Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering för alla Andreas Cederbom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering för alla Andreas Cederbom"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering för alla Andreas Cederbom Andreas.cederbom@funka.com Twitter: @cederbomarn

2 Funka Startades av handikapprörelsen Privatägt bolag 2000 Oslo 2010 Madrid 2013

3 Vad vi gör Konsultverksamhet Utveckling Analys, stöd och test Utbildning Forskning Samarbetsprojekt Förtroendeuppdrag Standardisering

4 Tillgänglighet handlar om att ge så många som möjligt likvärdiga förutsättningar

5 Informationstillgänglighet Design för alla Internationell standard WCAG 2.0 - www.w3c.org Teknik & mänsklig faktor Kvalité

6 Se Höra Läsa och skriva Social interaktion Tala Koncentration Motorik Kognition Överkänslighet

7 Vem berörs? Ovana vid teknik Svenska som andraspråk Arbetsskador Tillfälliga besvär Äldre Mobilanvändare Funktionsnedsättning

8 Tre delar Pedagogik Teknik Innehåll

9 Exempel på webbplats som du är van att se den

10 Exempel på webbplats som blinda ser den

11 Exempel: teknik

12 Exempel: teknik

13 Inte klarar att läsa när ett bildspel snurrar Ser allt upp och ned Styr med ögonen Inte ser färger ……….… Styr med tangentbordet Styr med rösten Får allt uppläst Inte kan höra vad som sägs i filmen

14 Vad säger bilden egentligen?

15 Exempel: teknik och pedagogik

16 Exempel: Pedagogik

17

18 Exempel: Innehåll

19

20

21 Vad kostar utanförskapet?

22 210 miljarder per årskull www.skandia.se/hem/Om-Skandia/Socialt- ansvar1/Samhallsengagemang/Utanforskapets-pris/

23 Statistik: Elever med funktionsnedsättning 1993200020082013 Läs- och skrivsvårigheter 5554829455457 Synnedsättning 85144203286 Nedsatt rörelseförmåga 91207421555 Döva 48138181141 Kognitiva svårigheter -- 7382588 Hörselnedsättning 30100180208 Andra funktionsnedsättningar 15193256642 Övriga 1587691229565 4832101613410442 Källa: www.studeramedfunktionshinder.nuwww.studeramedfunktionshinder.nu

24 WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines Internationell standard Framtagen av W3C Från 2008 ISO/IEC 40500:2012 Alla pekar på WCAG 2.0 Teknikoberoende Olika nivåer A, AA och AAA

25 Exempel ur WCAG 1.4.1 Use of Color: Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element. (Level A)

26 Exempel: Beroende av färg

27 Exempel ur WCAG 1.3.1 Info and Relationships: Information, structure, and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text. (Level A)structurerelationshipspresentationprogrammatically determined

28 Exempel: Teknisk struktur

29 Problem med WCAG Teknikfokus Fokus på hjälpmedel Pekskärm saknas Kognition saknas Svårtolkat

30 WCAG är tänkt att tolkas lokalt av experter

31 Några verktyg och länkar E-delegationens webbriktlinjer http://webbriktlinjer.se/ http://webbriktlinjer.se/ Colour Contrast Analyser www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/ www.paciellogroup.com/resources/contrastanalyser/ Web Accessibility Toolbar www.paciellogroup.com/resources/wat/ www.paciellogroup.com/resources/wat/ Funkas utbildningar www.funka.com/vi-erbjuder/utbildning/ www.funka.com/vi-erbjuder/utbildning/

32 Något är på gång

33 Ny europeisk standard EU föreslår direktiv Ny svensk diskrimineringslag

34 Diskrimineringslagen Diskrimineringslag (2008:567)

35 (Kap 1, § 4) Bristande tillgänglighet… …att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning …

36 … som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse,

37 Vad innebär det här? Visar vilket samhälle vi vill ha Rättighetslagstiftning Resultat först vid anmälan Webben? Teknik, pedagogik, innehåll? Alternativa format?

38 Vad är alternativa format? Punktskrift Storstil Daisy Teckenspråksfilm Pdf Epub Film Textning Syntolkning Webbsida …

39 Ny europeisk standard

40 EN 301 549: Accessibility requirements for procurement of ICT products and services in Europe EN 301 549 (pdf 639 kb)

41 Vad innebär det här? Omfattar all IT För webb och mjukvara: WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell lag 2016 Upphandlare får bättre stöd Branschen har något att förhålla sig till

42 Exempel Automat för att låna böcker: Fysiska krav Placering Vägen fram till automaten Höjd Krav på mjukvaran Textstorlek Uppläsning WCAG

43 EU föreslår direktiv kring webbtillgänglighet

44 Förslag till direktiv 12 ”services” WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell uppföljning EU-sanktionerad metodik

45 Parlamentet röstade ja i första instans 593 ja 40 nej 13 avstod

46 Parlamentets linje Hela offentlig sektor Privata bolag som ger offentlig service (fler än 12 anställda) 1 år för nya webbplatser 3 år för befintliga och ytterligare 2 år för textning av live video

47 Förhandlingar pågår

48 Undvik problem Expertkompetens behövs Tänk proaktivt Ställ krav på leverantörer Kommunikation viktigt Se till att inte vara sämst i klassen

49 Bibliotek idag? Webbplatserna tekniskt hanterbara …pedagogiska och funktionella problem Lokalerna har ni jobbat med Automater - varierande nivå Usla e-tjänster Bristande kunskap vid upphandling

50 Vad kan ni göra? Inventera – Planera - Följ upp Teknik – Pedagogik – Innehåll Webb – pdf – appar… Ställ krav Ta hjälp Lyssna på användarna Hjälp användarna Tillgänglighet är ingen egen aktivitet

51 Är det här ni?

52 Om vi bara gör det lagen kräver…

53 Eller är det här ni?

54 Tillgänglig trappa?

55 Hellre lust än lag


Ladda ner ppt "Digitalisering för alla Andreas Cederbom"

Liknande presentationer


Google-annonser