Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Validitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Validitet."— Presentationens avskrift:

1 Validitet

2 Validitet vs reliabilitet Ingen validitet om måttet inte är reliabelt

3 Varianter av validitet
Face validity Extern validitet Intern validitet Begreppsvaliditet

4 Kriterievaliditet Samtidig (concurrent) validitet Konvergent validitet
Diskriminant validitet Prediktiv validitet

5 Begreppsvaliditet (construct validity) Meehls och Cronbachs modell
Utveckla teoretiska begrepp och relationerna mellan dem Utveckla sätt att mäta begreppebn som teorin definirerar Testa de antagna relationerna empiriskt

6 Begreppsvaliditet fortsättning
Den teoretiska bakgrunden (vad är det för begrepp vi ska undersöka i ett större teoretiskt sammanhang Den strukturella komponenten (hur hänger bregppet ihop internt, faktorer, nivåer, intern konsistens) Den externa komponenten (hur hänger det ihop empiriskt med andra begrepp)

7 Begreppsvaliditet fortsättning
Studeras ibland som kriterievaliditet (konvergent och diskriminant) Mer rimligt är att studera testets struktur t ex genom faktoranalys Man kan också bestämma att begreppet är det som mäts av testet (operationalisering av t ex intelligens) Innehållsvaliditet kan ses som en form av begreppsvaliditet Ytterligare en metod är att låta experter bedöma frågorna

8 Begreppsvaliditet fortsättning
Hänger även samman med generaliserbarhet: Kan resultaten på ett test anses mäta begreppet i en generell mening? Nomologiskt nätverk: hänger mätningen av begreppet samman på ett begripligt sätt med andra mätningar av närliggande begrepp? Multitrait-multimethod matrix (MTMM) innebär att man med flera olika metoder studerar det empiriska nätverket runt begreppet

9 Messicks modell (1989) Konsekenser
Vilka är riskerna för att skattningarna inte är valida? Vad blir konsekvenserna då? Innehåll Mäter testets frågor de aspekter som begreppet innehåller? Teoretisk substans Är teorin bra? Strukturell Är korrelationerna mellan delarna I testet rimliga I förhållande till begreppets teoretiska struktur? Extern Har testet konvergent, diskriminant och prediktiv validitet? Generaliserbarhet Fungerar begreppet i olika grupper och olika situationer?

10 Hot mot validitet Förväntanseffekter (Hawthorne)
Felaktig (smal eller sned) definition av utfall Forskarens förväntningar Regression mot medelvärdet


Ladda ner ppt "Validitet."

Liknande presentationer


Google-annonser