Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Örebro Sportklubb Ungdom Ungdomsverksamhet inom Fotboll Bandy Handboll Innebandy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Örebro Sportklubb Ungdom Ungdomsverksamhet inom Fotboll Bandy Handboll Innebandy."— Presentationens avskrift:

1 2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Örebro Sportklubb Ungdom Ungdomsverksamhet inom Fotboll Bandy Handboll Innebandy

2 2005-01-10 2 ÖSK Ungdom Örebro Sportklubb ÖSK Fotboll ÖSK Bandy ÖSK Handboll ÖSK Innebandy ÖSK Bowling ÖSK Ungdom Fotboll Bandy Handboll Innebandy ÖSK Söder ÖSK Alliansen 1908 - 2008

3 2005-01-10 3 ÖSK Ungdom  Medlemmarnas ansvar är att fastställa mål och ramar och ge styrelsen i uppdrag att genomföra dem, i praktiken via handlingsplaner och budget på årsmötet och i övrigt via ledarträffar, föräldramöten och på andra sätt genom att framföra sina idéer och synpunkter kring vår verksamhet.  Styrelsens ansvar är att utifrån medlemmarnas önskemål upprätta mål och budget, utforma handlingsplaner och policys samt följa upp och utvärdera att verksamhet och beslut genomförs enligt föreningens mål, planer och beslut mot sina mål.  Idrottskommittéernas ansvar är att styra sina respektive verksamheter utifrån föreningens och styrelsens beslut. En viktig uppgift är också att vidareutveckla verksamheten utifrån föreningens övergripande mål. En förutsättning för att föreningen ska fungera bra är att kommittéerna arbetar aktivt. ÖSK Ungdom – ansvar & styrning

4 2005-01-10 4 ÖSK Ungdom ÖSK Ungdom – klubben Föreningen Års-/Halvårsmöten Styrelsen Lars Peter Alexandersson Ordf RevisorerValberedning Bandy Sofia Vestman Fotboll Per Wickberg Handboll Anders Persson Innebandy Niclas Tenselius Kansli Peter Johansson Klubbchef Stadgar Visionsplan Policy-/Organisations dokument Handlingsplan Peter Beijer Ulrika Kjellström Göran Kring Björn Cederlind Repr/idrott

5 2005-01-10 5 ÖSK Ungdom Klubbchef Peter Johansson Idrottsansvarig Bandy Stefan Halling Idrottsansvarig Fotboll Tommy Ohlsson (Pojk, 11m) Jörgen Gustafsson Idrottsansvarig Handboll Zivko Kokic Idrottsansvarig Innebandy Markus Eriksson Administration -Vaktmästeri: Jan-Åke Persson -Reception: Nihat Erdis -Ekonomi: Anders Åström Marknadsföring: Gabriel Åbom Hälsoutvecklare: vakant 11-m pojkfotboll: Tommy Olsson Idrottsarrangemang/-projekt Henrik Kanusson Helena Danielsson Bergström Helena Bilow ÖSK Ungdom – kansli Idrottsansvarig Barnidrott Markus Eriksson Verksamhetsansvarig Jörgen Gustafsson

6 2005-01-10 6 ÖSK Ungdom Kansliets organisation (se även bifogad organisationsskiss) Föreningens kansli ska ledas av en klubbchef, direkt underställd styrelsen och med ett totalt ansvar för verksamhetens genomförande inom ramen för föreningens policy och mål, budget och andra direktiv. Klubbchefens roll är att: - leda och fördela arbetet på kansliet - ha arbetsgivar-, personal- och arbetsmiljöansvar - budget- och resultatansvar - ansvara för kansliets organisation - proaktivt bidra till utvecklandet av föreningens verksamhet - ansvara för klubbgemensam sponsring och viktigare leverantörsavtal - rapporterar till ordföranden (eller annan av styrelsen utsedd person) Befogenheterna regleras i en separat befattningsbeskrivning. Idrottsansvarigas roll är att: - ansvara för att respektive verksamhet genomförs enligt de beslut och riktlinjer som styrelse och kommittér gett - rekrytera, introducera och informera ledare och sektioner - följa upp verksamhetens innehåll och kvalitet, både idrottsligt och ekonomiskt, mot föreningens och sektionernas mål och policys mm. - proaktivt stötta kommittéerna i arbetet med att utveckla verksamheten - delta i arrangemangsarbetet - rapporterar till klubbchefen Funktionen för administration Funktionen utgör stabsfunktion i organisationen, vilket innebär att den stödjer den kärnverksamhet, som bedrivs i linjen, och ansvarar för -vaktmästeri och reception -ekonomiadministration -övrig administration kring personal, idrotts- och föreningsverksamheten

7 2005-01-10 7 ÖSK Ungdom Funktionen för Idrottsarrangemang/-projekt Våra större idrottsarrangemang genomförs i projektform med styrelsen eller respektive sektion som beställare och kansliet som genomförare. För att få kontinuitet och rutin vid genomförandet av dessa arrangemang har kansliet en funktion för denna projektledning. Samtliga medarbetare Föreningens förväntan på samtliga medarbetare är att de har ett ansvar, såväl kvalitetsmässigt som när det gäller genomförandet av sina arbetsuppgifter, avseende säkerhet, ekonomi, miljö och trivsel inom verksamheten på kansliet och i föreningen. Detta innebär bl.a. att -Verka för gott kamratskap, god anda och gott samarbete mellan medarbetarna inom och utom arbetsteam, projektgrupper på hela kansliet och i föreningen -Aktivt bidra till att utveckla sina arbetsuppgifter och verksamheten på kansliet -Stötta övriga medarbetare t.ex vid arbetstoppar -Alla anställda har ansvar för att reagera på felaktigheter och brister varhelst de uppstår i organisationen Arbetet på ÖSK Ungdoms kansli innebär ett arbete i en ideell organisation. Den huvudsakliga verksamheten i föreningen är förlagd till kvällstid och helger och många kontakter med verksamheten, dess ledare, deltagare och föräldrar måste förläggas utanför vanlig kontorstid. Det är viktigt att kansliets personal kan fullfölja dessa uppgifter. En förutsättning är då att man inte har fritidsuppdrag, som menligt inkräktar på ens lojalitet och förmåga att fullfölja sina arbetsuppgifter i ÖSK Ungdom.

8 2005-01-10 8 ÖSK Ungdom Kansliets service •Lag- & Ledarservice –Planer/lokaler, material, aktiviteter … –Utbildning & Stöd (idrott), ledarträffar, –Viss adm & eko-service •Föreningsservice –Styrelse & kommittéer –Information/Reception –Klubbhuset •Föreningsadministration –Ekonomiadm-, service & -uppföljning –Medlemsregister •Föreningsgemensamma arrangemang –Cuper & andra idrottsarrangemang –Rekryteringsarr/Idrottsskolor –Ekonomiaktiviteter •Föreningsutveckling

9 2005-01-10 9 ÖSK Ungdom Lagens organisation Idrottskommitté Spelarutbildnings- plan (SUP) IdrottsAnsvarig, kansliet Åldersgrupp, vid behov delad i flera enheter Spelare flera lag i seriespel Ledarteam - träning - lagledn - adm, info - eko-ansv Föräldragrupp ”Lagföräldrar” Jobb, aktiviteter etc Säsongsplan & Budget Ledar-& organisations- plan (LOP)

10 2005-01-10 10 ÖSK Ungdom Lagens planering •Säsongsplan –Vad ska/vill vi göra, När & Hur? –Styrs av: •UtbPlan & Idrottsansvarig •Ideér och önskemål --> anpassning & utveckling! •Ekonomi –Vad kommer detta att kosta? •Rambudget & Idrottsansvarig •Anpassning till Säsongsplanen –Inkomstplanering •Uppföljning –Säsongsplan - Idrottsansvarig –Ekonomi - Idrottsansvarig

11 2005-01-10 11 ÖSK Ungdom Laget ledning & Planering •Tränarna och lagledarna ansvarar för hela verksamheten och operativt det idrottsliga •Föräldragruppen ansvarar för –Deltar i säsongs- & verksamhetsplaneringen –Information till föräldrar & spelare –Lagadministration –Budget & Ekonomiuppföljning, uppföljning av lagets resultat –Jobb-/Ekonomiaktiviteter, Planering & genomförande


Ladda ner ppt "2005-01-10 1 ÖSK Ungdom Örebro Sportklubb Ungdom Ungdomsverksamhet inom Fotboll Bandy Handboll Innebandy."

Liknande presentationer


Google-annonser