Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SM-veckan vinter 2016 Organisation SM-veckan 2016 Transporter /Trafik Hans Fredricson Transporter /Trafik Hans Fredricson SM arrangerande idrotter (ca20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SM-veckan vinter 2016 Organisation SM-veckan 2016 Transporter /Trafik Hans Fredricson Transporter /Trafik Hans Fredricson SM arrangerande idrotter (ca20."— Presentationens avskrift:

1 SM-veckan vinter 2016 Organisation SM-veckan 2016 Transporter /Trafik Hans Fredricson Transporter /Trafik Hans Fredricson SM arrangerande idrotter (ca20 st) Utsmyckning Ulrika Bohman Utsmyckning Ulrika Bohman Kris/Säkerhet Krister Östrén Kris/Säkerhet Krister Östrén Miljömärkt event Nolia AB Miljömärkt event Nolia AB Kultur Peter Ekberg Kultur Peter Ekberg Projektledare Piteå Projektledare RF (Annika Nykvist) Projektledare RF (Annika Nykvist) Styrgrupp Piteå Förvaltningschefsgruppen Styrgrupp Piteå Förvaltningschefsgruppen Styrgrupp Rf Pite Havsbad Viktoria Lundström Pite Havsbad Viktoria Lundström Destination Piteå Per Hallqvist Destination Piteå Per Hallqvist Anläggningar Kent Eriksson Anläggningar Kent Eriksson Idrotter Fredrik Norberg/SISU Idrotter Fredrik Norberg/SISU Marknad/Info Jörgen Hult Marknad/Info Jörgen Hult Skola Eli Holmgren Skola Eli Holmgren LTU Per Lenndin LTU Per Lenndin Tillgänglighet Anna Stamblewski Tillgänglighet Anna Stamblewski Sponsorer Projektgrupp RF Seminarier SISU Idrottsutbildarna Seminarier SISU Idrottsutbildarna Avtal Per Lenndin Avtal Per Lenndin Volontärer Fredrik Norberg/SISU Volontärer Fredrik Norberg/SISU Teknikförsörjning Prova på aktiviteter Administration/Ekonomi Per Lenndin Administration/Ekonomi Per Lenndin Samordning Per Lenndin Samordning Per Lenndin Stadsfesten Elin Janum Stadsfesten Elin Janum Snögubben Anders Westergren Snögubben Anders Westergren Entrémössan Per Lenndin Entrémössan Per Lenndin Press o media Marie Lindgren Press o media Marie Lindgren

2 Övergripande samordningsansvar i projektet SM-veckan vinter 2016. Sammankallande i lokala projektgruppen Rapporterar till styrgruppen. Ingår i SM-veckans projekt- och strygrupp Ansvar för ekonomi, avtal, administration och kansli Kontakt med RF och SVT ang övergripande frågor Kontakt med LTU/gymnasieskola Ansvar för Utvärdering/Uppföljning Samordningsansvar för kommunen och de kommunala bolagen Aktiv i det övergripande sponsringsarbetet Ansvar för försäljning av entrémössan Deltar i arbetet med sponsring Projektledare, Per Lenndin SM-veckan vinter 2016

3 Ansvarar och samordnar information, kommunikation och marknadsföring. Ansvarar för att ta fram kommunikationsplan Ansvar för att Piteås varumärke stärks i samband med SM-veckan med syfte att stärka Piteå som attraktiv vinterort. Kontakt med SVT o RF i marknadsfrågor, kommunikation o info Ansvarar för hemsida och sociala medier. Avtal med mediapartner Ansvar för profilering av Piteå C och arenorna Ingår i SM-veckans projektgrupp och styrgrupp Marknad och information, Jörgen Hult SM-veckan vinter 2016

4 Ansvarar och samordnar press o media. Ansvarar för presscenter och pressvärdar Ansvar för SVT-värd Kontakt gentemot press o media Ansvar för pressreleaser och nyheter Ansvarar för ackreditering av media Ingår i SM-veckans projektgrupp och styrgrupp Press och Media, Marie Lindgren SM-veckan vinter 2016

5 Kontaktperson för arrangerande föreningar/SF samt ansvar för volontärer. Avtal med föreningar som ska arrangera SM i samverkan med projektledare Kontakt med idrottsarrangörer (IF resp SF) Vem är övergripande kvalitetsansvarig för idrottstävlingarna? Ansvar för organisering av SM-veckans volontärer Stöd till arrangörer med volontärer via Ideella krafter Ingår i SM-veckans projektgrupp Idrotter o volontärer Fredrik Norberg SM-veckan vinter 2016

6 Stöd och utbildning för arrangerande föreningar/SF samt ansvar för seminarier. Ansvar för utbildningar till arrangerande föreningar Stöd gentemot Fredrik till arrangerande föreningar Ansvar för utbildning av SM-veckans volontärer Ansvar för seminarieprogram Ingår i SM-veckans projektgrupp Idrotter o seminarier, Petra Mörtsjö o Helene Johansson SISU SM-veckan vinter 2016

7 Ansvar för kommunens tävlingsarenor samt övergripande samordning av alla SM-veckans arenor. Svarar för att tillsammans med idrotterna åtgärda behov på anläggningarna, såsom läktare, ljud, ljus etc Samordnar mha Piteenergi o Bravida SVT ´s behov då det gäller teknikfrågor Skyltning av anläggningarna? Samordnar vaktmästeristöd och städ på respektive anläggning. Deltar på svt-rek på alla anläggningar samt ingår i SM-veckans projektgrupp. Anläggningar, Kent Eriksson SM-veckan vinter 2016

