Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera med funktionsnedsättning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera med funktionsnedsättning"— Presentationens avskrift:

1 Att studera med funktionsnedsättning
Nationella vägledarkonferensen 20 maj 2015 Ann-Sofie Henriksson, KTH

2 Student med funktionsnedsättning
Uppvärmning Para ihop er med de närmaste bänkgrannarna Associera fritt till de ord ni snart får se Gör rundor dvs turas om att en i taget säga er assoication Student Student med funktionsnedsättning

3 Utbildning är fråga om mänskliga rättigheter & grundläggande demokratiska värden

4 4.8.1 Artikel 24 Utbildning I punkt 1 erkänner konventionsstaterna rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. För att förverkliga denna rätt utan diskriminering och på lika villkor, ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande inriktat på a) full utveckling av den mänskliga potentialen och känslan för värdighet och egenvärde samt förstärkning av respekten för de mänskliga rättigheterna, de grundläggande friheterna och den mänskliga mångfalden, b) utveckling av personlighet, begåvning och kreativitet hos personer med funktionsnedsättning samt av deras mentala och fysiska färdigheter till deras fulla möjligheter, samt För att förverkliga denna rätt ska konventionsstaterna enligt punkt 2 säkerställa att e) ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga akademiska och sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23

5

6 Utvecklingen 2009 Studenter med kognitiva svårigheter/funktionshinder Kvinnorr 532 Män 423 Total 955 2014 Studenter med olika neuropsykiatriska tillstånd eller med psykisk ohälsa Kvinnor 1 781 Män 1 289 Total 3 070 Källa: Stockholms Universitet

7 Min pedagogiska grundsyn
Studenternas lärande i fokus. Icke diskriminering handlar för mig om: den enskilde individens frihet från förtryck och dennes möjligheter att utvecklas och forma sin egen tillvaro utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet med tillgänglighet är också en fråga om solidaritet dvs. omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser.

8 Varför viktigt att arbeta för en mer tillgänglig undervisning?
Alla studenter gynnas! Utvecklande! Diskrimineringslagen

9 Individfokus är grunden! För en dialog med studenten.

10 Gör klart vad som är kursmål respektive enbart läraktiviteter

11 ”Ett öppet sinne och bra bemötande inbjuder till dialog – många gånger kan ett bra bemötande vara viktigare än att få till exempel tekniska hjälpmedel eller pedagogiskt stöd.” Birgitta Hydén, f.d. samordnare UU

12 Bemötande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Tydlig - i tal, kroppsspråk och skrift Säg allt med ord och i skrift. Ingenting outtalat ”mellan raderna”. Linda inte in och gör inte antydningar. Använda papper och penna eller annat för att synliggöra tankegångar. Blir du osäker, fråga!

13

14 Exempel på enkla strategier som kan underlätta i mötet med studerande:
Möt studenten – lyssna! Använd kroppsspråket Fundera över tänkbara alternativ, finns hjälpmedel eller lämplig anpassning? Anpassad studiegång? För en dialog!

15 Exempel på enkla tips för mer anpassad information:
Tillgängliga pdf:er Strukturera materialet logiskt och överskådligt, lika Förmedla information både muntligt och skriftligt Maila filer eller lägg ut på hemsida/kurswebb Var ute i tid!

16 En god lärmiljö för alla! Designa för flexibilitet!
Planering: litteratur, salar m.m. En god lärmiljö för alla! Designa för flexibilitet! Planera och informera i god tid!

17 En berättelse ur livet… …om Anna
En berättelse ur livet… …om Anna*, 20 år som läser på Läkarprogrammet och hennes studievardag *Anna heter i verkligheten något annat

18 har jag något att lära mig.
I varje möte med en annan människa har jag något att lära mig. Kay Pollak

19 Vill du veta mer?


Ladda ner ppt "Att studera med funktionsnedsättning"

Liknande presentationer


Google-annonser