Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erica Hasslar. Inledning Mälarens närområde har varit bebott i årtusenden Människan påverkar sin omgivning Under 1900-talet blev påverkan av näringsämnen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erica Hasslar. Inledning Mälarens närområde har varit bebott i årtusenden Människan påverkar sin omgivning Under 1900-talet blev påverkan av näringsämnen."— Presentationens avskrift:

1 Erica Hasslar

2 Inledning Mälarens närområde har varit bebott i årtusenden Människan påverkar sin omgivning Under 1900-talet blev påverkan av näringsämnen i området påtaglig Orsak: mer gödning, dränering, dikning och markpackning

3 Mälaren blev eutrof (övergödd) Fosfor anses vara det begränsande näringsämnet

4 Källor för fosforbelastning på Mälaren

5 Åtgärder Åtgärder har genomförts för att minska näringstillförseln Byggt reningsverk Stramare regler för industrier Åtgärder mot jordbruken Satt upp beting

6 Beting Beting- skillnaden mellan uppmätt halt och god status Modell som visar vilka bassänger i Mälaren som uppnår god ekologisk status om tillrinnande vattendragen uppnår sina beting?

7 Modell Modellera halterna av totalfosfor Baseras på Mälarens avrinningsområde

8 Uppdelad på 32 åtgärdsområden/bassänger 33 vattendrag och 32 närområden Majoriteten av vattnet rinner in i västra delarna Skillnad i jordsammansättning ger skillnad i läckage

9 Utgår från tot-P Satt samman nettoflöden, bassäng och vattendrag Lagt till retention (sedimentering) Lagt till beting Se hur halten påverkas Matcha mot ekologisk status

10 Nollalternativ Efter utförda beting

11 Slutsatser De bassänger som inte uppnår god status är tämligen små och isolerade Vikar utan vattendrag får ingen förbättring eftersom beting enbart finns för vattendrag

12 Beting (kg-P) Kvarvarande förbättringsbehov (kg-P)


Ladda ner ppt "Erica Hasslar. Inledning Mälarens närområde har varit bebott i årtusenden Människan påverkar sin omgivning Under 1900-talet blev påverkan av näringsämnen."

Liknande presentationer


Google-annonser