8 Ansvar för skolaktiviteter åk 1-9 samt arrangemang på Lindbäcksstadion samt Nolia/Norrstrand. SM-veckans kontaktperson för skolans åk 1-9 Sammankallande för SM-veckans rektorsgrupp Engagera ungdomar för att skapa arrangemang o aktiviteter på Lindbäcksstadion Övergripande ansvar för kulturarrangemang på Lindbäcksstadion och Nolia/Norrstrand. Ingår i SM-veckans kulturgrupp Skola/arrangemang, Eli Holmgren SM-veckan vinter 2016

9 Ansvar för Piteå C, försäljning, paketering och logi. Utsmyckning av stan ??? Arbetar med ”värdskapet” från handeln och besöksnäringen under SM-veckan. Kontakt mot Pite Havsbad gällande boende, försäljning o paketering Turistekonomisk utvärdering av arrangemanget i samverkan med RF Ingår i SM-veckans projekt- och styrgrupp Destination Piteå, Per Hallqvist/Stina Eriksson SM-veckan vinter 2016

10 Ansvar på uppdrag av Destination Piteå för Stadsfesten under SM- veckan Utsmyckning av stan Aktiviteter på stan Marknad på stan Underhållning på stan i samverkan med kulturgruppen. Ev mästarceremonier i samverkan med projektledaren Ev invigning/avslutning i samverkan med kulturgruppen Ingår i kulturgruppen Åt:kotyr, Elin Janum SM-veckan vinter 2016

11 Ansvar för den del av SM-veckan som är på Pite Havsbad Kontaktperson i frågor som berör Pite Havsbad Ansvar för värdskap, underhållning och aktiviteter på Pite Havsbad Försäljning av boende på Pite Havsbad Ingår i SM-veckans kulturgrupp Ingår i SM-veckans projektgrupp Pite Havsbad, Viktoria Lundström /Vegard Olsen SM-veckan vinter 2016

12 Sammankallande för SM-veckans kulturgrupp Ansvar för att samordna alla kulturaktiviteter under SM-veckan Ansvar för att ta fram ett kulturprogram för SM-veckan Ansvar för att marknadsföra/informera om kulturprogrammet. Kulturarrangemang, Peter Ekberg SM-veckan vinter 2016

13 Sammankallande för SM-veckans utsmyckningsgrupp Ansvar för utsmyckning, belysning under SM-veckan för att det ska synas i Piteå C redan från oktober 2015 att SM-veckan kommer till Piteå. Ansvar i samverkan med anläggningsansvariga för utsmyckning på arenorna?? Utsmyckning, Ulrika Bohman SM-veckan vinter 2016

14 Sammankallande för SM-veckans trafikgrupp Ansvar som ligger på gruppen: Lokal busslinje Piteå C, Pite Havsbad, Lindbäcksstadion under SM-veckan Trafikfrågor under SM-veckan Parkeringsfrågor under SM-veckan Fjärrbussar från Skellefteå, Älvsbyn, Boden, Luleå under SM-veckan Taxi och Färdtjänst under SM-veckan Snöröjning och halkbekämpning under SM-veckan Vägvisning till huvudarenorna under SM-veckan Trafik, Hans Fredricson SM-veckan vinter 2016

15 Sammankallande för SM-veckans miljögrupp Ansvarar tillsammans med miljögruppen för att SM-veckan ansöker till att Miljömärka SM-veckan hos stiftelsen ”Håll Sverige rent”. Johanna ansvarar också för att hjälpa SM-veckan att ta fram arenaritningar Miljömärkt event, Johanna Blylod Nolia AB SM-veckan vinter 2016

16 Sammankallande för SM-veckans tillgänglighetsgrupp Ansvarar tillsammans med gruppen för att SM-veckan blir ett så tillgängligt arrangemang som möjligt. Mål?? Anna är också SM-veckans kontaktperson för Samhällsbyggnadsförvaltning. Tillgänglighet, Anna Stamblewski SM-veckan vinter 2016

17 Sammankallande för SM-veckans säkerhetsgrupp Ansvarar tillsammans med gruppen för den övergripande beredskapen för kris och säkerhet under SM-veckan. Fungerar också som stöd utbildare gällande kris/säkerhet för övriga arrangörer under SM-veckan. Ingår i SM-veckans projekt- och styrgrupp. Kris/säkerhet, Krister Östrén SM-veckan vinter 2016

18 Ansvarspersoner avseende teknik Bredband till resp arena utifrån krav från SVT, Ulf Marklund, Piteenergi Elförsörjning, Jan Sundström Piteenergi Trådlöst bredband, Sune Lindström IT-avdelningen Elentreprenör för kommunens anläggningar, Andreas Risberg Bravida Teknikfrågor SM-veckan vinter 2016

19 Sammankallande för SM-veckans trafikgrupp Ansvar som ligger på gruppen: Lokal busslinje Piteå C, Pite Havsbad, Lindbäcksstadion under SM-veckan Trafikfrågor under SM-veckan Parkeringsfrågor under SM-veckan Fjärrbussar från Skellefteå, Älvsbyn, Boden, Luleå under SM-veckan Taxi och Färdtjänst under SM-veckan Snöröjning och halkbekämpning under SM-veckan Vägvisning till huvudarenorna under SM-veckan Trafik, Hans Fredricson SM-veckan vinter 2016


Ladda ner ppt "SM-veckan vinter 2016 Organisation SM-veckan 2016 Transporter /Trafik Hans Fredricson Transporter /Trafik Hans Fredricson SM arrangerande idrotter (ca20."

Liknande presentationer


Google-annonser