Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personlig assistans ur ett sociologiskt perspektiv Forskningsledare Antti Teittinen Förbundet Utvecklingsstörning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personlig assistans ur ett sociologiskt perspektiv Forskningsledare Antti Teittinen Förbundet Utvecklingsstörning."— Presentationens avskrift:

1 Personlig assistans ur ett sociologiskt perspektiv Forskningsledare Antti Teittinen Förbundet Utvecklingsstörning

2 Utgångspunkter Lagstiftning – Socialvårdslagen Lag om service och stöd på grund av handikapp 3.4.1987/380 – 8 c § (19.12.2008/981) Personlig assistans(19.12.2008/981) – 8 d § (19.12.2008/981) Sätt att ordna personlig assistans(19.12.2008/981) Praktiska erfarenheter av personlig assistans Sociologiska tolkningar

3 Lagstiftning Socialvårdslagen – Socialväsendet i kommunen ansvarar för servicen – Allmän lag – Socialt arbete – Fostran och familjerådgivning – Hemtjänst – Boendetjänster – Institutionsvård – Familjevård – Verksamhet som stöder sysselsättningen av funktionshindrade personer – Arbetsverksamhet för funktionshindrade personer – Åtgärder som förstärker underhållsbidraget

4 Lagstiftning Lag om service och stöd på grund av handikapp 3.4.1987/380 – Socialväsendet i kommunen ansvarar för servicen – Bedömning av servicebehov och serviceplan – Primär lag i förhållande till specialomsorgslagen

5 Lagstiftning – Tjänster och stödåtgärder som omfattas av kommunens särskilda skyldigheter att ordna service: Ändringsarbeten i bostaden Redskap och anordningar (hjälpmedel) som hör till bostaden Personlig assistans Färdtjänster och ledsagartjänster Serviceboende Dagverksamhet – Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder Anpassningsträning Ekonomiskt stöd för redskap, apparatur och anordningar Ersättning för specialdiet Ersättning för särskild beklädnad Övriga behövliga tjänster

6 Lagstiftning Hur skall man ordna personlig assistans?: – Kommuner kan ersätta för de kostnader, inklusive de avgifter och ersättningar som en arbetsgivare skall betala enligt lag, som avlönandet av en personlig assistent. – Kommuner kan ge den servicesedel som uppgår till ett skäligt värde och med vilken personen i fråga kan skaffa assistentservice. – Kommuner kan skaffa assistentservice av en offentlig eller privat serviceproducent eller genom att själv ordna servicen eller ingå avtal om servicen med en annan kommun eller andra kommuner.

7 Lagstiftning Utvecklingsbehov i lagstiftningen – Personlig assistans borde betyda, att kontinuerligt behov av stöd inte är barriären för att få personlig assistans. Högsta förvaltningsdomstolen, beslut 2012:36 och 2012:46. – Ett behov av uppföljning - för att få service och tjänster även om personen själv inte har resurser att definiera sitt behov av personlig assistans. – Att stöda mobilitet i dess individuella omfattning, ändringar i kommunernas struktur och utvecklingen av de allmänna tjänsterna.

8 Praktiska erfarenheter av personlig assistans Alla vill inte eller kan inte vara arbetsgivare till en personlig assistent, dvs. samtidigt behöver man ha olika modeller för att få tjänster. Hjälp och vård är inte samma sak, men skillnaden mellan dem kan vara hårfin. För tillfället finns det över 200 hundra arbetsplatser för personlig assistans via Arbets- och näringsbyrån, men det är brist på personliga assistenter Kvalitetskrav för personlig assistent i platsannonser:

9 Praktiska erfarenheter av personlig assistans – Personliga egenskaper Kön Ålder Hällsotillstånd Fysisk kondition Flexibel – Kompetens / dagliga aktiviteter Språkkunskap Körkort Datorer m.m Hushållsarbete – Särskilda färdigheter / fritidsintressen Skall definieras i platsannonserna

10 Praktiska erfarenheter av personlig assistans – Utbildning Det finns inga formella kvalifikationer Utbildning i andra stadiet skall ges: – T.ex. på folkhögskolor – Innehåller information om arbetslivet (inkl. Arbetslagstiftning) – Hur man skall möta personer med funktionshinder och vilka utmaningar dessa personer har i sina liv – Interaktion – Anställningsfrågor – Hjälpmedel, ergonomi osv. – Lämplig erfarenhet i arbetslivet

11 Sociologiska tolkningar Personlig assistans möjliggör och stöder olika färdigheter / förmågor hos en person med funktionsstörning (jmf. Martha Nussbaum) Mänsklig förmåga betyder mänsklig värdighet, mänskliga rättigheter och politiska rättigheter. Dessa mål kräver politiska principer och inte bara fördelning av välfärdsstatens resurser

12 Sociologiska tolkningar Människor har olika behov av resurser och olika sätt att använda resurser. Mänsklig förmåga står i förhållande till tid och rum. Egna förmågor eller personliga färdigheter påverkas av yttre miljö och omgivning, och vice versa. Människor måste ha möjligheter att utveckla eller lära sig helt nya färdigheter och nyttja dessa i samhället.


Ladda ner ppt "Personlig assistans ur ett sociologiskt perspektiv Forskningsledare Antti Teittinen Förbundet Utvecklingsstörning."

Liknande presentationer


Google-annonser