Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Fördjupningsdag öppna data Fördjupningsdag Öppna data Offentliga rummet, Visby 1 juni 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Fördjupningsdag öppna data Fördjupningsdag Öppna data Offentliga rummet, Visby 1 juni 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Fördjupningsdag öppna data Fördjupningsdag Öppna data Offentliga rummet, Visby 1 juni 2015

2 Film… Filmtajm

3 Agenda 10-12:00 Introduktion -- Elias Samverkan inom öppna data och Förslag till nationella samverkansarenor inom öppna data - Elias 20 min E-Delegationens och SKLs arbete -- Lansering vägledning - Vidarenyttjande.se - Björn och Peter 20 min Riksarkivets arbete, Björn Jordell, förinspelad 15 min + 5 Öppnadata.se, Vinnova - Erik 15 min + 5 Nordic Open Data Week Hangout 40 min 12.00-12.45 Lunch 12.45-14:00 Best practices – Peter SKL Naturvårdsverket DCAT 30 min Ulrika, Michael Östling Regional portal för Öppna data, KSL Stockholms län 15 min Jens Lindh Örebro kommun - Öppna måltidsdata 10 min Björn H Resultat från Hackathon SKL och SRUG - det vinnande laget, 10 min SKL + Socialstyrelsen 10 min Peter 14.00-14.15 Grupparbete kring nationella samverkansarenor - Elias

4

5

6

7 Trafiklab is a community for open data in Public transport. Our goal is to support in opening up data and to develop the availability to open data and open APIs. ” ”

8 Nationella samverkansarenor inom Öppna data Behovsbild: Strukturerat erfarenhetsutbyte Plattform för gemensamma projekt Workshop i december Arbetsgrupp Omvärld Nu: Förslag

9 Nationella samverkansarenor inom Öppna data (1/2) 1.Licenser och villkor för vidarenyttjande. Frågor kring val av licenser, andra typer av villkor kring nyttjande av data eller tjänster för datautlämning (tex SLA). 2.Användarnytta och förståelse för behov hos ”datakunder”. Hur skapar vi attraktiva datakällor som matchar de behov som finns? Hur skapar vi en bra dialog med användare av öppen data? Hur bidrar vi till att öppna data genererar nytta? 3.Teknik – System för att tillgängliggöra öppna data (och visualiseringar av öppna data). Frågor om tekniska lösningar för att tillgängliggöra öppna data och hur vi kan presentera den data vi tillgängliggör.

10 Nationella samverkansarenor inom Öppna data (2/2) 4.Tematiska grupper inom ”Gemensamma struktur, termer och begrep”. Hur kan vi inom olika domäner enas kring gemensamma datastrukturer, termer och begrepp? Ambitionen är att utifrån intresse kunna skapa flera olika arbetsgrupper med ansvar för olika domäner. 5.Utbildning och kompetens inom Öppna data. Erfarenhetsutbyte kring kompetensutveckling inom området. Gemensamma utbildningsinsatser och kompetenshöjande aktiviteter inom Öppna-data-området. 6.Hur motiverar man arbetet med öppna data inom din verksamhet? Samverkan kring bra exempel och aktiviteter som kan genomföras gemensamt för att internt motivera arbetet med öppna data. Hur kommer man igång?

11 Gruppövning i eftermiddag kl 14

12 https://youtu.be/wSWDcrX-K0Q https://youtu.be/UG8IWHr4J7I

13

14 Nationella samverkansarenor inom Öppna data 1.Licenser och villkor för vidarenyttjande. Frågor kring val av licenser, andra typer av villkor kring nyttjande av data eller tjänster för datautlämning (tex SLA). 2.Användarnytta och förståelse för behov hos ”datakunder”. Hur skapar vi attraktiva datakällor som matchar de behov som finns? Hur skapar vi en bra dialog med användare av öppen data? Hur bidrar vi till att öppna data genererar nytta? 3.Teknik – System för att tillgängliggöra öppna data (och visualiseringar av öppna data). Frågor om tekniska lösningar för att tillgängliggöra öppna data och hur vi kan presentera den data vi tillgängliggör. 4.Tematiska grupper inom ”Gemensamma struktur, termer och begrep”. Hur kan vi inom olika domäner enas kring gemensamma datastrukturer, termer och begrepp? Ambitionen är att utifrån intresse kunna skapa flera olika arbetsgrupper med ansvar för olika domäner. 5.Utbildning och kompetens inom Öppna data. Erfarenhetsutbyte kring kompetensutveckling inom området. Gemensamma utbildningsinsatser och kompetenshöjande aktiviteter inom Öppna-data- området. 6.Hur motiverar man arbetet med öppna data inom din verksamhet? Samverkan kring bra exempel och aktiviteter som kan genomföras gemensamt för att internt motivera arbetet med öppna data. Hur kommer man igång?

15 Gruppövning Rätt scope? Rätt namn? Verksamhet (aktiviteter, projekt) Vilka aktörer? Drivande parter? Presentation i helgrupp kl 15:30 Möjlighet växla grupp -- självorganiserande Anmäla kontaktuppgifter på http://goo.gl/forms/ZNQHjaeASIhttp://goo.gl/forms/ZNQHjaeASI

16


Ladda ner ppt "Välkommen till Fördjupningsdag öppna data Fördjupningsdag Öppna data Offentliga rummet, Visby 1 juni 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser