Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun."— Presentationens avskrift:

1 Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun 11.10 – 11.30 Ingegerd Ward, nationell LONA-samordnare(lokala naturvårdssatsningen), Naturvårdsverket 11.30 – 12.10 Björn Jonsson, naturvårdschef och Anna Wenngren, LONA-samordnare, Länsstyrelsen Västerbottens län 12.10 - 13.00 Lunch 13.00 – 13.45 Jan Terstad, chef skog och naturvård, Naturskyddsföreningen (tidigare miljödepartementet), Bakgrund till Lokala naturvårdssatsningen och civilsamhällets roll för framgångarna med LONA. 13.45 – 14.00 Otilia Johansson, tidigare kommunekolog. LONA projekt i Lycksele - Vårda stadens vilda skogar – Skötselplan Gammplatsens naturreservat. 14.00 – 14.45 Rundtur Gammplatsen och besök naturreservat 14.45 – 15.15 Fika (Ruselegården) 15.15 – 16.00 Hästbrukarna - Häst i skogsbruks och stadsnära miljö. Demonstration utomhus. 16.00 - 16.20 Irene Gustafson, VD, Skogsmuseet - Gammplatsen och ”App to date” 16.20 - 16.40 Torgny Forsgren, ordförande, SNF – Närnatur för naturkänsla 16.40 – 17.10 Birgitta Edin-Westman, folkhälsoutvecklare och Ann-Sofi Sjölund, folkhälsoutvecklare, Örnsköldsviks kommun,2015 års friluftskommun. Så här arbetar vi för att få äldre ut i naturen. 17.15 – 17.30 Transport till Hotell Lappland, 18.30 Har vi beställt bord på Hotell Lappland

2 Program dag 2 09.00 – 09.30 Fabian Mebus,utredare, Riksantikvariet (via Lync). Så här bör man arbeta för ökad tillgänglighet. 09.30 – 11.00 Presentation av kommunrepresentanter från kommuner. Så har vi jobbat. Arjeplog kommun – Ingela Forsberg, utvecklingsstrateg Skellefteå kommun - Elisabeth Berggren, kommunekolog 11.00 – 14.00 Utflykt inkl. Lunch - Vilda vackra Vormforsen Björn Jonsson, Länsstyrelsen - Presentation av Biosfärsområdekandidaten Vindelälven-Juhtatdahka. Biosfärtanken bygger på lokal delaktighet, möjliggörare och drivkraft liksom LONA. Kaj Gambäck, ordförande Ruskträsk Fiskevårdsområde – Presentation av deras LONA-projekt vid Vindelälven 14.00 – 15.30 Avrundning och uppsummering

3 LONA- i Västerbotten drygt 10 år, 2004-2015 Vännforsens byaförening inviger vandringsled längs Vindelälven 2014

4 Historik… Försöksomgången 2004-2006 Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Miljömålen – ”de gröna” (Sjöar och vattendrag, Skog, Odlingslandskap, Växt-och djurliv, Fjällmiljö etc) Åtgärdskategorier - 1. kunskapsuppbyggnad - 2. framtagande av underlag, - 3. områdesskydd, - 4. vård och förvaltning av områden, - 5. restaurering av områden/naturtyper, - 6. information/folkbildning Högst 50% i bidrag, eget arbete möjligt som medfinansiering Västerbotten får då nära 14 miljoner kronor fördelat på tre år (2004-2006)

5 LONA tar uppehåll… för att permanentas 2010 Lägre belopp för länsstyrelserna att fördela men nu långsiktigt. För Västerbotten ca 1,5 miljoner att fördela per år. Sista ansökningsdag införs, årligen 1 december för projekt beviljade kommande år (besluten tas kring mars kommande år) Nytt sätt införs vid hantering av pengar(Länsstyrelse – Naturvårdsverk). För projekten innebär det större krav att utbetalning av pengar följer utbetalningsplan i besluten! LONA-registret införs http://lona.naturvardsverket.se/ - Allmänheten – kan finna information om projekt & åtgärder - Registrerade användare (kn, föreningar, lst) – kan ansöka, administrera projekt - verksamhetsrapporter, slutrapporter mm

