Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalisering för alla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalisering för alla"— Presentationens avskrift:

1 Digitalisering för alla
Andreas Cederbom

2 Funka Startades av handikapprörelsen Privatägt bolag 2000 Oslo 2010
Madrid 2013

3 Vad vi gör Konsultverksamhet Forskning Samarbetsprojekt
Utveckling Analys, stöd och test Utbildning Forskning Samarbetsprojekt Förtroendeuppdrag Standardisering

4 Tillgänglighet handlar om att ge så många som möjligt likvärdiga förutsättningar

5 Informationstillgänglighet
Design för alla Internationell standard WCAG Teknik & mänsklig faktor Kvalité

6 Kognition Läsa och skriva Höra Tala Koncentration Social interaktion Motorik Se Överkänslighet

7 Vem berörs? Ovana vid teknik Svenska som andraspråk Arbetsskador
Tillfälliga besvär Äldre Mobilanvändare Funktionsnedsättning

8 Tre delar Innehåll Teknik Pedagogik

9 Exempel på webbplats som du är van att se den

10 Exempel på webbplats som blinda ser den

11 Exempel: teknik <img src=”org.jpg” alt=”Illustration av organisationsstrukturen, klicka på bilden för att se en större version, läs om organisationsstrukturen i texten nedan”>

12 Exempel: teknik

13 Styr med tangentbordet
Ser allt upp och ned Får allt uppläst Styr med ögonen Styr med tangentbordet ……….… Styr med rösten Inte ser färger Inte kan höra vad som sägs i filmen Inte klarar att läsa när ett bildspel snurrar

14 Vad säger bilden egentligen?

15 Exempel: teknik och pedagogik

16 Exempel: Pedagogik

17 Exempel: Pedagogik

18 Exempel: Innehåll

19 Exempel: Innehåll

20

21 Vad kostar utanförskapet?

22 210 miljarder per årskull

23 Elever med funktionsnedsättning
Statistik: Elever med funktionsnedsättning 1993 2000 2008 2013 Läs- och skrivsvårigheter 55 548 2945 5457 Synnedsättning 85 144 203 286 Nedsatt rörelseförmåga 91 207 421 555 Döva 48 138 181 141 Kognitiva svårigheter - 738 2588 Hörselnedsättning 30 100 180 208 Andra funktionsnedsättningar 15 193 256 642 Övriga 158 769 1229 565 483 2101 6134 10442 Källa: Gruppen övriga är personer som samordnarna känner till som har nedsättningar men som inte har någon form av stöd från universitetet/högskolan. Mörkertalet är stort var det 6723 kvinnor och 3719 män som syntes i statistiken. Troligen ett större mörkertal bland män än kvinnor.

24 WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines Internationell standard
Framtagen av W3C Från 2008 ISO/IEC 40500:2012 Alla pekar på WCAG 2.0 Teknikoberoende Olika nivåer A, AA och AAA

25 Exempel ur WCAG 1.4.1 Use of Color: Color is not used as the only visual means of conveying information, indicating an action, prompting a response, or distinguishing a visual element. (Level A)

26 Exempel: Beroende av färg
Länkar får inte enbart skilja sig med färg från vanlig text.

27 Exempel ur WCAG 1.3.1 Info and Relationships: Information, structure, and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text. (Level A)

28 Exempel: Teknisk struktur

29 Problem med WCAG Teknikfokus Fokus på hjälpmedel Pekskärm saknas
Kognition saknas Svårtolkat

30 WCAG är tänkt att tolkas lokalt av experter

31 Några verktyg och länkar
E-delegationens webbriktlinjer Colour Contrast Analyser Web Accessibility Toolbar Funkas utbildningar

32 Något är på gång

33 Ny svensk diskrimineringslag
Ny europeisk standard EU föreslår direktiv Ny svensk diskrimineringslag Tre saker händer samtidigt

34 Diskrimineringslagen

35 (Kap 1, § 4) Bristande tillgänglighet…
…att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning …

36 de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
… som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt andra omständigheter av betydelse, Är det här en stark lag?

37 Vad innebär det här? Visar vilket samhälle vi vill ha
Rättighetslagstiftning Resultat först vid anmälan Webben? Teknik, pedagogik, innehåll? Alternativa format? En riksdagsledamot från (s) motionerade i november 2014 om att ta in webben. Alice Bah Kuhnke ansvarar för lagen.

38 Vad är alternativa format?
Punktskrift Storstil Daisy Teckenspråksfilm Pdf Epub Film Textning Syntolkning Webbsida

39 Ny europeisk standard CEN (European Committee for Standardization)
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

40 EN 301 549: Accessibility requirements for procurement of ICT products and services in Europe
EN (pdf 639 kb)

41 Vad innebär det här? Omfattar all IT
För webb och mjukvara: WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell lag 2016 Upphandlare får bättre stöd Branschen har något att förhålla sig till

42 Exempel Automat för att låna böcker: Fysiska krav Placering
Vägen fram till automaten Höjd Krav på mjukvaran Textstorlek Uppläsning WCAG

43 EU föreslår direktiv kring webbtillgänglighet
Ökade krav på användarna Digital klyfta växer Fragmentisering webbplatser inom offentlig sektor 167 miljoner medborgare har behov av tillgänglighet

44 Förslag till direktiv 12 ”services” WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav
Nationell uppföljning EU-sanktionerad metodik

45 Parlamentet röstade ja i första instans
40 nej 13 avstod

46 Parlamentets linje Hela offentlig sektor
Privata bolag som ger offentlig service (fler än 12 anställda) 1 år för nya webbplatser 3 år för befintliga och ytterligare 2 år för textning av live video

47 Förhandlingar pågår

48 Expertkompetens behövs
Undvik problem Expertkompetens behövs Tänk proaktivt Ställ krav på leverantörer Kommunikation viktigt Se till att inte vara sämst i klassen

49 Bibliotek idag? Webbplatserna tekniskt hanterbara
…pedagogiska och funktionella problem Lokalerna har ni jobbat med Automater - varierande nivå Usla e-tjänster Bristande kunskap vid upphandling

50 Vad kan ni göra? Inventera – Planera - Följ upp
Teknik – Pedagogik – Innehåll Webb – pdf – appar… Ställ krav Ta hjälp Lyssna på användarna Hjälp användarna Tillgänglighet är ingen egen aktivitet

51 Är det här ni?

52 Om vi bara gör det lagen kräver…

53 Eller är det här ni?

54 Tillgänglig trappa?

55 Hellre lust än lag


Ladda ner ppt "Digitalisering för alla"

Liknande presentationer


Google-annonser