Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation SM-veckan 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation SM-veckan 2016"— Presentationens avskrift:

1 Organisation SM-veckan 2016
Styrgrupp Piteå Förvaltningschefsgruppen Styrgrupp Rf Projektledare Piteå Projektledare RF (Annika Nykvist) Projektgrupp RF Marknad/Info Jörgen Hult Idrotter Fredrik Norberg/SISU Anläggningar Kent Eriksson Destination Piteå Per Hallqvist Pite Havsbad Viktoria Lundström Skola Eli Holmgren Kultur Peter Ekberg Kris/Säkerhet Krister Östrén Miljömärkt event Nolia AB Transporter /Trafik Hans Fredricson Utsmyckning Ulrika Bohman Tillgänglighet Anna Stamblewski LTU Per Lenndin Sponsorer Press o media Marie Lindgren Seminarier SISU Idrottsutbildarna Avtal Per Lenndin Volontärer Fredrik Norberg/SISU Teknikförsörjning Prova på aktiviteter Administration/Ekonomi Per Lenndin Samordning Per Lenndin Stadsfesten Elin Janum Entrémössan Per Lenndin SM arrangerande idrotter (ca20 st) Snögubben Anders Westergren SM-veckan vinter 2016

2 Projektledare, Per Lenndin
Övergripande samordningsansvar i projektet SM-veckan vinter 2016. Sammankallande i lokala projektgruppen Rapporterar till styrgruppen. Ingår i SM-veckans projekt- och strygrupp Ansvar för ekonomi, avtal, administration och kansli Kontakt med RF och SVT ang övergripande frågor Kontakt med LTU/gymnasieskola Ansvar för Utvärdering/Uppföljning Samordningsansvar för kommunen och de kommunala bolagen Aktiv i det övergripande sponsringsarbetet Ansvar för försäljning av entrémössan Deltar i arbetet med sponsring SM-veckan vinter 2016

3 Marknad och information, Jörgen Hult
Ansvarar och samordnar information, kommunikation och marknadsföring. Ansvarar för att ta fram kommunikationsplan Ansvar för att Piteås varumärke stärks i samband med SM-veckan med syfte att stärka Piteå som attraktiv vinterort. Kontakt med SVT o RF i marknadsfrågor, kommunikation o info Ansvarar för hemsida och sociala medier. Avtal med mediapartner Ansvar för profilering av Piteå C och arenorna Ingår i SM-veckans projektgrupp och styrgrupp SM-veckan vinter 2016

4 Press och Media, Marie Lindgren
Ansvarar och samordnar press o media. Ansvarar för presscenter och pressvärdar Ansvar för SVT-värd Kontakt gentemot press o media Ansvar för pressreleaser och nyheter Ansvarar för ackreditering av media Ingår i SM-veckans projektgrupp och styrgrupp SM-veckan vinter 2016

5 Idrotter o volontärer Fredrik Norberg
Kontaktperson för arrangerande föreningar/SF samt ansvar för volontärer. Avtal med föreningar som ska arrangera SM i samverkan med projektledare Kontakt med idrottsarrangörer (IF resp SF) Vem är övergripande kvalitetsansvarig för idrottstävlingarna? Ansvar för organisering av SM-veckans volontärer Stöd till arrangörer med volontärer via Ideella krafter Ingår i SM-veckans projektgrupp SM-veckan vinter 2016

6 Idrotter o seminarier, Petra Mörtsjö o Helene Johansson SISU
Stöd och utbildning för arrangerande föreningar/SF samt ansvar för seminarier. Ansvar för utbildningar till arrangerande föreningar Stöd gentemot Fredrik till arrangerande föreningar Ansvar för utbildning av SM-veckans volontärer Ansvar för seminarieprogram Ingår i SM-veckans projektgrupp SM-veckan vinter 2016

7 Anläggningar, Kent Eriksson
Ansvar för kommunens tävlingsarenor samt övergripande samordning av alla SM-veckans arenor. Svarar för att tillsammans med idrotterna åtgärda behov på anläggningarna, såsom läktare, ljud, ljus etc Samordnar mha Piteenergi o Bravida SVT ´s behov då det gäller teknikfrågor Skyltning av anläggningarna? Samordnar vaktmästeristöd och städ på respektive anläggning. Deltar på svt-rek på alla anläggningar samt ingår i SM-veckans projektgrupp. SM-veckan vinter 2016

8 Skola/arrangemang, Eli Holmgren
Ansvar för skolaktiviteter åk 1-9 samt arrangemang på Lindbäcksstadion samt Nolia/Norrstrand. SM-veckans kontaktperson för skolans åk 1-9 Sammankallande för SM-veckans rektorsgrupp Engagera ungdomar för att skapa arrangemang o aktiviteter på Lindbäcksstadion Övergripande ansvar för kulturarrangemang på Lindbäcksstadion och Nolia/Norrstrand. Ingår i SM-veckans kulturgrupp SM-veckan vinter 2016

