Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service

2 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20072 Styrelsemöte 7 december 2007 5.Föregående möte 6.Intresseföreningen - internkontroll 7.Nya medlemmar 8.SKL – Programverket - Sambruk 9.VINNOVA – FoU 10.Sambruk - nuläge Projektläget 11.Ekonomi 12.Info från styrelsemedlemmar 13.Övriga frågor

3 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20073 Föregående mötesprotokoll  Marknadsföringsfilm - KLAR  Remissyttrande – SOU 2007:47  Möte med M Enzell/Fi – info/förslag överlämnat  Ekonomi  Projektekonomin genomgången – diskussion om underskott kvarstår

4 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20074 Ekonomi  Resultatrapport - 20071130 Resultatrapport  Projektresultatrapport - 20071130 Projektresultatrapport  Medfinansiering – EU-projekt E-klusterE-kluster

5 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20075 Intresseföreningen  Internkontroll – N/A  Förslag till samarbete – seminarium  Avtal m DokumentInfo

6 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20076 Nya medlemmar  Lidingö stad (från höstmötet i Sandviken)  Gotlands kommun (muntligt OK 6/12, KommITs-möte)

7 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20077 SKL – Pgmverket - Sambruk  N/A

8 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20078 VINNOVA - FoU  Fortsatt arbete inom främst LSS_LASS  Ekonomi – OK  Inledande diskussion kring fortsättning, efter 20080630

9 Sambruk – styrelsemöte 7 december 20079 Nuläge  Marknadsföring  Annons i DI-bilaga 20 november  KommITs-presentation 6 december  Marknadsförings-/info-film  Förslag till samarbete kring specifikt seminarium, våren-08  Leverantörsdiskussioner  Business Connection (upphandlingsstöd) – 6/12  MobilityGuard (behörighet/inloggning) – 6/12  IBM (standardisering) – 11/12  Orbelon (ansökningssystem)

10 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200710 Projektrapportering Sambruks styrelsemöte 7 december 2007 Förnyad ansökan om ekonomiskt bistånd  Omstart våren 2007, ny projektledare/Sundsvalls kommun  Projektplanearbete pg, uppdelade arbetsuppgifter i deltagande kommuner, vill ha FoU-stöd  Kontakt med Verva  Nytt avtal med CSN på gång E-tjänst barnomsorg  Genomgång av kravspec:en i veckan med Sirius, Tieto och IST. Möte 18/12  Samarbete med Verva?  Inbjudan till alla Sambrukskommuner att delta i avrop/köp

11 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200711 Föreningsbidrag och lokalbokning  Upphandling klar och ramavtal upprättat. 4-5 kommuner intresserade av avrop  Marknadsföringsbrev/inbjudan till deltagande på gång  Nätverk för fortsatt utveckling planeras Sammanhållen e-förvaltning inom LSS/LASS  Svar från FK på Göran G:s PM  Presentation av tidrapporteringsverktyg för personliga assistenter – Kumla (nov)  Tidplan: Design- och processmodulering klar: Intressentavstämningsprocess pg – IFA, pers.ass, enhetschefer- arbetsledare, brukare, LSS-komm., FK  Kravspec med ÖTP-integrering klar dec-07 för synpunkter från enhetschefer och IT-personer. Klar i april.  Nytt möte m FK – jan-08  Möte jan-08 med brukare, IFA, och enhetschefer från Kristianstad, Lund och Vellinge

12 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200712 ÖTP  ÖTP 2.0 samt ”Vägledning till ÖTP” klar.  Populärversion under utarbetande  Behov av utbildning på ÖTP Nya projekt Långsiktig arkivering av digital information  Första möte 27 nov – 17 kommuner  Projektidégrupp bildad, möte i jan  Projektledare??

13 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200713 Äldrelivsbranschen som tillväxtmotor-E-kluster  Eu-projekt, 8 kommuner i Gävleborg + Falun, Borlänge och Mora  Rev. ansökan – till Nutek 7 jan-08  Sambruksmedverkan??

14 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200714 Nätverk Metakatalog  Erfarenhetsutbyte, utbildning och påverkan på leverantörer  Strategiska frågor Applikationsdistribution (fd MSI-paketering)  Niclas Bendroth, Lunds kommun, ny ledare  Möte 12 november – genomgång av status i kommunerna  MBA  Kund/leverantörmöte 2 gg/år  MBA-Wizard finns på testbädd  Marknadsföringsbrev för att få nya deltagare  Ny nätverksledare sökes

15 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200715 DÄHS06  Nytt nätverk planeras våren-08 På gång  Verva, SHS-utv.grupp, Mina sidor  www.pensiostorm.se (Inbjudan till Sundsvalls kommun - Mittuniversitetet) www.pensiostorm.se  Lantmäteriverket – Gävle (Inbjudan till utvecklingsdag i feb-08)

16 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200716 Strategiska frågor  Rekrytering Verkst.tjm  Annons publicerad  Inköpssamarbete  Spam-/virusskydd, t ex SoftScan (se bifogat förslag)  Gemensam ID/Inloggningsösning, t ex MobilityGuard  Assistans från Affärsmäklare, t ex BusinessConnection  Projektsamordnare  Utdebitering – lägre ”styckpris” p g a fler medlemmar?  Tidsperiod – anställning -> sept, men utdebitering kalenderår  FOR_LOK  Utdebitering av underskott 2007 ?

17 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200717 Info från styrelsemedlemmar

18 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200718 Övriga frågor  CSN-avtal  COO-förslag i Sundsvall för kommentarer  WMData-diskussion kring DÄHS-avtalet  COO skriver formellt brev med specifika krav, med utgångspunkt från ingånget avtal, avseende LEX  Möte med Gbg:s e-strategigrupp 17 januari

19 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200719 Erfarenheter & slutsatser 2007  Personlig info/MF ger resultat !  Vi närmar oss ”kritisk massa” – MEN; < 100 medlemmar idag  Projektledning och ekonomisk redovisning är kritiska framgångsfaktorer  LSS_Lass => viktiga lärdomar/erfarenheter & kunskaper  2007 – ett litet genombrottsår  FOR_LOK -> avtal  Nystart av Ek.bistånd och Applikationspaketering  LSS_Lass => förbättrad projektprocess  BO-projektet ser ”ljuset i tunneln”  ÖTP 2.0 levererad & uppmärksammad  DÄHS2006- avtal tecknat OCH projekt startat  Aktiv FoU, som konkret bidragit till projekt och kunskapsuppbyggnad

20 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200720 Utsikter & ansatser 2008  Leverera resultat !!!  BO  DÄHS  FOR_LOK  LSS_Lass  Applikationspaketering & -distribution  Produkter/Lösningar inom infrastruktur – ÖTP 2.0  Nya projekt (?)  Digita arkivering  Kontaktcenter  M fl  Medlemsavgift 2008 ->

21 Sambruk – styrelsemöte 7 december 200721 Avslutningsvis…


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service."

Liknande presentationer


Google-annonser