Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Europaåret för utveckling 2015. Viktiga fakta om EU:s utvecklingssamarbete De 28 medlemsstaterna och Europeiska unionen ansvarar tillsammans för över.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Europaåret för utveckling 2015. Viktiga fakta om EU:s utvecklingssamarbete De 28 medlemsstaterna och Europeiska unionen ansvarar tillsammans för över."— Presentationens avskrift:

1 Europaåret för utveckling 2015

2 Viktiga fakta om EU:s utvecklingssamarbete De 28 medlemsstaterna och Europeiska unionen ansvarar tillsammans för över 50 % av det globala utvecklingsbiståndet 2013 utlovade EU den ansenliga summan av 14,86 miljarder euro till utvecklingsbistånd Total överenskommen summa av finansieringsinstrumenten för externa åtgärder blir under perioden 2014-2020 strax över 51,4 miljarder euro.* * 2014 Årsrapport om Europeiska unionens utvecklings- och biståndspolitik samt genomförande 2013 ΕUΕU US Övriga givare

3 Utvecklingssamarbete enligt Lissabonfördraget ”Unionens främsta mål för politik när det gäller utvecklingssamarbete ska vara minskad och på sikt utrotad fattigdom.” (Art. 208) ”Unionen ska ta hänsyn till målen för utvecklingssamarbetet vid genomförande av politik som kan påverka utvecklingsländerna.” (Art. 208)

4 EU:s biståndspolitik och -historia 1958 Europeiska gemenskapernas utvecklingspolitik är en del av utrikespolitiken 1950s –1990s EG:s expansion av bistånd till AVS, Östeuropa, Medelhavet, Asien, Latinamerika och Balkan samt inledande av tematiska program som mänskliga rättigheter från associering till partnerskapsavtal 1992 FN:s Earth Summit, Konventionen om klimatförändringar i Rio de Janeiro 2000 FN:s åtta millennieutvecklingsmål: fastställande av fattigdomsbekämpning inför 2015

5 EU:s biståndspolitik och -historia 2005 Europeiskt samförstånd om utveckling 2011–15 Meddelanden med kopplingar till post-2015-agendan om utveckling 2011 EU:s utvecklingspolicy ”An Agenda for Change””An Agenda for Change” 2012 Rio+20 om hållbar utveckling 2013 Decent life for AllDecent life for All 2014 Globalt partnerskap för effektivt utvecklingssamarbete i Mexiko 2015 Deadline för att uppnå målen under UN 8 millenniemålen!

6 Millennieutvecklingsmål Utrota extrem fattigdom och hunger Uppnå allmän grundskola för alla Främja jämställdhet och förbättra kvinnors möjligheter Minska barnadödligheten Förbättra mödrars hälsa Bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar Säkerställa en hållbar miljöutveckling Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

7 Huvudaktörer Europeiska kommissionen Europaparlamentet Europarådet Medlemsstaterna EEAS EU- delegationerna Ekonomiska och sociala kommittén Regionkommittén Den privata sektorn NGO/CSO Internationella organisationer Universitet Skolor Lokala och regionala myndigheter Stiftelser

8 Kommissionärer Neven Mimica, internationellt samarbete och utveckling Cecilia Malmström, handel Johannes Hahn, Europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar Christos Stylianides, humanitärt stöd och krishantering Federica Mogherini, hög representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, vice ordförande i kommissionen

9 Vad är syftet med EYD? Öka medvetenheten om fördelarna med EU:s utvecklingssamarbete och främja en känsla av gemensamt ansvar, solidaritet och möjligheter i en allt mer amberoende värld. Involvera EU-medborgare, främja deras kritiska tänkande och aktiva intresse för utvecklingssamarbete som, till exempel, att utforma och genomföra politiska förslag. Informera EU-medborgare om resultat som EU som global aktör har uppnått tillsammans med medlemsstaterna och kommer att fortsätta uppnå inom internationellt utvecklingsarbete.

10 Varför ett europeiskt år för utveckling 2015? Det är en möjlighet att visa EU:s och medlemsstaternas starka åtagande när det gäller att utrota fattigdomen i världen. I en allt mer samberoende värld har alla, både i EU och i våra partnerländer, nytta av utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling efter 2015 förhandlad på FN-nivå – en milstolpe för utvecklingspolitik 2015 är slutdatum för millenniemålen

11 Vem riktar sig kampanjen mot? Ungdomar Beslutsfattare Den breda allmänheten Det civila samhället och organisationer Skolor och universitet

12 Januari – Europa i världen Februari – Utbildning Mars – Kvinnor och flickor April – Hälsa Maj – Fred och säkerhet Juni – Hållbar miljövänlig tillväxt, arbeten med anständiga villkor, verksamheter Juli – Barn och ungdomar Augusti – Humanitärt bistånd September – Demografi och migration Oktober – Livsmedelsförsörjning November – Hållbar utveckling och klimatåtgärder December – Mänskliga rättigheter och förvaltning Månadsteman

13 Partnerskap Webbplats Sociala medier EYD och ”the World's Best News” Verktygslådan för kommunikation Intressenters initiativ Flaggskeppsevenemang Viktiga delar i kampanjen

14 Verktygslåda – material, visuella element och andra resurser för EYD2015 kommer att ge intressenter verktyg för att marknadsföra EYD2015 genom sina egna kanaler. Verktygslådan innehåller också visuella verktyg som stöd för ditt engagemang och för dina ansträngningar att marknadsföra EYD2015:s mål och resultat. Kampanjinformation och material Utbildningsverktyg Faktablad om och presentation av EYD Månatliga faktablad Infografik Två upplagor av EYD-tidningen Data i Eurobarometern (opinionsundersökningar i hela EU om internationell utveckling och bistånd) Lista över viktiga kampanjevenemang på EU-nivå Visuella identitetskomponenter Hur deltar jag i EYD2015?

15 Webbplats och sociala medier Med viktiga kampanjnyheter Berättelser från veckan Verktygslåda för kampanjen Evenemangskalender med partners/intressenters evenemang Viktiga fakta om utveckling och uppdateringar Plattform för att dela idéer och för partners och medborgare som vill engagera sig Profilsidor för organisationer som är engagerade i EYD2015 Webbplats och sociala medier Hur blir man delaktig i EYD2015? europa.eu/eyd2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 #EYD2015

16 Få alla uppdateringar, dela information, bidra med era idéer! Gå med i gruppen: capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015/ Involvera era nätverk! Främja EYD2015 i era nätverk och till era intressenter och uppmuntra dem att bli delaktiga Håll kontakt med oss via internet, Twitter och Facebook europa.eu/eyd2015 #EYD2015 facebook.com/EuropeanYearForDevelopment2015 Engagera er, det är vårt år!


Ladda ner ppt "Europaåret för utveckling 2015. Viktiga fakta om EU:s utvecklingssamarbete De 28 medlemsstaterna och Europeiska unionen ansvarar tillsammans för över."

Liknande presentationer


Google-annonser