet

4 VAD VI GÖR OCH HUR  Personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgänglighet inom bl.a. hälso- och sjukvård, restaurang, butik, utbildning och arbete  Den ansvarige för en verksamhet är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning Vilka omfattas av den nya bestämmelsen

5 VAD VI GÖR OCH HUR  Avgörs genom en helhetsbedömning i det enskilda fallet  Bedömningen - utgångspunkt i de krav på tillgänglighet som finns i lagar eller andra regler som finns för verksamheten,  Hänsyn ska även tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar hos verksamheten. Vad menas med skäliga åtgärder?

6 VAD VI GÖR OCH HUR  Arbetsliv  Utbildning  Hälso- och sjukvård  Allmän sammankomst  Offentlig tillställning  Socialtjänst  Offentlig anställning Vilka områden omfattas?

7 VAD VI GÖR OCH HUR  stöd eller personlig service,  information och kommunikation,  fysiska miljön och transporter. Åtgärder för tillgänglighet

8 VAD VI GÖR OCH HUR  Stöd eller personlig service Ledsagning genom myndighetslokaler  Tillgänglig information och kommunikation Information i alternativa format, till exempel i storstil (text med en större teckenstorlek än den brukar vara), eller på daisy (text inläst på CD-skiva med goda sökmöjligheter).  kontaktmöjligheter t.ex. via e-post och personlig service  avskild plats för samtal vid myndighetskontakt Åt gärder för tillgänglighet

9 VAD VI GÖR OCH HUR  Exempel på åtgärder i den fysiska miljön  Utjämning av trösklar  Montering av kontrastmarkeringar vid nivåskillnader  Omplacering av starkt doftande produkter  Åtgärder för att en person ska kunna ta sig ombord på och färdas med en buss eller andra tranportmedel  Ledsagning och hjälp med bagage Åtgärder för tillgänglighet

10 VAD VI GÖR OCH HUR  Tillhandahållande av bostäder  För företag med färre än tio anställda eller privatpersoner som erbjuder varor och tjänster (däremot omfattas vårdföretag med färre än 10 anställda) Undantag från förbudet

11 VAD VI GÖR OCH HUR  Syftet med lagen är att skapa en möjlighet för enskilda personer med funktionsnedsättning att göra sin rätt gällande,att delta i samhällslivet på likvärdiga villkor. Delaktighet i samhällslivet - en mänsklig rättighet

12 VAD VI GÖR OCH HUR  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  Konventionen ställer bland annat krav på att bristande stöd- och anpassningsåtgärder ska förbjudas som en form av diskriminering. Sverige har ratificerat såväl konventionen som dess protokoll om klagorätt för enskilda personer. Grundläggande mänsklig rättighet FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED F

13 VAD VI GÖR OCH HUR  www.do.se  Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård – Socialstyrelsens webbplats Mer information


Ladda ner ppt "VAD VI GÖR OCH HUR Tillgänglighet som diskrimineringsgrund Regionjurist: Sanna Othman 2015-05-07."

Liknande presentationer


Google-annonser