Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Projektbanken 022 Klicka någonstans så fortsätter bildspelet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Projektbanken 022 Klicka någonstans så fortsätter bildspelet."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Projektbanken 022 Klicka någonstans så fortsätter bildspelet

3 2 Vi var några elever som kom på en bra projektidé! Vi ville anordna en diskokväll för vår klass - och kanske fler klasser på skolan.

4 3 Vi pratade med vår lärare. Han godkände idén som lämplig inom kursen ”Projektarbete 100 poäng”. Han åtog sig också att bli vår handledare. Vi startade direkt med planeringen!

5 4 Vid första mötet pratade vi igenom idén ordentligt. Först noterade vi viktiga saker som måste göras direkt. Att åtgärda direkt: • kontakta diskjockeys • boka lokal (preliminärt) • undersöka intresset i övriga klasser • bestämma dag Frågor till nästa möte: • drycker, förtäring • ordning och säkerhet • kostnader, betalningssätt • inbjudan, affisch • ??

6 5 Vi möttes igen i projektgruppen och nu blev vi påminda om att planering tar mer tid än man tror. Allt vi bestämde noterades: – vad som skulle göras – vem som ansvarade för varje uppgift – när uppgiften skulle vara klar.

7 6 Ordnings- och säkerhetsfrågorna funderade vi särskilt över, t ex • risken för brand • kontroll av lokalens nöd- utgångar • om närboende kan störas • om det krävs ordningsvakt • maximalt antal besökande som lokalen tillåter. Diskokvällen närmade sig! Vi stämde av hela projektet Med vår handledare.

8 7 Vi insåg att vi behövde hjälp av kompisar utanför projekt-gruppen. Några åtog sig att städa lokalen dagen efter (mot ersättning förstås). Vi gjorde också en noggrann kalkyl. Gruppen möttes för att dokumentera projektet och planera för redovis- ning och utvärdering. Ekonomi: Intäkter: • entréavgifter • från försäljning Kostnader: • lokal, städning • musik • inköp av dryck, mm Resultat:

9 8 Dagen D kom! Många hjälpte till med att • transportera utrustning • ordna lokalen • trimma ljud och ljus • provköra med DJ • fixa kiosken • mm.

10 9 Så brakade det loss!! Vi i projektgruppen hade förstås en del arbetsuppgifter men kunde ändå gå omkring och känna på stämningen och delta i festen.

11 10 Dagen efter träffades vi i projektgruppen för att följa upp det som hänt, t ex • hur uppskattades disko- kvällen? • gick festen enligt planerna? • efterarbetet i festlokalen • ekonomin. Vi sammanställde också den slutliga projektrapporten.

12 11 Dags för redovisning! Hur fungerade: • projektet i stort • planeringsmöten, arbetsgång • medverkande, deltagare • säkerheten • ekonomin • dokumentationen? Hur upplevde vi projektarbetet? Vilka lärdomar har vi fått? Kunde något ha gjorts annor- lunda?

13 12 Projektgrupp, Arbetssätt, Projektplan, Ekonomi. Jobba som planerat, Stäm av med HL, Anteckna, Skriv rapport. Vad blev resultatet? Hur jobbade vi? Vad lärde vi oss? Tydligt mål, rimlig omfattning, stäm av med handledaren (HL).

14 13 Ett sätt att välja projekt: Projektidéer… Konstruera och tillverka ett ställ för skivstänger till skolans gymnastiksal. …att designa/kon- struera, vidareutveckla, rita, beskriva och fram- ställa varor/produkter och tjänster. …att undersöka, utreda, kartlägga och beskriva olika förhållanden och tillstånd … att anordna, arran- gera och genomföra olika publika verksam- heter, till exempel fester, utställningar och konferenser. Designa, tillverka och distribuera hjälpmedel; t ex dokumenthållare till kommunens kontor. Vidareutveckla produkt eller process i sam- verkan med företag, teknikcenter eller högskola. Undersöka hur skolan genomför och dokumenterar ”systematiskt arbetsmiljöarbete”. Visa hur räddnings- tjänsten arbetar; – förebyggande, – och när något– – händer. Kartlägg hur ett av ortens företag arbetar med IT; informationsteknik. Anordna en trevlig diskokväll vid termins- slutet för den egna klassen. Arrangera utställning i kommunhusets entré om ett gymnasie- program. Samordna företagens utställningar i samband med höstens information till grundskolans elever. Kommunen, offentlig verksamhet Skolan, hemmet, fritiden Företag, teknikcentra, högskolor … kan hämtas från/i samarbete med: … med inriktning:

15 Fler spännande idéer hittar du i projektbanken!

16 Om du sparar ner bildspelet på din hårddisk kan du använda det som grund för en PowerPoint-presentation av ditt eget projektarbete. Tänk på att du av upphovsrättsliga skäl inte får använda bilderna från bildspelet.


Ladda ner ppt "1 Projektbanken 022 Klicka någonstans så fortsätter bildspelet."

Liknande presentationer


Google-annonser