Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Lägesrapport.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Lägesrapport."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Lägesrapport oktober 2010

2 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Tidplan, beräkning Examensrättsansökan HSV2010-06-24 Komplettering HSV2010-09-03 Intervjuer HSV2010-09-23 Beslut HSVDec. 2010 Start ny lärarutbildningHT 2011

3 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Status Examensrättsansökan inskickad för 23 ämnen LU och HKr ansöker om att utfärda sk joint degree för ämneslärarexamen Ny projektledning LU efter Lars Haikola (t o m 2010-12-31) –Lars Andersson, Musikhögskolan, LU –Jonas Granfeldt, SOL, LU Projektledning HKr –Henrik Svensson & Anna Flyman Mattsson

4 Projektled. Ordinarie ledning 10-10 12-10/01-11 03-11 09-11 Utbildning startar Söka Antas Studenter Ledning Lärare Informeras / Rekryteras Kursplaner, etc, förberedelser Under- visning Tid LUT: Tidsplan & brytpunkter

5 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Arbetsuppgifter - Ledning Vad?StatusNär? LedningsorganisationRemisser LU/HKr Slutförslag pågår > juristgranskning Univ./Högskole- styrelserna LU/HKr beslutar dec. 2010 ResursfördelningAG under tillsättningOkt. – nov. Rekryteringar: Ordf. Nämnden, Utb.Chef + Utb ledare Utb.chef + Utb.ledare: Arbetsbeskr.HKr / LU Jan. 2011 Geografisk organisationRemisser LU/HKr Slutförslag pågår Rektorsbeslut dec. 2010? IKT & InfrastrukturAG under tillsättningStart nov.

6 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Arbetsuppgifter - Lärare Vad?StatusNär? Bemanning HT11 Förberedelser Underlag under utarbetande Kontakter Fak / inst. Oktober-nov Kursplanerevidering Prioritet: ingångsämnen Ej påbörjatStart februari 2011?

7 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Arbetsuppgifter - Studenter Vad?StatusNär? MarknadsföringArbetsgrupp?oktober Administrativa system Ej påbörjatnovember

8 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Projektledning Lars Andersson (LU) Jonas Granfeldt (LU) Henrik Svensson (HKr) Anna Flyman Mattson (HKr) Referensgrupp Rektor HKr och LU AG Resurs- fördelning AG? Marknads- föring AG IKT /Infra- struktur Uppdrag Projektfasen – ledning & organisation

9 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Nämnden för ämneslärarutbildning (LU- nämnd och HKr-nämnd) LUT: Ledningsorganisation (förslag) Planerar Utvecklar Utvärderar Beställer Administrativt stöd Rektor LU / HKr Fakulteter /Områden LU Sektionen för Lärarutbildning HKr Utskott N S HT EHL LTH K

10 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Nämnden för ämneslärarutbildning LU 1 repr område HT 1 repr område S 1 repr område N 2 stud 1 extern ledamotd. Hkr 3 repr 2 stud 1 extern ledamot Samt ordförande och ordförandeskapet föreslås alternera mellan lärosätena. Nämnden för ämneslärarutbildning skapas genom en agglutination av en lundanämnd och en kristianstadnämnd Remissförslag: 1 repr Område K

11 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Geografisk fördelning av utbildningens delar

12 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Utbildningsvetenskap Samhällskunskap Historia Religionsvetenskap Geografi So-ämnenas didaktik Svenska som andraspråk Svenska Matematik Engelska Hem- och konsumentkunskap Psykologi Biologi Kemi 7-9 Naturkunskap No-ämnenas didaktik? Spanska Franska Tyska Italienska Teknologi Data Media Filosofi Fysik Kemi (Gy) Språkämnenas didaktik Musik Utbildningsvetenskap

13 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Arbetsgrupp Resursfördelning Uppdrag och tillsättning under utarbetande –Fördelning Hur fördelas resurser mellan och inom lärosätena? Hur hanterar vi bäst ett system med ”köp och sälj” av kurser? –Administrativ omfattning Vad är en lagom administrativ överbyggnad för utbildningen?

14 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Arbetsgrupp IKT / Infrastruktur Uppdrag och tillsättning under utarbetande Lärarutbildningen sker på 4 campi –Kommunikation mellan campi –Kursgivning på distans Nyttjande av IKT i Lärarutbildning

15 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Utbildningschef (förslag) Utbildningschef för lärarutbildningen ansvarar för planering, genomförande och utveckling av lärarutbildning. Utbildningschefen har personalansvar för administrativ personal som är knuten till utbildningen och ansvarar för budget och ekonomisk uppföljning av lärarutbildningen. UC gör underlag för beslut och är föredragande i nämnden för ämneslärarutbildningen. Underlag för budget, attesterar räkningar, planerar för studentvolym m.m. UC ansvarar för planering och samordning med Hkr av lärarresurser och studieplanering för studenterna. UC leder arbetsgrupper för utveckling av utbildningen och deltar i olika grupper inom universitetet och samarbete med Hkr. UC deltar i nationella och internationella nätverk och deltar årligen i ett antal konferenser inom lärarutbildning. UC ansvarar för sin egen kompetensutveckling och att hålla sig ajour med utvecklingen av chefs- och ledarskapsfrågor.

16 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Utbildningsledare (förslag) Utbildningsledaren för Lärarutbildningen ansvarar för: Kontakter, samarbete och samordning mellan deltagande ämnen / institutioner eller motsvarande på LU /HKr Samordning, tillänglighet och uppdatering av litteraturlistor, kursplaner, ev. studiebeskrivingar inför terminsttart. Utarbetande av schema tillsammans med deltagande ämnen/institutioner Bokning av lokaler för terminens samlade undervisning och/eller tillse att lokaler bokas på respektive ort där utbildningen ges. Förslag till lärarbemanning för terminens samlade undervisning tillsammans med UC och deltagande ämnen/institutioner. Genomförande av kursutvärderingar genomförs och hantering i enlighet med riktlinjer

17 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Utveckling Campus Helsingborg Ny institution för Utbildningsvetenskap HT ansvarar Två professurer under tillsättning Meriteringstjänster

18 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Beställarnämnd Nämnden för ämneslärarutbildning Ges det samlade ansvaret: Att organisera, leda, utveckla och kvalitetssäkra ämneslärarutbildning vid LU och HKr. Att samverka med det omgivande nationella och internationella samhället inom ämneslärarutbildning. Uppdragen ska genomföras genom samordning och utnyttjande av resurser inom alla LUs fakulteter och inom HKr.

19 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Nämndens uppgifter är att Besluta om utbildningsplaner på grund- och avancerad nivå avseende ämneslärarutbildning Fastställa uppdrag för de institutioner (motsv) som ska genomföra utbildningsuppdrag inom ämneslärarutbildningen. Uppdraget innebär bl a –Kravspecifikation och beställning av kurser –Tilldelning av medel för genomförande av utbildning –Dimensionering

20 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Forts Nämndens uppgifter är att Ansvara för kvalitet, utvärdering och uppföljning av ämneslärarutbildningen Ansvara för att utveckla en god samverkan med det omgivande samhället, fr a inom skola och utbildning i regionen, men även nationellt och internationellt Ansvara för omvärldsanalyser. Nämnden bör inrättas av universitetsstyrelse och högskolestyrelse. (december?)

21 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Antal ledningsorgan Grundlärarutbildningen vid HKr ska leds av en egen nämnd Nämnden för ämneslärarutbildning ansvarar för ämneslärarexamen. Med den särskilda ställning som musik slutligen fått i HF föreslås att en särskild nämnd för musiklärarutbildning

22 Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Ämnen 1.Musik 2.Svenska 3.Svenska som andraspråk 4.Engelska 5.Tyska 6.Franska 7.Spanska 8.Italienska 9.Filosofi 10.Historia 11.Religionskunskap 12.Psykologi 13.Media 14.Geografi 15.Samhällskunskap 16.Biologi 17.Matematik 18.Fysik 19.Kemi 20.Teknologi 21.Data 22.Naturkunskap 23.Hem- och konsumentkunskap


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Lärarutbildningsprojektet / Projektledning LU / 101004 Gemensam ämneslärarutbildning Högskolan Kristianstad Lunds universitet Lägesrapport."

Liknande presentationer


Google-annonser