Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malmö högskola Studentprojekt 10 poäng våren 2002.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malmö högskola Studentprojekt 10 poäng våren 2002."— Presentationens avskrift:

1 Malmö högskola Studentprojekt 10 poäng våren 2002

2 Dagens program och mål 13.00 – 13.30 Introduktion till projektarbetet 13.30 – 14.45 Kort presentation av projekten 14.45 – 15.00 PAUS 15.00 – 16.00 Valprocess

3 10 poängsprojekt SVT- den digitala mappen ELECTROWEBB SVT - Tredje makten Utställningsprojekt Underhållning för vårdtagare Alivo - hälsohemsida Malmö stad – summan av invånarnas personliga historier P.A.E Sins made it black Malmö akademiska kör Spacecampaign Möllevångens bomässa Koll på kollo Mellan liv och död

4 Syfte / kunskapsmål Projektet syftar till att studenterna ska (1) ges tillfälle till mångdisciplinärt samarbete och till möten med andra discipliner, (2) lära sig arbeta i projektform, och (3) arbeta självständigt med en realistisk problemställning som relaterar till en eller flera av de kurser som ingår i utbildningen.

5 Innehåll och resultat Projektarbetet går ut på att i grupper med deltagare (minst fem personer och max åtta personer per grupp) från mer än ett program arbeta med både gestaltning och analys. A. Gestaltningen genomförs gemensamt och presenteras muntligt. B. Analysen skall vara en skriven text som: 1.sammanfattar projektgruppens gemensamma arbete och gruppprocess, samt 2.en analys utifrån respektive programperspektiv i form av en längre, reflekterande text.

6 Tidsplan 22 mars: presentation av 10 poängsprojekt av uppgiftslämnare och val av projekt i workshopform i Blackbox 13-16 27 mars: Definitivt beslut om projekt och grupper 2 april:10 poängsprojektarbete startar 3 april: föreläsning om projektarbete 10-12 i stora hörsalen 9 april: 10 poängsprojektens studentgrupper redovisar projektplan och får godkännande från handledare och uppgiftslämnare innan projektarbetet går igång 31 maj: inlämning av projektgruppens skriftliga arbete till respektive handledare 6-7 juni: muntlig redovisning och examination i stora hörsalen

7 Handledning Arbetet bedrivs självständigt men i samråd med handledare. Varje grupp får sig tilldelad en handledare med specialkompetens inom ämnesområdet som också är rådgivare i projektarbetsprocessen. Varje grupp får tillgång till 10-15 timmars handledning av handledare samt tio timmar med uppgiftslämnare totalt under projektperioden. Allmänna frågor till koordinator under processens gång går att boka direkt via mail.

8 Examination och betyg Projektarbetet bedöms avseende projektarbetsprocess kontinuerligt med hjälp av projektgruppens handledare. Slutresultatet bedöms med, av kursansvariga godkänd, projektplan som utgångspunkt. Bedömningsunderlaget kan preciseras i projektplanen. Bedömningen avser muntlig presentation, framtagning av artefakter / produktion samt gemensam sammanfattande text. Som betyg på kursen används något av uttrycken Godkänd eller Underkänd. Enskild students betyg kan avvika från gruppens. Vid icke godkänd kommer komplettering krävas. Komplettering utformas av respektive handledare och lämnas in vid höstterminens start.

9 1. SVT – Den digitala mappen Studentuppgift: Skapa en produktionsmapp för SVTs anställda. Studenterna kommer att utforma idéer kring ett fungerande gränssnitt och innehåll. Uppgiftsställare: Kristina Toumner, SVT

10 2. Electrowebb Studentuppgift: Electrohype vill göra ett konstgalleri på webben. Webbplatsen skulle kunna skapas till konferansen i höst. Uppgiftsställare: Thore Soneson, Electrohype

11 3. SVT-Tredje makten Studentuppgift: SVT Tredje makten är ett nytt samhällsprogram som kommer att sändas i sommar. De vill ha ett spelkoncept till sin hemsida som ska sjösättas i slutet av maj. Uppgiftsställare: Micke Wall, Mats Billgren Johansson, SVT

