Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Cederbom Att gå från ord till handling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Cederbom Att gå från ord till handling."— Presentationens avskrift:

1 Andreas Cederbom Andreas.cederbom@funkanu.se Att gå från ord till handling

2 Bland annat… • Artikel 9, Tillgänglighet • Artikel 21, Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång till information 0. Bakgrund Jämlikhet, rätten till självständighet, arbete, utbildning, deltagande i offentligt liv och kulturliv

3 Lagar och regler i Sverige • Lagen om offentlig upphandling (LOU 6 kap 1§) • Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken (SFS 2001:526) • Arbetsmiljölagen (1977:1160) • Språklagen (2009:600)

4 Diskrimineringslagen (2008:567)

5 EU: Upphandling, mandat 376 • EU kommissionen • CEN, CENELEC och ETSI • Fas 1 klar, inventering • Fas 2 påbörjad, hur, vad, när? • I mål november 2013 • Gäller även interna system 1. Upphandling

6

7 • WCAG är utgångspunkten • Interna riktlinjer, hur möter vi WCAG? • Checklistor som stöd och krav • Du som beställare bestämmer 2. Från riktlinje till verklighet

8 1.4.4 Förändring av textstorlek: Förutom för textbeskrivningar och text i form av bild, så kan text förstoras utan hjälpmedel upp till 200 procent utan att användaren förlorar innehåll eller funktionalitet.

9 Sufficient Techniques for 1.4.4 - Resize text 1.G142: Using a technology that has commonly-available user agents that support zoomG142: Using a technology that has commonly-available user agents that support zoom 2.Ensuring that text containers resize when the text resizes AND using measurements that are relative to other measurements in the content by using one or more of the following techniques: – C28: Specifying the size of text containers using em units (CSS) C28: Specifying the size of text containers using em units – Techniques for relative measurements • C12: Using percent for font sizes (CSS) C12: Using percent for font sizes • C13: Using named font sizes (CSS) C13: Using named font sizes • C14: Using em units for font sizes (CSS) C14: Using em units for font sizes – Techniques for text container resizing • SCR34: Calculating size and position in a way that scales with text size (Scripting) SCR34: Calculating size and position in a way that scales with text size • G146: Using liquid layout G146: Using liquid layout 3.G178: Providing controls on the Web page that allow users to incrementally change the size of all text on the page up to 200 percentG178: Providing controls on the Web page that allow users to incrementally change the size of all text on the page up to 200 percent 4.G179: Ensuring that there is no loss of content or functionality when the text resizes and text containers do not resizeG179: Ensuring that there is no loss of content or functionality when the text resizes and text containers do not resize

10 • Hur ska det lösas: Relativa mått • Hur ska det fungera: Zoom och textstorlek • Hur långt ska det fungera: 200 % • Vad får inte hända: Överlappning, oordning • Undantag? Red ut och förklara hur det ska se ut och fungera

11 • All text är inlagd med relativa mått • All text går att förstora upp till 200% utan att innehåll går förlorat eller ändrar ordning

12 • Gränssnittet ska gå att förstora på ett för användaren enkelt sätt. Om det inte finns särskilda skäl ska relativa storlekar användas.

13 3.1.5 Läsförmåga: När text kräver högre läsförmåga än högstadienivå efter att man avlägsnat egennamn och titlar, så finns det kompletterande innehåll eller en version som inte kräver högre läsförmåga än högstadienivå. Exempel 2, WCAG

14 Sufficient Techniques for 3.1.5 - Reading Level 1.G86: Providing a text summary that requires reading ability less advanced than the upper secondary education levelG86: Providing a text summary that requires reading ability less advanced than the upper secondary education level 2.G103: Providing visual illustrations, pictures, and symbols to help explain ideas, events, and processesG103: Providing visual illustrations, pictures, and symbols to help explain ideas, events, and processes 3.G79: Providing a spoken version of the textG79: Providing a spoken version of the text 4.G153: Making the text easier to readG153: Making the text easier to read 5.G160: Providing sign language versions of information, ideas, and processes that must be understood in order to use the contentG160: Providing sign language versions of information, ideas, and processes that must be understood in order to use the content 3. Begriplighet

15 • Interna processer: När du lägger ut information, gör… Exempel 2, Egna riktlinjer •…•… • Stöd: Uppläsning, teckenspråk, syntolkning… • Anpassningsmöjligheter: Det ska gå att ändra instruktioner och utseende… • Tekniska förutsättningar: Det ska gå att skapa sidor med utgångspunkt från en film, illustration, text…

16 • Det ska finnas möjlighet att kombinera film, illustration och text på sidorna • Videospelaren ska följa kraven på tillgänglighet • Webbsidan ska vara ansluten till uppläsningstjänsten… • Alla hjälptexter och instruktioner ska kunna redigeras av organisationen utan hjälp av utvecklare • Utformningen följer vår designmanual • …

17 1.Vem är mottagare? 2.Hur informerar vi budskapet bäst till mottagaren? Beställ film/illustration/… hos redaktionsrådet 3.Texter ska alltid vara korta och enkla 4.Nya sidor ska alltid granskas av redaktionsrådet innan publicering 5.Alla sidor ska utvärderas minst 1 ggr per år och det ska då fattas ett aktivt beslut om sidan ska finnas kvar 6.…

18 Exempel, knyta slips

19

20

21 Exempel, avdramatisera jobbiga ämnen

22 • Webb • Sök • Telefon • E-post • Besök • Sociala medier Hitta ”Hot Spots” 4. Statistik

23 • Identifiera problem • Analysera möjliga förbättringar • Strukturen • Flytta • Byt benämning • Puffa • Innehållet • Film / Illustration / Ljud / annat? • Skriv enklare • Strukturera det enklare • Gör effektmätningar

24 Ska inte användas: • …för att avgöra om en webbplats är tillgänglig eller ej • …för kontroll av grunden • …för att rangordna webbplatser 5. Automatiska verktyg

25 Kan användas: • …på webbplatser som har en bra grund • …för att kontrollera många sidor • …som en hjälp att identifiera avvikelser • …som ett komplement Nedan exempel… Observera att det finns fler verktyg än dessa, några bra, många dåliga.

26 Automatiska listningar säger ganska lite om tillgängligheten

27 Automatiska tester

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Ett automatiskt verktyg ska ge en tydlig överblick

37 Ett automatiskt verktyg ska ge hjälp till att hitta och förstå problem

38 Ett automatiskt verktyg ska ge hjälp i att förstå problem

39 Automatiska tester

40 Ett automatiskt verktyg tillför något när det upptäcker problem som kan vara lätta att missa vid en manuell kontroll

41 Automatiska tester Automatiska verktyg är inte till någon större hjälp om inte tillgänglighetsnivån är hög

42 • Komplexa tjänster och funktioner kräver mer • Praktiska tester / Punktvisa användartester • Allt är inte tillgängligt, förklara för användarna 6. Komplexa system

43 • Utarbeta interna riktlinjer, kravunderlag och checklistor • Använd statistiken för att identifiera möjligheter till förbättringar • Sätt informationen i centrum, inte texterna • Använd bra automatiska verktyg som ett stöd i det löpande arbetet • Ta hjälp när det behövs

44


Ladda ner ppt "Andreas Cederbom Att gå från ord till handling."

Liknande presentationer


Google-annonser