Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT Projektkurs - DA7075 VT04. Agenda Kursregistrering Personal, roller Åtagande Om projekt –Projektkalender Tidrapportering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT Projektkurs - DA7075 VT04. Agenda Kursregistrering Personal, roller Åtagande Om projekt –Projektkalender Tidrapportering."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT Projektkurs - DA7075 VT04

2 Agenda Kursregistrering Personal, roller Åtagande Om projekt –Projektkalender Tidrapportering

3 Kursregistrering Fyll i –Namn, –Personnummer och –epostadress – Tydligt!

4 Personal, roller I kursen finns följande resurser Projektmedlemmar (studenter) Projektledare (studenter) Tekniskhandledare (Per Smitt) Projekthandledare (Steve Dahlskog) Beställare (Linus de Petris) Kursansvarig och Examinator –Steve Dahlskog

5 Åtagande Tänk på att ni gör ett ÅTAGANDE när ni deltar i kursen och projektgruppen –Ett åtagande mellan kursansvarig och dig –Om du utför detta projektarbetet så får du 8 akademiska poäng av mig –Ett åtagande mellan dig och övriga studenter i projektgruppen –Om ni inte hjälps åt så lyckas någon av er –Att sitta och inte göra någonting stjälper dig själv såväl som dina kamrater

6 Sagt om projekt… Ett projekt är en serie kriser som i bästa fall leder till ett i efterhand konstruerat mål efter ett godtyckligt antal månader

7 Om projekt Vad är projekt? –Ett projekt är av engångskaraktär –Ett projekt är målinriktat –Ett projekt är avgränsat i tid och omfattning –Ett projekt är uppbyggt kring en tillfällig organisation –Ett projekt är tilldelat begränsade resurser –Ett projekt är planerat med avseende på –Tid –Resurser –Kostnader –Ett projekt är uppdelat i delmål

8 Olika typer av projekt Forskningsprojekt –Sökande projekt med lösa tyglar och tidsramar Utredningsprojekt –Starkt problemorienterat och given tidsram Utvecklingsprojekt –Visionärt och etappindelat Konstruktionsprojekt –Mycket konkreta mål, detaljerad planering, tydligt angivna resurser, klart angivet färdigdatum Genomförandeprojekt Utvärderingsprojekt

9 Den tillfälliga organisationen Linjeorganisation och projektorganisation Projektorganisationen –Människorna –Gruppens storlek –Gruppens spridning –Social spridning –Geografisk spridning –Kulturell spridning

10 Projektmodell Projektet delas upp i faser – från problemställning till lösning För att ha kontroll över faserna bestäms vad som skall vara klart efter vilken fas Fasernas avslut utgörs av ”milstolpar” –Dessa skall vara synliga och mätbara –Ex. ”Alla intervjuer gjorda” –Vissa milstolpar gäller dokument –Ex. ”Kravspecifikationen godkänd av kund” –För ett normalprojekt så kanske det bör inträffa 5-6 bra milstolpar

11 Fasindelning (se Polya – How to Solve It) Fas 1 –Förstå problemet –”Vad skall göras?” Fas 2 –Skapa en plan –”Hur skall vi göra det?” Fas 3 –Genomför planen –”Gör!” Fas 4 –Utvärdera resultatet –”Stämmer det?” Fasernas namn: –Definitionsfasen / Initiering –Planeringsfasen / Etablering –Utförandefasen / Konstruktion –Utvärderingsfasen / Överlämning

12 Projektkalender


Ladda ner ppt "PROJEKT Projektkurs - DA7075 VT04. Agenda Kursregistrering Personal, roller Åtagande Om projekt –Projektkalender Tidrapportering."

Liknande presentationer


Google-annonser