9 Destination Piteå, Per Hallqvist/Stina Eriksson
Ansvar för Piteå C, försäljning, paketering och logi. Utsmyckning av stan ??? Arbetar med ”värdskapet” från handeln och besöksnäringen under SM-veckan. Kontakt mot Pite Havsbad gällande boende, försäljning o paketering Turistekonomisk utvärdering av arrangemanget i samverkan med RF Ingår i SM-veckans projekt- och styrgrupp SM-veckan vinter 2016

10 Åt:kotyr, Elin Janum Ansvar på uppdrag av Destination Piteå för Stadsfesten under SM-veckan Utsmyckning av stan Aktiviteter på stan Marknad på stan Underhållning på stan i samverkan med kulturgruppen. Ev mästarceremonier i samverkan med projektledaren Ev invigning/avslutning i samverkan med kulturgruppen Ingår i kulturgruppen SM-veckan vinter 2016

11 Pite Havsbad, Viktoria Lundström /Vegard Olsen
Ansvar för den del av SM-veckan som är på Pite Havsbad Kontaktperson i frågor som berör Pite Havsbad Ansvar för värdskap, underhållning och aktiviteter på Pite Havsbad Försäljning av boende på Pite Havsbad Ingår i SM-veckans kulturgrupp Ingår i SM-veckans projektgrupp SM-veckan vinter 2016

12 Kulturarrangemang, Peter Ekberg
Sammankallande för SM-veckans kulturgrupp Ansvar för att samordna alla kulturaktiviteter under SM-veckan Ansvar för att ta fram ett kulturprogram för SM-veckan Ansvar för att marknadsföra/informera om kulturprogrammet. SM-veckan vinter 2016

13 Utsmyckning, Ulrika Bohman
Sammankallande för SM-veckans utsmyckningsgrupp Ansvar för utsmyckning, belysning under SM-veckan för att det ska synas i Piteå C redan från oktober 2015 att SM-veckan kommer till Piteå. Ansvar i samverkan med anläggningsansvariga för utsmyckning på arenorna?? SM-veckan vinter 2016

14 Trafik, Hans Fredricson
Sammankallande för SM-veckans trafikgrupp Ansvar som ligger på gruppen: Lokal busslinje Piteå C, Pite Havsbad, Lindbäcksstadion under SM-veckan Trafikfrågor under SM-veckan Parkeringsfrågor under SM-veckan Fjärrbussar från Skellefteå, Älvsbyn, Boden, Luleå under SM-veckan Taxi och Färdtjänst under SM-veckan Snöröjning och halkbekämpning under SM-veckan Vägvisning till huvudarenorna under SM-veckan SM-veckan vinter 2016

15 Miljömärkt event, Johanna Blylod Nolia AB
Sammankallande för SM-veckans miljögrupp Ansvarar tillsammans med miljögruppen för att SM-veckan ansöker till att Miljömärka SM-veckan hos stiftelsen ”Håll Sverige rent”. Johanna ansvarar också för att hjälpa SM-veckan att ta fram arenaritningar SM-veckan vinter 2016

16 Tillgänglighet, Anna Stamblewski
Sammankallande för SM-veckans tillgänglighetsgrupp Ansvarar tillsammans med gruppen för att SM-veckan blir ett så tillgängligt arrangemang som möjligt. Mål?? Anna är också SM-veckans kontaktperson för Samhällsbyggnadsförvaltning. SM-veckan vinter 2016

17 Kris/säkerhet, Krister Östrén
Sammankallande för SM-veckans säkerhetsgrupp Ansvarar tillsammans med gruppen för den övergripande beredskapen för kris och säkerhet under SM-veckan. Fungerar också som stöd utbildare gällande kris/säkerhet för övriga arrangörer under SM-veckan. Ingår i SM-veckans projekt- och styrgrupp. SM-veckan vinter 2016

18 Teknikfrågor Ansvarspersoner avseende teknik
Bredband till resp arena utifrån krav från SVT, Ulf Marklund, Piteenergi Elförsörjning, Jan Sundström Piteenergi Trådlöst bredband, Sune Lindström IT-avdelningen Elentreprenör för kommunens anläggningar, Andreas Risberg Bravida SM-veckan vinter 2016

19 Trafik, Hans Fredricson
Sammankallande för SM-veckans trafikgrupp Ansvar som ligger på gruppen: Lokal busslinje Piteå C, Pite Havsbad, Lindbäcksstadion under SM-veckan Trafikfrågor under SM-veckan Parkeringsfrågor under SM-veckan Fjärrbussar från Skellefteå, Älvsbyn, Boden, Luleå under SM-veckan Taxi och Färdtjänst under SM-veckan Snöröjning och halkbekämpning under SM-veckan Vägvisning till huvudarenorna under SM-veckan SM-veckan vinter 2016


Ladda ner ppt "Organisation SM-veckan 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser