Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÖJLIGA SAMHÄLLSEFFEKTER I VÄSTERBOTTENS INLAND Presentation vid konferensen ”Förutsättningar för hållbar tillväxt inom gruvnäringen” i Skellefteå 20 februari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÖJLIGA SAMHÄLLSEFFEKTER I VÄSTERBOTTENS INLAND Presentation vid konferensen ”Förutsättningar för hållbar tillväxt inom gruvnäringen” i Skellefteå 20 februari."— Presentationens avskrift:

1 MÖJLIGA SAMHÄLLSEFFEKTER I VÄSTERBOTTENS INLAND Presentation vid konferensen ”Förutsättningar för hållbar tillväxt inom gruvnäringen” i Skellefteå 20 februari 2009 av Ulf Wiberg och Tommy Lind Kulturgeografiska institutionen Umeå universitet Ulf.Wiberg@geography.umu.se

2 6 tänkbara gruvprojekt längs Guldlinjen och i Tärnaområdet inom de närmaste 15 åren Företag- Plats - Kommun Dragon Mining - Svartliden - Lycksele/Storuman Lappland Goldminers - Blaiken - Sorsele - Fäboliden - Lycksele Tertiary Minerals - Blaiken - Storuman Northland Resources - Barsele - Storuman IGE Nordic- Rönnbäcken - Storuman

3 Befolkningsförändring 1995-2007 i Guldlinjeområdet Alla kommuner har haft befolkningsminskning KommunFolkmängd 2007 Förändring 2000-2007 % Förändring 1995-2000 % Malå 3 338 -7,5-9,3 Lycksele12 503 -4,3-6,5 Sorsele 2 811-12,0-5,8 Storuman 6 383 -7,9-6,8 Vilhelmina 7 220 -8,8-5,4

4 Sysselsättningsförändring (dagbefolkning) 1995-2006 - Något positivare utveckling 2000-2006 - Svagt samband med befolkningsutvecklingen KommunAntal sysselsatta 2006 Förändring 2000-2006 % Förändring 1995-2000 % Malå 1 511 +4,6+3,2 Lycksele5 911 +0,3-5,5 Sorsele1 214-4,9-1,3 Storuman2 608 -0,2-3,6 Vilhelmina2 803 +11,1-4,7

5 Olika slag av sysselsättningseffekter Direkta effekter Indirekta kvantitativa effekter (energiförsörjning, infrastruktur, transporter, byggnadsverksamhet, offentlig och kommersiell service) Indirekta kvalitativa effekter (anknytande tillverknings- och tjänsteföretag)

6 Preliminära kalkyler över samhällseffekter i inlandet med 6 gruvor. Nuteks kalkylmodell rAps som är ett regionalt analys- och prognosinstrument Lågalternativ: Max 590 direkt sysselsatta samt endast indirekta kvantitativa effekter Högalternativ: Max 1070 direkt sysselsatta samt endast indirekta kvantitativa effekter Kalkylerna inkluderar inte investeringspuckeln inför gruvstart

7 Resultaten påverkas starkt av följande antaganden: Arbetskraftsrekrytering bland redan bosatta i de berörda kommunerna Anlitande av lokala underentreprenörer och underleverantörer Inflyttning med familjer eller långpendling till de nya jobben

8 Total sysselsättningsutveckling i Lycksele, Malå, Storuman, Sorsele och Vilhelmina 2005-2030

9 Total befolkningsutveckling i Lycksele, Malå, Storuman, Sorsele och Vilhelmina 2005-2030

10 Sysselsättningsutveckling i Lycksele kommun 2005-2030

11 Befolkningsutveckling i Lycksele kommun 2005-2030

12 Relativt liten multiplikatoreffekt i överensstämmelse med flera liknande beräkningar Hur uppnå större hållbara lokala samhällseffekter?

13 Lokal tillväxtmaximering för de nya gruvkommunerna Exempel från Kanada: Socioekonomiska överenskommelser/ effekt- och förmånsavtal mellan gruvföretag, kommun och företrädare för lokalsamhällena/ ursprungsbefolkning (Ritter,2000)  Sysselsättningskvoter eller mål  Speciella utbildningar lämpliga för lokalbefolkningen  Mål för lokala inköp av varor och tjänster  Stöd till lokal företagsutveckling  Stöd till sysselsättning och utbildning för kvinnor  Främjande av den lokala kulturens utveckling

14 Lokal tillväxtmaximering för de nya gruvkommunerna – koordinering av insatsbehov mellan gruvföretagen  arbetskraft  infrastruktur  transportlösningar  varor, produkter  tjänster  samhällsservice


Ladda ner ppt "MÖJLIGA SAMHÄLLSEFFEKTER I VÄSTERBOTTENS INLAND Presentation vid konferensen ”Förutsättningar för hållbar tillväxt inom gruvnäringen” i Skellefteå 20 februari."

Liknande presentationer


Google-annonser