6

7

8

9

10 LONA-bidraget i Västerbotten 2004-2006, i förväg fastställda belopp/år, i Västerbotten 13,9 milj. - 2004- 4,4 milj. - 2005- 4,5 milj. - 2006- 5,0 milj. 2010-2015 har länsstyrelsen kunnat fördela totalt 9,9 milj. - 2010- 2,96 milj. (pengar omfördelas) - 2011-1,59 milj. - 2012- 1,59 milj. - 2013- 1,4 milj. - 2014-1,0 milj. - 2015-1,5 milj. Utdrag ur utflyktsguide för Lycksele och Storumans kommuner 2005-06

11 Utfall perioden 2004-2006 Alla länets 15 kommuner ansökte åtminstone en gång och beviljades projekt. 13,9 miljoner fördelat på följande kategorier KommunAntal beviljade projekt Kr Bjurholm3 273 000 Dorotea4 498 000 Lycksele13 1 960 000 Malå2 89 000 Nordmaling5 1 403 000 Norsjö1 75 000 Robertsfors4 1 006 000 Skellefteå13 2 795 000 Sorsele4 155 000 Storuman6 371 000 Umeå4 3 505 000 Vilhelmina5 400 000 Vindeln1 74 000 Vännäs2 141 000 Åsele2 102 000

12 Utfall perioden 2010-2015 14 av länets 15 kommuner har ansökt och beviljats projekt 9,9 miljoner fördelade på kategori KommunAntal beviljade projekt Kr Bjurholm3 125 000 Dorotea8 1 644 000 Lycksele10 1 166 000 Malå0 0 Nordmaling1 151 000 Norsjö1 147 000 Robertsfors2 227 000 Skellefteå13 1 815 000 Sorsele3 132 000 Storuman3 131 000 Umeå10 2 271 000 Vilhelmina11 1 132 000 Vindeln5 650 000 Vännäs2 221 000 Åsele1 75 000

13 Länsfakta LONA i Västerbotten 142 projekt har beviljats LONAbidrag om 22,7 milj., Naturvård för ca 50 milj.! Skellefteå kommun - enda kommun som ansökt/beviljats samtliga ansökningsår! Umeå kommun har beviljats mest pengar, STORA projekt, 5,8 miljoner Skellefteå kommun har beviljats flest projekt (26) tätt följt av Lycksele (23) och Vilhelmina (16) Beviljade projekt (antal) 2004-06, 2010-2015 Beviljade belopp (kr) 2004-06, 2010-2015

14 Forts. Länsfakta Statliga naturvårdskronor per innevånare toppas av de mindre kommunerna, Dorotea, Vilhelmina. - ”LONA-pengar är en enklare stödform och då det går att växla upp med ideell tid blir pengarna ännu mer åtråvärda för fattiga småkommuner” Jörgen Sikström – Dorotea kommun Periodens uppstickare sedan LONA permanentades, Vindeln följt av Umeå och Vilhelmina Antal kronor i bidrag per kommuninnevånare (hela perioden) Procentuell ökning av beviljade projekt 2010-2015 jmf med försöksomgången (2004-2006)

15 LONA Lokal delaktighet!

16 Lokala föreningar! LONA Föreningsliv och intresseföreningar av skiftande slag (SNF, STF, studieförbund, ridklubbar, fiske- och fågelföreningar, FVO, byaföreningar, handikapporg.– och föreningar m fl) Lokala drivkrafter - inte minst i den lilla kommunen. Uppmuntrar nätverkande med föreningar. Inom kommuner (naturvårdsgrupp eller liknande) och mellan kommuner (samarbeten).

17 Media LONA

18 Trender i Västerbotten Få kommuner med naturvårdare/ kommunekologer. Stabila samarbeten inom och mellan kommuner. Små kommuner ofta projekt med lokal delaktighet. Ofta åtgärder som rör tillgänglighet till naturen. Inte sällan knutet till vatten (restaureringar, tillgänglighet) Flera kommuner jobbar med information/ turism (naturskola, integration, skrifter). Intresse finns för områdesskydd (från 0 till 3 kommuner)! Fortsatt stort intresse för LONA! Årligen översökt! År 2010-2015, ansökt (blått) vs beviljat (grönt)

19


Ladda ner ppt "Program dag 1, plats Gammplatsen, lokal Maskinepoken, Lycksele 11.00 – 11.10 Inledning Stig-Lennart Karlsson ordf. Miljö och samhällsnämnden Lycksele kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser