Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa."— Presentationens avskrift:

1 Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa

2  Enkät genomförd online från den 9 till den 21 januari 2015 i en panel på 13 600 europeiska löntagare (10:e upplagan)  Ett representativt urval på 800 svenska löntagare (äldre än 18 år, utom hantverkare, affärsidkare, fria yrkesutövare och jordbrukare/småbrukare)  Resultaten behandlas för att garantera ett representativt statistiskt urval  Avvikelserna på 5 poäng mellan ländernas resultat och resultaten för en befolkningskategori i landet anges i grönt (positiv avvikelse) eller i orange (negativ avvikelse) I NFORMATION OM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 2

3 Tillväxttakt för BNP (Eurostat 2015) Arbetslöshetsnivå (Eurostat 2015) T ILLVÄXTTAKT OCH ARBETSLÖSHETSNIVÅ FÖR S VERIGE 3

4 Innehålls- förteckning 1. Översikt över landet (historiska indikatorer) 2. Ersättning och lösningar – Edenred 3. Den digitala revolutionen

5 1 Obs! De tre områden som tas upp är ”status”, ”industri och tjänster” och ”offentligt och privat sektor” eftersom de är de mest relevanta för att illustrera huvudfrågorna i detta avsnitt Översikt över Sverige

6 tid 46 % 44 % 60 % 55 % 70 % 53 % 70 % anställning lön Fakta (eurostat 2014) Tillväxttakt, BNP: 2,8 % Yrkesverksam befolkning: 5,1 milj. Arbetslöshet: 7,6 % *# plats av 14 europeiska länder SVERIGE #5*#4 #3 #6 #7 #2#1 HÄLSA FÖRTROENDE MOTIVATION UTVECKLING Trivsel på ar- betet (% ofta) Landets framtid (% hyser förtroende) Motivation (% ökning + stabil) Stanna på företaget (% ja) Arbetsför- hållanden (% not 8-10) Yrkesmässig framtid (% hyser förtroende) Oro (%) Finna en jämförbar anställning (% enkelt) 6

7 H UVUDSAKLIGT BEKYMMER Vilket är ditt huvudsakliga yrkesmässiga bekymmer idag? (%) 7

8 F ÖRTROENDEINDIKATOR (1/3) Har du förtroende för landets ekonomiska framtid? (%) Om du skulle bli av med ditt nuvarande arbete, skulle du säga att det är enkelt att snabbt hitta ett jämförbart arbete? (%) 8

9 F ÖRTROENDEINDIKATOR (2/3) Har du förtroende för framtiden för ditt företag/organisation? (%) Har du förtroende för framtiden för ditt yrke i ditt företag/organisation? (%) 9

10 F ÖRTROENDEINDIKATOR (3/3) Har du förtroende för de beslut som fattas av ledningen i företaget/organisationen? (%) 10

11 A RBETSFÖRHÅLLANDEN Om du skulle sätta betyg på en skala från 1 till 10 på dina ”arbetsförhållanden”, vilket betyg skulle det bli? 11

12 M OTIVATIONSINDIKATOR Din motivation i arbetet idag... (%) 12

13 I NDIKATOR PÅ LOJALITET MOT FÖRETAGET Har du redan funderat på att lämna företaget/organisationen? (%) 13

14 2 Obs! De tre områden som tas upp är ”status”, ”ålder” och ”offentlig sektor – privat sektor” eftersom de är de mest relevanta för att illustrera huvudfrågorna i detta avsnitt Ersättning och förmåner

15 L ÖN Är du nöjd med …? (%) 15 Rörlig lön Fast lön % Nöjd (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Fast lön 51674348545641 Rörlig lön 27382227 3415

16 S OCIALA FÖRMÅNER OCH UPPSKATTNING Är du nöjd med …? (%) 16 Sociala förmåner Uppskattning % Nöjd (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Uppskattning 6574616466 63 Sociala förmåner 51654450515641

17  F OKUS PÅ DE SOCIALA FÖRMÅNERNA (1/2) Om du skulle söka arbete på ett annat företag, hur viktigt anser du att vart och ett av följande kriterier är …? (% viktigt) 17

18  F OKUS PÅ DE SOCIALA FÖRMÅNERNA (2/2) Om du skulle söka arbete på ett annat företag, hur viktigt anser du att vart och ett av följande kriterier är …? 18 % Viktigt (2015)AllaCheferIcke-chefer<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Stämning 89869087908890 Balans i livet 84828584 8288 Ledning 84868382878386 Flexibla arbetstider 808279 807981 Karriärutveckling 78867478777681 Sociala förmåner 7068706871 67 Företagets värden 59 57625566 Deltid 46424845484253

19 FÖRETAGETS ÅTGÄRDER : RANGORDNING AV PRIORITERINGAR (1/2) För vart och ett av följande områden, förväntar du dig av din arbetsgivare... ? (%) 19

20 FÖRETAGETS ÅTGÄRDER : RANGORDNING AV PRIORITERINGAR (2/2) För vart och ett av följande områden, förväntar du dig av din arbetsgivare... ? 20 % förväntar sig en prioritering (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 år Privat sektor Offentlig sektor Friskvårdsbidrag 47544446494846 Förebyggande hälsoinsatser 3847343839 37 Hjälp med försäkringar/tjänstepension etc 31422627363524 Hjälp med personlig utbildning 2934273127 33 Hjälp med stresshantering 27 2826 29 Förmåner inom sport och kultur 23331923242520 Personalmatsal 21232022192120 Hjälp med inrättande av lönesparkapital 101689121011 Bidrag till kulturella aktiviteter 911899712 Hjälp med transport 999107 8 Skolunderstöd 8979679 Äldrevård 8891077 Barnpassning 7768577 Kostrådgivning 7867685 Ekonomiskt stöd för energiförsörjning 6767567

21 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (1/4) Inom ramen för ditt arbete, har du... ? (%) 21

22 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (2/4) (Av dem som har tillgång till detta) Har du... ? (%) 22 Svarsfrekvensen för låg < 10 p

23 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (3/4) Inom ramen för ditt arbete, har du... ? 23 Resultaten för kategorierna med mindre än 15 svarande presenteras inte. % Ja (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Friskvårdsbidrag 7378717571 76 Personalmatsal 39364038403840 Lunchkuponger 2523262426 23 Förmåner inom sport 20281618221921 Gåvo- eller presentkort 19211920192215 Flexibla förmåner 18251416192210 Förmåner inom kultur 91099 714 Kostrådgivning 71257785 Bilpooler eller cykelpooler 71259578 Hushållsnära tjänster personliga 5746472 Semestercheckar 3424133 Äldrevård 2323224 Barnpassning 1212111

24 U PPFATTNING AV LÖSNINGAR (4/4) (Av dem som har tillgång till detta) Har du... ? 24 Resultaten för kategorierna med mindre än 15 svarande presenteras inte. % Nöjd (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Flexibla förmåner 82887778868188 Lunchkuponger 79847774847882 Förmåner inom sport 79906983748076 Friskvårdsbidrag 75 76 74 Gåvo- eller presentkort 6971677066 76 Förmåner inom kultur 69726768706573 Personalmatsal 68676862746573 Bilpooler eller cykelpooler 67647061816374 Kostrådgivning 61576547765380 Hushållsnära tjänster personliga 42354735553673 Barnpassning Svarsfrekvensen för låg (<10 p) Semestercheckar Äldrevård

25 F OKUS PÅ LUNCHRASTEN Skulle du önska att lunchförmånen får samma skattesubvention som friskvårdsbidrag (så att du fick välja om du ville träna eller äta hälsosamma luncher för förmånspengarna, eller en kombination av dessa)? (%) 25 Specifik fråga

26 ÖNSKEMÅL ( BLAND DE LÖNTAGARE SOM INTE HAR DESSA LÖSNINGAR )(1/2) (Om nej) Skulle du vilja få någon av dessa förmåner? (%) 26 Specifik fråga

27 ÖNSKEMÅL ( BLAND DE LÖNTAGARE SOM INTE HAR DESSA LÖSNINGAR )(2/2) 27 % Ja (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Friskvårdsbidrag 66586963706080 Lunchkuponger 64546869576266 Flexibla förmåner 63606467586264 Gåvo- eller presentkort 58456361535759 Semestercheckar 584763625258 Förmåner inom kultur 403941 393550 Förmåner inom sport 38 41334033 Hushållsnära tjänster personliga 38453441344035 Kostrådgivning 34333436313334 Bilpooler eller cykelpooler 272328312227 Personalmatsal 26193031202135 Äldrevård 22202322 23 Barnpassning 1612182541516 Specifik fråga (Om nej) Skulle du vilja få någon av dessa förmåner?

28 28 F ÖRVÄNTNINGAR (1/2) Tycker du att din organisation ska lägga mer, samma eller mindre fokus på något av följande områden under 2014: (%) Specifik fråga

29 29 F ÖRVÄNTNINGAR (2/2) % Mer (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor Belönings- eller förmånsprogram inom personalutbildning 52515352535548 Stresshantering 49445250494852 Uppmuntran till god hälsa och goda matvanor 41 42404142 Information och utbildning av anställda om det ekonomiska läget 312733 293329 Förmåner inom kultur 27252825292529 Hjälp med vardagsinköp och hushållsnära tjänster 19 23141918 Tycker du att din organisation ska lägga mer, samma eller mindre fokus på något av följande områden under 2014: Specifik fråga

30 S AMMANSTÄLLNING AV UPPFATTNING OM LÖSNINGAR (1/2) Slutligen, anser du att dessa åtgärder och sociala förmåner …? (%) 30

31 S AMMANSTÄLLNING AV UPPFATTNING OM LÖSNINGAR (2/2) 31 % Ja (2015)AllaCheferAnställda<45 år>45 årPrivat sektor Offentlig sektor är det mest intressanta för att förbättra ditt dagliga liv 7677757774 79 gynnsamt påverkar din livskvalitet på arbetet 74717678707376 bidrar till att stärka din dagliga personliga motivation 71687274666973 bidrar till att skapa balans mellan privat- och yrkesliv 646265 636268 Slutligen, anser du att dessa åtgärder och sociala förmåner …?

32 3 Den digitala revolutionen Obs! De tre områden som tas upp är ”status”, ”ålder” (och ”företagets storlek” + ”verksamhetssektor” i några frågor) eftersom de är de mest relevanta för att illustrera huvudfrågorna i detta avsnitt

33 D IGITALA INITIATIV (1/3) Har följande initiativ tagits under de senaste åren på ditt företag …? (% Ja) (flera svar möjliga) [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] 33

34 Har följande initiativ tagits under de senaste åren på ditt företag …? [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] D IGITALA INITIATIV (2/3) 34 Flera möjliga svar % Ja (2015) Alla företag >100 100-500 löntagare 500-1000 löntagare 1000-5000 löntagare > 5000 anställda E-utbildning 3422323840 Internt socialt nätverk 3330353137 Elektronisk hantering av HR-processer 2523172528 Samarbetssajter 2320 2426 Virtualiserade arbetsytor 2017162024 Distansarbete 996911 BYOD-policy 55445 Annat 79558 Inget av dessa satsningar har genomförts 2934262429

35 Har följande initiativ tagits under de senaste åren på ditt företag …? [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] D IGITALA INITIATIV (3/3) 35 Flera möjliga svar % Ja (2015) Alla företag >100 Industri Bygg- sek- torn Försälj- ning, restaurang, hotell Telekom, IT Finans, försäkring, tjänster Offentlig sektor E-utbildning 34402925394627 Internt socialt nätverk 33313337304328 Elektronisk hantering av HR- processer 25 2220313021 Samarbetssajter 23261719233218 Virtualiserade arbetsytor 20192815212817 Distansarbete 996410127 BYOD-policy 52910653 Annat 71200298 Inget av dessa satsningar har genomförts 29352937 1929

36 N YA DIGITALA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN (1/2) När det mer specifikt gäller nya digitala användningsområden (t.ex.: interna sociala nätverk, e-learning, elektronisk personaladministration etc.), skulle du då säga att ditt företag är … (%) [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] 36

37 N YA DIGITALA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN (2/2) När det mer specifikt gäller nya digitala användningsområden (t.ex.: interna sociala nätverk, e-learning, elektroniska personaladministration etc.), skulle du då säga att ditt företag är … (%) [Alla = löntagare som arbetar i organisationer med mer än 100 anställda] 37

38 L ÖNTAGARNA ÄR INSATTA I DIGITALA VERKTYG Skulle du själv säga att du är insatt i digitala verktyg (nya kommunikationsverktyg och digitala arbetssätt)? (% Insatt) 38

39 D IGITAL INVERKAN (1/2) Och skulle du säga att digitala verktyg (nya kommunikationsverktyg och digitala arbetssätt på företaget) har en allmän inverkan på …? (%) 39

40 D IGITAL INVERKAN (2/2) Och skulle du säga att digitala verktyg (nya kommunikationsverktyg och digitala arbetssätt på företaget) har en allmän inverkan på …? 40 % Positiv inverkan (2015)AllaCheferAnställda<35 år35-44 år45-54 år>54 år din självständighet i arbetet 54635059465654 din kompetens 48604344405754 samarbetet mellan arbetslag inom ditt företag 47624044 5250 kvaliteten på kundrelationer 46594046405048 din kreativitet, din förmåga till innovation 456138424050 din livskvalitet på arbetet 41513741374046 din arbetsmotivation 415136373546 avvägningen mellan yrkes- och privatliv 28352527252933 chefernas beteende 25352125272425

41 U TSUDDANDET AV SKILLNADEN MELLAN YRKES - OCH PRIVATLIV ”U TSUDDADE GRÄNSER ” du tillåts lösa personliga problem på arbetstid? Anser du att … (%) 41 du kontaktas av ditt arbete utanför dina arbetstider?

42 T ILLFREDSSTÄLLELSE MED BALANSEN I LIVET När det gäller din nuvarande yrkessituation, är du nöjd med balansen mellan ditt yrkesliv och privatliv? (%) 42

43 S TRESS PÅ ARBETET Om du skulle sätta betyg på en skala från 1 till 10 på din stress på arbetet, vilket betyg skulle det bli? 43

44 T ILLFREDSSTÄLLELSE ÖVER ATT KUNNA KOMMA MED IDÉER När det gäller din nuvarande yrkesmässiga situation, är du nöjd med möjligheten att kunna komma med idéer? (%) 44

45 F ÖRVÄNTNINGAR PÅ LEDNINGSPRAXIS (1/2) Du skulle säga direkt till din chef att han … (% samtycker) 45

46 F ÖRVÄNTNINGAR PÅ LEDNINGSPRAXIS (2/2) Du skulle säga direkt till din chef att han … 46 % Samtycker (2015)AllaCheferAnställda<35 år35-44 år45-54 år>54 år har förtroende för dig 79867680787385 uppmuntrar initiativ 6880637067 68 uppmuntrar arbete i grupp/samarbete 667761 70 64 tar hänsyn till dina idéer 66776266686270 kan delegera 64686267636163 låter dig göra misstag 616558606360 behärskar de nya kommunikationsverktygen/det digitala 565954 5660 ger dig regelbunden återkoppling på hur effektivt ditt ditt arbete är 50584652494748 uppmuntrar risktagande 36463136353637 försöker dagligen att göra förändringar 33313436 3228

47 47 F ÖRVÄNTNINGAR PÅ FÖRETAGET NÄR DET GÄLLER ARBETSMETODER % Otillräckliga (2015)AllaCheferAnställda<35 år35-44 år45-54 år>54 år De nya sätten arbetet är organiserat på 35234140303733 Metoder för samarbete 3429373934 29 Anser du att de åtgärder som vidtas på ditt företag inom följande områden är i väl hög grad viktiga/tillräckliga/otillräckliga? (%)

48 johan.ehren@edenred.com Kontakt


Ladda ner ppt "Resultat Sverige April 2015 Hälsa och motivation hos löntagare i Europa."

Liknande presentationer


Google-annonser