12 4. Utställningar Studentuppgift: Utställningsprojekt; utställning på Form och Design Center ihop med Lunds universitet och Forsbergs. Utställning av K3 på Rooseum 7-13 juni i samband med examinationerna. XK-utställningen, urval av K3-material och examensfest. Uppgiftsställare: Pia Wahlberg, Carl Henrik Svenstedt, K3

13 5. Underhållning för vårdtagare Studentuppgift: Hur man kan använda hemmet som scen för personer som på något sätt är bundna till sina hem. Digital storytelling som verktyg för att dela personliga berättelser. Uppgiftsställare: Håkan Magnusson

14 6. Alivo – hemsida Studentuppgift: Hälsoprogramsföretaget Alivo vill ha en hemsida där deras kunder kan föra statistik över hur de sköter sin hälsa. Hur skulle gränssnittet se ut och hur kan man få människor på olika arbetsplatser att använda verktyget? Uppgiftsställare: Alivo

15 7. Malmö stad – summan av invånarnas personliga berättelser Studentuppgift: Digitalbridge kommer att ställa ut på Malmö muséer i sommar. Hur kan de personliga historierna visa hur staden ser ut, och hur ställer man ut detta på 100 kvm. Uppgiftsställare: Julia Granath, digitalbridge

16 8. P.A.E Studentuppgift: Arrangera ett event med installationer och uppställningar som visar vad P.A.E är (Performent Animation Event) Uppgiftsställare: Aron Hallborg, Andreas Bengtsson, Jörgen Callesen, Marika Kajo

17 9. Sins made it black Studentuppgift: Laborera med det virtuella rummet, ljud och miljö tillsammans med tonsättaren Erik Mikael Karlsson. Projektet kan yttra sig i en installation på webben eller i det verkliga rummet. Uppgiftsställare: Erik Mikael Karlsson

18 10. Malmö akademiska kör Studentuppgift: Studenterna kommer att producera körens konsert på Stortorget i maj. Det finns utrymme för projiceringar och bidrag till innehållet. Studenterna kommer att jobba tillsammans med en regissör. Uppgiftsställare: Daniel Hansson, Malmö akademiska kör

19 11. Spacecampaign Studentuppgift: Bygga upp en hemsida som ett forum för diskussioner för invandrare. Hur kan man skapa debatt? Konceptet ska skapas. Uppgiftsställare: Ellen Nyman

20 12. Möllenvångens bomässa Studentuppgift: Möllevångens bomässa 9-12 maj. Vad är det som gör att man känner sig hemma? Frågan ställs på olika håll i staden innan och under bomässan. Hur kan detta resultat presenteras i olika former, på mässa, på webben? Uppgiftsställare: Björn Eriksson

21 13. Koll på kollo Studentuppgift: Utifrån 40 timmar filmat material från ett kollo kan man skapa olika historier. Hur bidrar man som redigerare till innehållet? Hur ska man kunna laborera med det presenterade materialet? Spel? Följa enstaka personer? Uppgiftsställare: Pelle Holmgren

22 14. Mellan liv och död Studentuppgift: Vara med och arrangera en utställning på Lunds konsthall. Studenterna kommer att få ”animera” och integrera sensorer i olika utställningsföremål samt utforma material som kommer att ingå i utställningen. Uppgiftsställare: Sofia Dahlgren

23 Urvalsprocess 1 Varje projekt har ett bord med: – en uppgiftslämnare med vilken man kan diskutera projektet – en lista där man kan fylla i sitt namn om man vill arbeta med projektet – andra studenter med vilka man kan diskutera projektet Krav på projektgrupper: 1.5-8 personer (flera grupper kan skapas kring ett projekt – studenter delar då i sin sig i grupper) 2.Minst två program skall vara representerade

24 Urvalsprocess 2 De studenter som inte ”skrivit sig på” ett projekt måste senast onsdagen den 27:e ha valt projekt och anslutit sig till sin grupp. Studenter som inte väljer eller inte är här – lottas in i projekt


Ladda ner ppt "Malmö högskola Studentprojekt 10 poäng våren 2002."

Liknande presentationer


Google-annonser