Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgs arbete med ett hållbart transportsystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgs arbete med ett hållbart transportsystem."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgs arbete med ett hållbart transportsystem

2 Göteborg växer – men avstånden ska krympa EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Nya vägar, broar, cykelbanor och utbyggd kollektivtrafik ska göra det lättare att ta sig fram i staden, både för privatpersoner och näringsliv. Bättre kollektivtrafik och nya knutpunkter ska göra det enkelt för göteborgarna att resa hållbart – både inom staden och ut i regionen och världen. Vi ska fortsätta växa – men inte på bekostnad av miljön.

3 Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö Grundvatten av god kvalitet Giftfri miljö Frisk luft Bara naturlig försurning Hav i balans Ingen övergödning Levande sjöar/vattendrag Levande skogar Ett rikt odlingslandskap/ Myllrande våtmarker Ett rikt växt- och djurliv Göteborgs 12 miljömål EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Kvävedioxid Årsmedelvärde 2013

5 Bullerkartläggning

6 Uppföljning av miljömålen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Uppföljning av miljömålen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Miljöstrategiska dokument Utbyggnadsplanering Trafikstrategi Klimatstrategiskt program Miljöprogram Några exempel

9 Utbyggnadsplanering

10 Trafikstrategi för en nära storstad Resor Stadsrum Godstransporter

11 Klimatstrategiskt program Vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser till en hållbar och rättvis nivå senast 2050

12 EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13

14 Göteborgs Stads miljöprogram EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Miljöprogramsåtgärder Minskad klimatpåverkan Godstrafik Ökad andel hållbart resande Hastighet Parkering Minska trafikens klimatbelastning Cykel och gång Bilpool Kollektivtrafik EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Västsvenska paketet EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Trängselskatt EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18

19 Åtgärdsprogram mot buller I Göteborg beräknas 100 000 boende vara utsatta för trafikbuller vid sin bostad som överskrider det nationella riktvärdet 55 dBA God ljudmiljö Platser där bullernivåerna är så låga att ljud som hör platsen till och som vi upplever som positiva kan få dominera EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Lånecykelsystem 75 kronor för en säsong, mars-december 2014 Första halvtimman ingår 60 stationer i centrala stan EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Minska partikelhalterna – klara miljökvalitetsnormen EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 Bättre infrastruktur EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 Styrmedel EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Miljöanpassade leveranser i innerstaden EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Lätta miljöfordon i stadens flotta EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Fem procent elbilar – drygt 100 stycken EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

27 Bilpooler EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

28 Linbana som kollektivtrafik EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

29 Göteborg som innovationsarena – inte bara en elbuss EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

30 Erik Bäck Miljöförvaltningen erik.back@miljo.goteborg.se EN HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN


Ladda ner ppt "Göteborgs arbete med ett hållbart transportsystem."

Liknande presentationer


Google-annonser