Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Remisskonferens om Missbruksutredningen 2011-08-29.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Remisskonferens om Missbruksutredningen 2011-08-29."— Presentationens avskrift:

1 Remisskonferens om Missbruksutredningen 2011-08-29

2 Lag om missbruks- och beroendevård (LMB) - Kompletterar SoL och HSL - Riktar sig till båda huvudmännen - SoL och HSL är i behov av översyn

3 Landstingets ansvar - R ådgivning och behandling, hit hör främst; - tillnyktringsverksamhet, - abstinensvård, - läkemedelsbehandling, och - psykosocial behandling Kommunens ansvar - Rådgivning och psykosocialt stöd - Stöd till boende, sysselsättning och försörjning - Bistå arbetsgivarna inom kommunen med information och råd när det gäller missbruksproblem på arbetsplatsen ------------------------------------------------------------------------------- Möjlighet att träffa överenskommelse med icke ansvarig huvudman om att fullgöra vissa insatser inom missbruks- och beroendevården.

4 Vård utan samtycke - LVM upphävs - Som allvarlig psykisk störning enligt LPT ska även avses att patienten till följd av missbruk eller beroende har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård - Vid bedömning av vårdbehov ska bl.a. beaktas om patienten kan få sitt tillstånd avsevärt förbättrat genom vården eller avsevärt försämrat om vården uteblir

5 Ändring i lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB - Huvudansvaret för förvaring och tillsyn vid polisens omhändertagande enligt LOB ska ligga hos landstinget i egenskap av huvudman för hälso- och sjukvården - Den omhändertagne ska föras till en av landstinget anordnad enhet för tillnyktring, om inte särskilda skäl talar emot det - Landstinget svarar för att tillhandahålla och finansiera enheten (möjlighet till samarbetssamtal med annat landsting eller kommun)

6 Ändring i lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB - Om tillnyktring inte lämpligen kan ske på en enhet för tillnyktring eller motsvarande vårdenhet på grund av aggressivitet etc. får den omhändertagne förvaras i arrest eller inom Kriminalvården för tillnyktring - Landstinget svarar i ovanstående fall för att polisen eller personalen hos Kriminalvården har tillgång till medicinska bedömning under den omhändertagnes tillnyktring - Polisen svarar även fortsättningsvis för de polisiära uppgifterna att gripa, skyddsvisitera samt transportera omhändertagna enligt LOB till en enhet för tillnyktring etc.


Ladda ner ppt "Remisskonferens om Missbruksutredningen 2011-08-29."

Liknande presentationer


Google-annonser