Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun."— Presentationens avskrift:

1 Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele – Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun – Ingegerd Ward, nationell LONA-samordnare(lokala naturvårdssatsningen), Naturvårdsverket – Björn Jonsson, naturvårdschef och Anna Wenngren, LONA-samordnare, Länsstyrelsen Västerbottens län Lunch – Jan Terstad, chef skog och naturvård, Naturskyddsföreningen (tidigare miljödepartementet), Bakgrund till Lokala naturvårdssatsningen och civilsamhällets roll för framgångarna med LONA – Otilia Johansson, tidigare kommunekolog. LONA projekt i Lycksele - Vårda stadens vilda skogar – Skötselplan Gammplatsens naturreservat – Rundtur Gammplatsen och besök naturreservat – Fika (Ruselegården) – Hästbrukarna - Häst i skogsbruks och stadsnära miljö. Demonstration utomhus Irene Gustafson, VD, Skogsmuseet - Gammplatsen och ”App to date” Torgny Forsgren, ordförande, SNF – Närnatur för naturkänsla – Birgitta Edin-Westman, folkhälsoutvecklare och Ann-Sofi Sjölund, folkhälsoutvecklare, Örnsköldsviks kommun,2015 års friluftskommun. Så här arbetar vi för att få äldre ut i naturen – Transport till Hotell Lappland, Har vi beställt bord på Hotell Lappland

2 Program dag – Fabian Mebus,utredare, Riksantikvariet (via Lync). Så här bör man arbeta för ökad tillgänglighet – Presentation av kommunrepresentanter från kommuner. Så har vi jobbat. Arjeplog kommun – Ingela Forsberg, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun - Elisabeth Berggren, kommunekolog – Utflykt inkl. Lunch - Vilda vackra Vormforsen Björn Jonsson, Länsstyrelsen - Presentation av Biosfärsområdekandidaten Vindelälven-Juhtatdahka. Biosfärtanken bygger på lokal delaktighet, möjliggörare och drivkraft liksom LONA. Kaj Gambäck, ordförande Ruskträsk Fiskevårdsområde – Presentation av deras LONA-projekt vid Vindelälven – Avrundning och uppsummering

3 LONA- i Västerbotten drygt 10 år, Vännforsens byaförening inviger vandringsled längs Vindelälven 2014

4 Historik… Försöksomgången Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Miljömålen – ”de gröna” (Sjöar och vattendrag, Skog, Odlingslandskap, Växt-och djurliv, Fjällmiljö etc) Åtgärdskategorier - 1. kunskapsuppbyggnad - 2. framtagande av underlag, - 3. områdesskydd, - 4. vård och förvaltning av områden, - 5. restaurering av områden/naturtyper, - 6. information/folkbildning Högst 50% i bidrag, eget arbete möjligt som medfinansiering Västerbotten får då nära 14 miljoner kronor fördelat på tre år ( )

5 LONA tar uppehåll… för att permanentas 2010 Lägre belopp för länsstyrelserna att fördela men nu långsiktigt. För Västerbotten ca 1,5 miljoner att fördela per år. Sista ansökningsdag införs, årligen 1 december för projekt beviljade kommande år (besluten tas kring mars kommande år) Nytt sätt införs vid hantering av pengar(Länsstyrelse – Naturvårdsverk). För projekten innebär det större krav att utbetalning av pengar följer utbetalningsplan i besluten! LONA-registret införs - Allmänheten – kan finna information om projekt & åtgärder - Registrerade användare (kn, föreningar, lst) – kan ansöka, administrera projekt - verksamhetsrapporter, slutrapporter mm

6

7

8

9

10 LONA-bidraget i Västerbotten , i förväg fastställda belopp/år, i Västerbotten 13,9 milj ,4 milj ,5 milj ,0 milj har länsstyrelsen kunnat fördela totalt 9,9 milj ,96 milj. (pengar omfördelas) ,59 milj ,59 milj ,4 milj ,0 milj ,5 milj. Utdrag ur utflyktsguide för Lycksele och Storumans kommuner

11 Utfall perioden Alla länets 15 kommuner ansökte åtminstone en gång och beviljades projekt. 13,9 miljoner fördelat på följande kategorier KommunAntal beviljade projekt Kr Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele

12 Utfall perioden av länets 15 kommuner har ansökt och beviljats projekt 9,9 miljoner fördelade på kategori KommunAntal beviljade projekt Kr Bjurholm Dorotea Lycksele Malå0 0 Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele

13 Länsfakta LONA i Västerbotten 142 projekt har beviljats LONAbidrag om 22,7 milj., Naturvård för ca 50 milj.! Skellefteå kommun - enda kommun som ansökt/beviljats samtliga ansökningsår! Umeå kommun har beviljats mest pengar, STORA projekt, 5,8 miljoner Skellefteå kommun har beviljats flest projekt (26) tätt följt av Lycksele (23) och Vilhelmina (16) Beviljade projekt (antal) , Beviljade belopp (kr) ,

14 Forts. Länsfakta Statliga naturvårdskronor per innevånare toppas av de mindre kommunerna, Dorotea, Vilhelmina. - ”LONA-pengar är en enklare stödform och då det går att växla upp med ideell tid blir pengarna ännu mer åtråvärda för fattiga småkommuner” Jörgen Sikström – Dorotea kommun Periodens uppstickare sedan LONA permanentades, Vindeln följt av Umeå och Vilhelmina Antal kronor i bidrag per kommuninnevånare (hela perioden) Procentuell ökning av beviljade projekt jmf med försöksomgången ( )

15 LONA Lokal delaktighet!

16 Lokala föreningar! LONA Föreningsliv och intresseföreningar av skiftande slag (SNF, STF, studieförbund, ridklubbar, fiske- och fågelföreningar, FVO, byaföreningar, handikapporg.– och föreningar m fl) Lokala drivkrafter - inte minst i den lilla kommunen. Uppmuntrar nätverkande med föreningar. Inom kommuner (naturvårdsgrupp eller liknande) och mellan kommuner (samarbeten).

17 Media LONA

18 Trender i Västerbotten Få kommuner med naturvårdare/ kommunekologer. Stabila samarbeten inom och mellan kommuner. Små kommuner ofta projekt med lokal delaktighet. Ofta åtgärder som rör tillgänglighet till naturen. Inte sällan knutet till vatten (restaureringar, tillgänglighet) Flera kommuner jobbar med information/ turism (naturskola, integration, skrifter). Intresse finns för områdesskydd (från 0 till 3 kommuner)! Fortsatt stort intresse för LONA! Årligen översökt! År , ansökt (blått) vs beviljat (grönt)

19


Ladda ner ppt "Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser