Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service VÄLKOMNA till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service VÄLKOMNA till."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service VÄLKOMNA till

2 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20082 Nätverksdagen, den 2 juni 2008  Del av Offentliga Rummets satsning på nätverkande & erfarenhetsutbyte = Sambruks verksamhet !! =>  Skapa NYTTA  Erfarenhetsutbyte  Kompetensutveckling  Framtida satsningar  Lära av externa synpunkter och erfarenheter

3 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20083 Nätverksdag – Offentliga Rummet i Västerås 2 juni 2008  Inledning – kort om SambrukClaes-Olof Olsson verkställande tjänsteman, Sambruk  Från händelsestyrd till processtyrd IT-verksamhetInge Hansson i Karlstads kommun IT-chef, Karlstads kommun Gunnar Kartman Karlstads kommun  Öppenhet – från vision till verklighetPeter Dacke Projektledare, BO-projektet, Botkyrka kommun  Kundtjänst – tar tempen på organisationenEva Karlberg IT-strateg, SKellefteå kommun  Lunch  Hur påverkar kreativitet organisationen ? Farida Rasulzada PhD, Lunds universitet  Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling Annie Röstlinger ger nytta för företag och kommun forskare, Linköpings Universitet  Kaffe  ”Underskrifter på heder och samvete” – kan vi Jonas Sjöström tänka nytt i offentlig sektor, med hjälp av e-tjänster ? doktorand, Linköpings Universitet

4 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20084  förening för verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster  fokuserar på verksamhetsutveckling med hjälp av informationsteknik  medlemmar påverkar själva utvecklingen av e-tjänster utifrån den egna kommunens behov  initiera, driva och/eller delta projekt Allmänt Ideella föreningen Sambruk i Sverige

5 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20085  e-tjänster utan verksamhetsutveckling => bättre (initial) tillgänglighet (MEN knappast högre effektivitet…)  Befintliga s k ”standardsystem” ger ingen hjälp/ledning för verksamhetsuteckling  Svårt, tungt och dyrt för enskild kommun att planera och genomföra verksamhetsutvecklingsprojekt (förstudie, processanalys, best-practise, kravspecifikation, anskaffning, införande) => samverkan genom SAMBRUK VISION Samverkan OCH verksamhetsutveckling OCH e-tjänster => effektiv kommunal medborgarservice

6 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20086 Sambruk – historik  Startade som idé / nätverk 2003, främst IT-folk  12 kommuner + Statskontoret  Fem pilotprojekt 2003 – 2004  Verksamhetsutveckling m h a informationsteknik  Formell intresseförening 2004  Styrelse  Verkställande tjänsteman  Projektkoordinator  Projekt & nätverk  2005; 40-tal medlemmar + VERVA & SKL

7 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20087 Sambruk idag  80-tal medlemmar = mer än 3,8 miljoner invånare  VINNOVA-stöd (3,2 + 3,4 + 3,9 MKr) för forskning  Aktiv dialog med VERVA, CSN, FK, Närings- & Finansdep.  Flera genomförda & pågående projekt  Aktiv nätverkssamverkan  Rapporter m m  Säkerhetsklassning av e-tjänster  Specifikation av nyttomeddelanden  Specifikation av begreppsmodeller  Remissinstans till SOU 2007:47 – ’den osynliga infrastrukturen’

8 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20088 Vad har vi gjort under 2007 - 1  Prioriterade områden  Tillväxt, storlek & ekonomi+/-  Stärkt dialog m kommunledningarJA  Förstärkt beställarkompetensJA  Nationell IT-strategi f vård & omsorgnej  RemissorganJA  Verksamhetsprojekt  Ansökan om barnomsorg avtal på g  Förnyad ansökan om ekonomiskt biståndi vänt  Föreningsbidrag & lokalbokningavtal  Dokument- & ärendehanteringpilotprojekt  Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASSpå g  ÖTPVer 2.0

9 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/20089 Vad har vi mer gjort under 2007 - 2  VINNOVA - FoU  Aktivitetsbaserad forskningsinsats i två projekt  Utarbetande av affärsmodellerOK, avslut juni  Nätverk  Medborgarassistent -> Digitala Assistenterigång  MIS-paketering -> Applikationsdistributionigång  Ärende- & dok.hanteringssystemet LEXigång  Nya projekt anmält & initierat  Elektroniskt bevarandestart 29/5

10 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200810 Vad har vi gjort mera under 2007 - 3  Möten/seminarier  Vårmöte, Sollentuna, maj  Höstmöte, Sandviken, november  Information/marknadsföring  Infobrev -> medlemskommuner, resp icke-medlemmar  Artiklar  Kommunal Ekonomi  Computer Sweden  Annonsbilaga i DagensIndustri  Informationsvideo på DVD & www.sambruk.se

11 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200811 Verksamhetsplan 2008 - 1  Prioriterade områden  Fortsätt framåt !!  Kritisk massa => etablerad, ”märkbar” företeelse  Leverera resultat !!  Avgörande för fortsatt utveckling & tillväxt  Fortsatt kompetensutveckling – det intellektuella kapitalet  Kravspecifikation  Verksamhetsutveckling  Anskaffning/upphandling  Nationell IT-strategi för vård & omsorg  Flera regionala projekt igångsatta – samordning ?  Stärkt relation m flera befattningshavare i medlemskommunerna  Politiken / Kommun- & förvaltningschefer / IT

12 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200812 Verksamhetsplan 2008 - 2  Aktivitetsplan – pågående projekt  Barnomsorg  Lång process => paradigmskifte !!!  Förenklad upphandling i april  Avtal före sommaren  Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  Ny PL + samordning med nytt FoU-projekt  Dokument- & ärendehantering  Ramavtal tecknat 2007 => Skellefteå driver pilotprojekt  Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS  Lång process med bl a FK, spec klar => upphandling i höst

13 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200813 Verksamhetsplan 2008 - 3  Aktivitetsplan – pågående projekt, forts  Öppen Teknisk Plattform  Vidare förädling, stöd i kravspec/upphandlingsprocessen  Aktivitetsplan – pågående nätverk  Digitala assistenter  Samverkan med VERVA för fortsatt vidareutveckling  Applikationsdistribution  Aktivt nätverk => nyttig samverkan & erfarenhetsutbyte inom IT-avdelningarna

14 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200814 Verksamhetsplan 2008 - 4  Samverkan med statliga organisationer  VERVA:s samverkansgrupper kring vidareutveckling av komponenter inom Infratjänsten  Förstudier avseende nya ramavtal  Nationellt kompetenscentrum för öppen källkod  NUTEK – e-tjänster för företagare  VINNOVA – FoU  Avslutning av pågående projekt – GRO  Nya projekt startas upp nu

15 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200815 Verksamhetsplan 2008 - 5  Nya projekt  Elektroniskt bevarande  Mycket stort intresse, väsentligt OCH svårt område, 30 delt.  Kluster-E – Äldrelivsbranschen  Sandviken + Reg.Gävleborg m fl och Sambruk i gemensam EU-ansökan => GODKÄND  www.pensiostorm.se  Samverkan med Sundsvalls kommun  VINNOVA – FoU  Två nya utlysningar – GODKÄNDA; 3,4 MKr + 3,9 MKr –Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samverkan mellan stat och kommun –Affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor

16 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200816 Ensam är stark…

17 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200817 MEN – 100 ”ensamma” är starkare….

18 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200818 MEN – 100 ensamma är starkare…. och 290 tillsammans är ännu starkare !!!

19 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200819 ”Att Sambruka är att förändra (kommun-) världen…”

20 Off.Rummets Nätverksdag 2/6/200820 Mer information www.sambruk.se Claes-Olof Olsson claes-olof.olsson@sambruk.se 0703-14 11 92 Gunilla Hallqvist gunilla.hallqvist@sambruk.se0703-45 84 40


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service VÄLKOMNA till."

Liknande presentationer


Google-annonser